Gåvobrev

Vi hjälper dig med gåvobrev från 3 495 kr
Ett gåvobrev är ett krav i vissa situationer. Ett gåvobrev kan också fungera som en trygghet för dig och gåvomottagaren och minska risken för framtida konflikter. Våra jurister kan hjälpa er upprätta gåvobrev korrekt och till ett fast pris.
Vad är ett gåvobrev?
Ett gåvobrev är en juridisk handling som fungerar som ett bevis på att en gåva ägt rum mellan gåvogivare och gåvotagare. Gåvobrevet kan också fungera som ett sätt att villkora gåvan samt minska risken för framtida konflikter och arvstvister.
Vem bör skriva ett gåvobrev?
Vid gåva av fast egendom, bostadsrätt och tomträtt är ett skriftligt gåvobrev ett krav för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Du bör också skriva ett gåvobrev om du vill ge bort en gåva av större värde. Ett gåvobrev behövs dessutom om du vill att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom eller om du inte vill att gåvan ska utgöra förskott på arv.
Låt oss hjälpa er
För att gåvobrevet ska vara giltigt ska vissa formkrav vara uppfyllda. Det innebär att det inte är giltigt om det inte upprättas på rätt sätt. Dessutom finns risken att gåvobrevet kan tolkas på olika sätt om det inte är upprättat av experter. Vi rekommenderar därför alltid att man tar hjälp av en jurist vid upprättande av gåvobrev för att vara säker på att gåvobrevet blir korrekt.

Vad ingår i priset 3 495 kr?

Inledande telefonsamtal med jurist så att vi kan förstå din specifika situation

Juristen tar fram ett utkast på gåvobrev
 

Utkastet skickas till dig och du får läsa igenom det i lugn och ro

Uppföljande konsultation där eventuella frågor reds ut

Justeringar av gåvobrevet till dess att du är nöjd

Slutversionen tas fram och skrivs ut och skickas till dig i original

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.
Förvaltning
Förvaltning
Det är ett omfattande arbete att förvalta ett dödsbo, framför allt under en tid kantad av sorg. Därför erbjuder Fenix en komplett förvaltningstjänst där vi tar allt ansvar så att ni som anhöriga kan ta ett steg tillbaka.
Arvskifte
Arvskifte
Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och alla kvarvarande skulder har betalats ska ett arvskifte genomföras och tillgångar delas mellan dödsbodelägare och arvingar. För ett fast pris ser vi till att processen genomförs korrekt och att alla med arvsrätt får vad de har rätt till.
Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.