Dödsbo | Städning och Förvaring

Dödsbo | Städning och Förvaring

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.0/5.0 på 48 betyg

Att städa ur och tömma en bostad efter en avliden anhörig är ingen liten uppgift. Det är inte bara fysiskt ansträngande utan också psykiskt tungt. Det kan också ta väldigt lång tid. Vi på Fenix kan ta hand om allt det praktiska, och kan ordna med städning och tömning av dödsboet.

Dödsbostädning

låda fotografier dödsboDet är en hel del att tag i för de anhöriga, när någon avlider. Och om hon eller han bodde ensam i bostaden behöver man dessutom ta tag i städning och tömning av bostaden. (Läs gärna mer om det i vår checklista vid dödsfall.) Ansvaret för att detta blir utfört ligger på dödsbodelägarna, det vill säga de anhöriga som ärver den avlidne. De eventuella kostnader som uppstår i samband städning och tömning av bostaden bärs av dödsboet. Dödsbodelägarna är således inte personligen betalningsskyldiga.

Mycket kan vänta ett tag, men en del saker måste man ta itu med omgående. Om det till exempel fanns ett husdjur måste detta tas om hand och omplaceras snarast. Därefter tömmer man huset eller lägenheten på alla färskvaror i skafferier, kyl och frys. Töm alla sopor och se till att någon tömmer brevlådan varje dag, tills adressändringen är gjord.

Här är några exempel på vad man måste ta itu med direkt:

  • Samla ihop alla viktiga papper och handlingar till bouppteckningen.
  • Töm bostaden på alla färskvaror och andra livsmedel.
  • Töm alla sopor.
  • Se till att brevlådan töms, och anmäl adressändring.
  • Omplacera husdjur.
  • Håll gräsmattan klippt, eller skotta snö, beroende på vilken årstid det är
  • Kolla att eventuella fordon är låsta.

Viktigt att veta innan du tömmer bostaden

Alla kostnader som uppstår för begravningen och andra utgifter som kommer med anledning av dödsfallet, ska bekostas av dödsboets tillgångar. Det kan vara så illa att tillgångarna är begränsade i dödsboet och inte räcker till för att bära dessa kostnader.

Om det skulle vara fallet ska ni inte röra tillgångarna eller innehållet i bostaden. Istället kontaktar ni kommunen för att ansöka om dödsboanmälan och/eller ekonomiskt bistånd till begravningen – så kallad begravningshjälp. Och för att det ska vara genomförbart måste dödsboet vara orört. Kommunens representant kommer med all säkerhet att vilja besöka den avlidnes bostad.

Självklart måste man ta hand om husdjur och tömma kyl och frys på färskvaror. Men ha gärna med er en utomstående person när ni går in i bostaden. Då har ni ett opartiskt vittne till att inga föremål eller värdesaker har flyttats från bostaden.

Vad händer med en hyreslägenhet när någon avlider?

Dödsboet efter en avliden är en egen juridisk person, med tillgångar och skulder. Och då hyresgästen inte längre är i livet blir det dödsboet som tar över dennes skyldigheter. Bland dessa finns också vårdnadsplikten för lägenheten. Detta betyder att om lägenheten sägs upp ska den vara tömd och städad när man lämnar nycklarna.

Om den avlidne bodde tillsammans med någon är det vanligen denna person som tar hand om dödsboet den första tiden. I väntan på bouppteckning fryses tillgångarna, men ”vanliga” räkningar som till exempel hyra och el kan man betala från den avlidnes konto. En efterlevande maka eller make har i regel rätt att ta över lägenheten.

Om den avlidne bodde ensam och man inte hittar några anhöriga alls är det Allmänna Arvsfonden som träder in. En god man tillsätts, som ordnar med allt det praktiska och avvecklar dödsboet. Det är också Allmänna Arvsfonden som säger upp lägenheten, städar ur den och betalar hyran under uppsägningstiden.

Vid ett dödsfall är uppsägningstiden kortare än vad den brukar vara. Om uppsägningen sker inom en månad efter dödsfallet, så slutar hyresavtalet att gälla vid det närmast följande månadsskiftet. Om personen t.ex. avlider den 3 augusti och man säger upp lägenheten den 31 augusti, så slutar avtalet att gälla den 30 september. Sker uppsägningen den 2 september gäller avtalet till den sista oktober. Säger man inte upp lägenheten förrän den 3 september eller senare, så gäller den uppsägningstid som står i hyreskontraktet.

