Dikter till någon som förlorat ett barn

Dikter till någon som förlorat ett barn

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
0.0/5.0 på 0 betyg

Att förlora ett barn är en av de svåraste upplevelser en människa kan gå igenom. Dikter kan erbjuda tröst och en form av uttryck för de känslor som är svåra att sätta ord på.

Här är några rörande dikter av som kan användas för att hedra minnet av ett barn och ge tröst till de sörjande.

 

1. “I ljuset” av Ewa Åkerlind

“Du är i ljuset nu, du finns på andra sidan nu. Du har inte ont nu, jag saknar dig.”

Denna dikt erbjuder en känsla av frid genom att tänka på barnet som nu befinner sig i ljuset och inte längre lider.

 

2. “När en blomma bryts av” av Atle Burman

“När en blomma bryts av i sin vackraste blom, då blir marken så trist, och så fruktansvärt tom.”

Burman beskriver den djupa sorgen och tomheten efter förlusten av ett barn, men också hoppet om att det finns en plats där blomman kan fortsätta att blomstra.

 

3. “Det lilla ordet varför” av Atle Burman

“Det lilla ordet varför har blivit så stort, så stort att det finns inga svar.”

Denna dikt fångar smärtan och förvirringen i att inte ha ett svar på varför ett barn måste lämna denna värld alldeles för tidigt.

 

4. “Du får lyfta, du får bära” av Karin Boye

“Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära!”

Boye beskriver den känsla av överlämnande och förtroende för en högre makt i en tid av djup sorg.

 

5. “Oroas ej” av Pär Lagerkvist

“Oroas ej för mig. Jag går till det som jag älskat mest.”

Lagerkvist ger tröst genom att betona att barnet nu är i frid och kärlek. Vilket kan ge de sörjande en känsla av frid i en väldigt svår tid.

 

6. “Inte ens en grå liten fågel” av Nils Ferlin

“Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan och det tycker jag nog blir trist.”

En reflektion över saknaden och tanken på att inget kan ersätta det förlorade barnet.

 

7. “Tidens sång” av Anders Caringer

“Det finns en sång som bär från dag till dag, det finns en sång som är vårt hjärtas slag.”

Caringer beskriver tidens gång och hur minnet av ett älskat barn lever vidare i våra hjärtan.

 

8. “Vi sömniga barn” av Karin Boye

“Inne vid den mörknade stranden glider ett ensamt vitt segel, 

likt en trevande trött fågel, som söker sig ett skydd för natten.”

Boye skildrar ett återvändande till hemmet. Där trygghet och vila väntar, vilket kan ge tröst under sorgen.

 

9. “Vattnets barn” av Karin Boye

“Kring vår vagga böljade mjuka som sjögräs genomskinliga vattenandar, ogripbara.”

Denna dikt reflekterar över en känsla av att vara rotlös och ett ständigt sökande efter hemmet.  En bild av den djupa och avgrundslika sorgen och kan vara en av de dikter till någon har förlorat ett barn som kan vara passande.

 

10. “Barnet” av Karin Boye

“Vid klippan låg Prometheus smidd. Ett barn gick fram i tidiga morgonstunden.”

Boye beskriver ett barns oskuld och skrämsel inför livets storhet. Vilket kan spegla förälderns känslor vid förlusten av ett barn.