Äktenskapsförord

Vi hjälper er med äktenskapsförord från 4 495 kr
Bestäm om era tillgångar ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. Trygga er egendom vid skilsmässa eller dödsfall.
Vad är ett äktenskapsförord?
Huvudregeln är att makarnas egendom i ett äktenskap är giftorättsgods. Det innebär att allt delas lika mellan makarna vid en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall, oavsett vem som äger tillgångarna. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument där makar kan reglera att viss eller all egendom ska vara enskild och därmed inte delas lika vid bodelning. Ett äktenskapsförord kan skrivas närsomhelst under äktenskapet. För att det ska vara giltigt måste det registreras hos Skatteverket.
Vem bör skriva ett äktenskapsförord?
Om ni önskar att viss egendominte ska delas lika vid en bodelning kan ett äktenskapsförord hjälpa er reglera egendomen som enskild egendom. Det kan exempelvis vara så att en av makarna ärvt en sommarstuga som denne önskar ska stanna i släkten. Genom ett äktenskapsförord kan makar också reglera att egendom som är makes enskilda egendom genom exempelvis testamente eller gåvobrev istället ska vara makarnas giftorättsgods.
Låt oss hjälpa er
För att äktenskapsförordet ska vara giltigt ska vissa formkrav vara uppfyllda. Dessutom finns risken att äktenskapsförordet kan tolkas på olika sätt om det inte är upprättat av experter. Vi rekommenderar därför att man tar hjälp av en jurist med upprättandet. Vi hjälper er att utforma äktenskapsförordet på bästa sätt för er situation. Vi hjälper er också att registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket.

Vad ingår i priset 4 495 kr?

Inledande telefonsamtal med jurist så att vi kan förstå er specifika situation

Juristen tar fram ett utkast på äktenskapsförord

Utkastet skickas till er och ni får läsa igenom det i lugn och ro

Uppföljande konsultation där eventuella frågor reds ut

Justeringar av äktenskapsförordet till dess att ni är nöjda

Slutversionen skickas av oss till Skatteverket för registrering

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.
Förvaltning
Förvaltning
Det är ett omfattande arbete att förvalta ett dödsbo, framför allt under en tid kantad av sorg. Därför erbjuder Fenix en komplett förvaltningstjänst där vi tar allt ansvar så att ni som anhöriga kan ta ett steg tillbaka.
Arvskifte
Arvskifte
Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och alla kvarvarande skulder har betalats ska ett arvskifte genomföras och tillgångar delas mellan dödsbodelägare och arvingar. För ett fast pris ser vi till att processen genomförs korrekt och att alla med arvsrätt får vad de har rätt till.
Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.