Juridik & dödsboet

Visar 1 - 10 av 22 resultat

Juridik & dödsboet

Skulder vid dödsfall

Blir jag betalningsskyldig för min pappas banklån? Många är bekymrade för vad som händer om någon som avlider lämnar efter sig stora lån och skulder. Men i de allra flesta fall kan du som dödsbodelägare andas ut. Kan man ärva skulder vid dödsfall? Det är en fråga vi får ofta. Alla som ärver en avliden […]

Enskild egendom vid dödsfall

Vad händer med enskild egendom när någon dör? Det finns många missförstånd om vilken betydelse det har i samband med skilsmässa och dödsfall. Här försöker vi reda ut begreppen kring enskild egendom och arv vid ett dödsfall. Det finns olika sätt att göra så att viss egendom blir enskild egendom. Genom att skriva ett äktenskapsförord […]

Begravningskostnader

När en närstående familjemedlem går bort är det inte bara förlusten och sorgen vi har att kämpa med. Mitt i kaoset ska man också börja planera för begravningen och tänka på kostnaderna och på vem som betalar vad. En begravning kan kosta så lite som några tusenlappar. Men beroende på vilka tillval man gör och […]

Pensionsutbetalning vid dödsfall

Vad händer egentligen med våra pensioner när vi går bort? Går den till min partner eller försvinner pensionsutbetalningen bara bort i pensionsrymden vid dödsfall? Svaret är att det varierar lite, beroende på om du har valt efterlevandeskydd eller inte. Pensionsmyndigheten om utbetalningar vid dödsfall När någon avlider betalar Pensionsmyndigheten ut din pension till dödsboet under […]

Dödsfallsintyg

När någon avlider blir du som är änkling, änka, barn eller annan anhörig ansvarig för att sköta dödsboet. För att kunna göra det behöver du beställa ett dödsfallsintyg från skatteverket. Vad är ett dödsfallsintyg? Ett dödsfallsintyg med släktutredning är en handling som utfärdas av Skatteverket. Dödsfallsintyget innehåller information om när en person har avlidit, och […]

Bodelning vid dödsfall

När någon av makarna i ett äktenskap avlider skall i de flesta fall en bodelning göras, för att bestämma hur den avlidnes tillgångar skall fördelas mellan de olika arvingarna. Bodelningen följs av ett arvskifte, som är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägarna. Om den efterlevande makan eller maken är ensam arvinge skall ingen bodelning äga rum. […]

Dödsbo | Städning och Förvaring

Att städa ur och tömma en bostad efter en avliden anhörig är ingen liten uppgift. Det är inte bara fysiskt ansträngande utan också psykiskt tungt. Det kan också ta väldigt lång tid. Vi på Fenix kan ta hand om allt det praktiska, och kan ordna med städning och tömning av dödsboet. Dödsbostädning Det är en […]

Dödsboanmälan

Istället för en bouppteckning kan man under vissa ekonomiska omständigheter ersätta den med en så kallad dödsboanmälan. Det är en enklare form av bouppteckning, och ansökan görs hos kommunen där den avlidne var bosatt. 8 viktiga saker att tänka på om du ska ansöka om dödsboanmälan Den avlidne får inte äga någon fast egendom, varken […]

Begravningshjälp

När någon dör och det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala för begravningen, finns hjälp att få. Vänd dig till den avlidnes hemkommun och ansök om ekonomiskt bistånd, så kallad begravningshjälp. Hos kommunen kan man få bidrag för att täcka kostnaderna för en värdig begravning. Hur mycket man kan få i […]

Bouppteckning

Bouppteckningen är ett av flera juridiska dokument som måste upprättas i samband med ett dödsfall. Den ska vara klar senast tre månader efter dödsfallet, och skickas in till Skatteverket för registrering. Vad är en bouppteckning? En bouppteckning är ett dokument som fastställer vilka som ärver den avlidne och vilka som är efterarvingar och dödsbodelägare. Den […]