Skuldebrev

Vi hjälper er med skuldebrev från 3 495 kr
Om ni vill ha ett bevis på att ett lån existerar samt skapa en trygghet och säkerhet för både långivare och låntagare då ska ni skriva ett skuldebrev.
Vad är ett Skuldebrev?
Skuldebrev är ett avtal och ett bevis på att någon har tagit ett lån och har en skuld till en eller flera personer. Skuldebrevet är ett bevis på att ett lån existerar. I ett skuldebrev framgår det vem som har lånat pengar och vem som har lånat ut pengarna. Vidare ska det i skuldebrevet framgå hur stort lånebeloppet är, samt när och hur lånet ska betalas tillbaka. I ett skuldebrev kan man komma överens om att amortering och ränta ska utgå.
Vem bör skriva ett Skuldebrev?
Om du har lånat ut pengar till någon och vill ha ett skriftligt avtal på detta och vara säker på att du får tillbaka dina pengar som du har lånat ut, ska du skriva ett skuldebrev. Ett skuldebrev är ett avtal som garanterar trygghet och säkerhet för både den som lånar ut pengar och den som lånar pengar.
Låt oss hjälpa er
För att Skuldebrevet ska vara giltigt ska vissa formkrav vara uppfyllda. Dessutom finns risken att skuldebrevet kan tolkas på olika sätt om det inte är upprättat av experter. Vi rekommenderar därför att man tar hjälp av en jurist med upprättandet. Vi hjälper dig att utforma skuldebrevet på bästa sätt för just din situation.

Vad ingår i priset 3 495 kr?

Inledande telefonsamtal med jurist så att vi kan förstå din specifika situation

Juristen tar fram ett utkast på skuldebrev
 

Utkastet skickas till dig och du får läsa igenom det i lugn och ro

Uppföljande konsultation där eventuella frågor reds ut

Justeringar av skuldebrev till dess att du är nöjd

Slutversionen skickas av oss till er för signering

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.
Förvaltning
Förvaltning
Det är ett omfattande arbete att förvalta ett dödsbo, framför allt under en tid kantad av sorg. Därför erbjuder Fenix en komplett förvaltningstjänst där vi tar allt ansvar så att ni som anhöriga kan ta ett steg tillbaka.
Arvskifte
Arvskifte
Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och alla kvarvarande skulder har betalats ska ett arvskifte genomföras och tillgångar delas mellan dödsbodelägare och arvingar. För ett fast pris ser vi till att processen genomförs korrekt och att alla med arvsrätt får vad de har rätt till.
Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.