Det händer ibland att dödsbodelägare inte kan eller orkar städa och tömma dödsboet. Och kanske finns det heller inte pengar till att anlita ett företag som tar hand om det. Och om inte de anhöriga säger upp lägenheten, så har hyresvärden rätt att säga upp avtalet och avhysa dödsboet.

Hyresvärden kan kräva dödsboet på ersättning för de kostnader som uppstår. Skulle då dödsboet sakna tillgångar får hyresvärden själv bekosta tömning och städning.

Fenix hjälper där du inte orkar

Vi vet hur tungt det kan vara att börja röja i en bostad. Ju närmare man stått den avlidne, desto svårare är det att rota bland tillhörigheterna. Och när allt är klart med bouppteckning och arvskifte, var och en av de anhöriga har tagit vara på sina andelar av arvet – då börjar det mödosamma arbetet med att städa ur och tömma bostaden.

Känner ni som är anhöriga att ni inte har kraft att städa bostaden så kan ni tryggt vända er till oss på Fenix. Vi kan ta hand om alla de praktiska göromål som det innebär att tömma ett dödsbo – städning och förvaring av bohag, försäljning av möblemang som inte ska sparas etc.

Det mesta av det du kan beställa av oss lämnar vi fasta priser på. Men bland annat när det gäller städning och tömning av bostaden vore det inte riktigt rättvist. Om er bostad är liten skulle det innebära att ni får betala orimligt mycket för den tjänsten.

Vill du ha hjälp med allt detta, kontaktar du vår kundtjänst. Sedan gör vi en bedömning av bostadens storlek och uppdragets totala omfattning, och ger dig en offert på hela arbetet. Vi kan ge en offert på hela eller delar av allt som ska göras.

  • Tömning. Det är inte allt man kan – eller vill – behålla. Vissa saker kanske är i dåligt skick och behöver slängas. Andra saker kan komma till användning för andra människor. Oavsett vilket så ser vi till att ta hand om allt det ni inte kan behålla och ordnar så att det körs till antingen återvinningscentral eller lämnas till försäljning via välgörenhetsorganisationerna. Ofta hittar vi en köpare till hela dödsboet, det vill säga det ni inte behåller. Vårt arvode räknas av från vinsten från försäljningen, och resterande belopp betalas ut till er omgående.
  • Magasinering. Även om man inte har möjlighet att ta hand om allt, så kanske vissa delar av bohaget har ett sådant värde att man inte heller vill göra sig av med det. Lösningen på det problemet är att magasinera det tills vidare. Då måste ni inte omgående besluta er för vad ni ska göra med bohaget.
  • Städning. När huset eller lägenheten har tömts på alla möbler och tillhörigheter behöver man i regel ta itu med en noggrann dödsbostädning. Om bostaden ska lämnas till mäklare för försäljning måste den vara i bra skick och attraktiv för eventuella köpare. Men även om den bara ska sägas upp och återlämnas till en hyresvärd måste det vara rent och snyggt överallt. Vi samarbetar med städfirmor i hela landet, som ser till att bostaden är ren och fräsch vid återlämnande eller försäljning. I förekommande fall kan vi också ombesörja sanering av bostaden om det är nödvändigt.

I Stockholm samarbetar vi med Ruterretur AB – ett miljömedvetet företag som hämtar hela eller delar av dödsboet och ser till att det säljs. De är vana vid att arbeta med dödsbon och du kan vara säker på att både du och tillhörigheterna behandlas med största respekt.

Naturligtvis har vi också en mängd olika samarbetspartners på olika orter runt om i landet.

Är det något arbete du vill ha utfört i samband med dödsbostädning och förvaring av bohag, men som vi inte har nämnt här? Kontakta oss idag på telefonnummer 020-82 82 82 så försöker vi lösa det också.

Fenix Begravning – vi ger dig all den service du behöver

Att planera en begravning kan vara svårt, inte minst psykiskt. Om du undrar över något eller vill ha hjälp med att planera en begravning, så tveka inte att ringa till oss. Vi ger kostnadsfri rådgivning alla dagar i veckan – slå oss en signal på 020-82 82 82.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss