Fina dikter om livet

Fina dikter om livet

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
0.0/5.0 på 0 betyg

Att reflektera över livet genom poesi kan ge oss insikt, tröst och en större förståelse för livets glädje och sorg. Poesin har förmågan att fånga de ögonblick som berör oss mest och att dela dessa dikter kan skapa en känsla av samhörighet och gemenskap. 

Här är några vackra dikter som fångar essensen av livet och erbjuder en djupare förståelse för dess skönhet och komplexitet.

 

Fina dikter om livet

1. “Det är vackrast när det skymmer” av Pär Lagerkvist

“Det är vackrast när det skymmer. All den kärlek himlen rymmer

ligger samlad i ett dunkelt ljus över jorden, över markens hus.”

Lagerkvist beskriver skymningen som en tid fylld med ömhet och kärlek, vilket speglar livets skönhet och dess övergångar.

 

En vacker dikt om livet

2. “I rörelse” av Karin Boye

“Den mätta dagen, den är aldrig störst. 

Den bästa dagen är en dag av törst.”

Boye betonar vikten av att alltid sträva och söka, att livets mening ofta ligger i själva resan och inte bara i målet.

Vackra dikter om livet

3. “Tidens sång” av Anders Caringer

“Det finns en sång som hörs från liv till död. Det finns en sång som hörs från ax till bröd. Det finns en sång som bär från dag till dag. Det finns en sång som är vårt hjärtas slag.”

Caringer beskriver tidens gång och hur minnet av en älskad person lever vidare genom våra hjärtans slag, vilket reflekterar livets kontinuitet.

 

4. “Kärlekens visa har inga ord” av Pär Lagerkvist

“Kärlekens visa har inga ord, nynnar som vinden i träden, 

svävar lätt över blommande jord, leker i sommarsäden.”

Lagerkvist beskriver kärlekens närvaro som en tyst men evig sång som alltid finns där, vilket visar på livets osynliga men kraftfulla skönhet.

 

5. “Dikt om livet och döden” av Bo Setterlind

“Den vi älskar för oss genom mörkret, genom sorgen, 

genom livets natt och tomhet genom tvivlet.”

Setterlind beskriver hur kärleken bär oss genom svårigheter och ger oss styrka, vilket reflekterar livets uthållighet och ljus.

 

6. “Kärlek” av Maria Wine

“Kärlek men inte den som springer på glödande fötter till 

och ifrån snabba möten jagad och jagande sårad och sårande

inte den som lever högt på ständigt smärtsamma avskedstaganden”

Wine reflekterar över den djupa, trygga kärleken som ger tröst och trygghet, vilket även reflekterar livets skönhet och mening.

 

Fina texter om livet

7. “Min älskling, du är som en ros” av Evert Taube

“Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen, skär, ja, 

som ljuvaste musik, min älskade, du är.”

Taube beskriver kärleken som en vacker ros och ljuv musik, vilket uttrycker en djup och varaktig kärlek och skönhet i livet.

 

8. “Jag har varit med om dig” av Jacques Werup

“Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.”

Werup fångar känslan av en djup och varaktig samhörighet som aldrig försvinner, vilket är kärnan i livets skönhet.

 

9. “Vad livet och stunden gav” av Gunnar Ekelöf

“Vad livet och stunden gav kan ingen ta ifrån oss.”

Ekelöf påminner oss om att de stunder vi har delat med våra kära alltid kommer att vara en 

del av oss, vilket ger en tröstande tanke om livets beständighet.

 

10. “När vi har blivit gamla” av Mikael Wiehe

“När vi har blivit gamla och vårt hår har blivit grått när livet 

börjar mörkna och dagarna har gått när våra kroppar kroknar

och våra steg blir tunga ska nya röster sjunga ska nya röster sjunga.”

Wiehe reflekterar över hur kärleken och banden i livet består även när åren går, vilket ger en känsla av kontinuitet och tröst.