Samäganderättsavtal

Vi hjälper er med Samäganderättsavtal från 4 495 kr
Tillsammans kan ni som samäger egendom, exempelvis en fastighet, bostadsrätt eller båt bestämma och reglera hur ni vill att samägandet ska se ut och fungera.
Vad är ett samäganderättsavtal?
Ett samäganderättsavtal reglerar hur gemensamma egendom ska hanteras och förvaltas. I avtalet ska det bland annat framgå hur stor andel varje delägare äger, hur kostnader som uppstår ska fördelas samt hur beslut kring olika frågor ska fattas. Ett samäganderättsavtal kan även ge delägare en förköpsrätt om en annan delägare önskar sälja sin andel av den samägda egendomen.
Vem bör skriva ett samäganderättsavtal?
Ett samäganderättsavtal bör skrivas för att undvika bråk och dyra tvister i domstol. Med detta avtal kan delägarna komma överens om hur samägandet ska ske ut. Med ett samäganderättsavtal skapas trygghet och säkerhet avseende den gemensamt ägda egendomen.
Låt oss hjälpa er
För att ett samäganderättsavtal ska vara giltigt ska vissa formkrav vara uppfyllda. Dessutom finns risken att samäganderättsavtalet kan tolkas på olika sätt om det inte är upprättat av experter. Vi rekommenderar därför att man tar hjälp av en jurist med upprättandet. Vi hjälper er att utforma samäganderättsavtalet på bästa sätt för just er situation.

Vad ingår i priset 4 495 kr?

Inledande telefonsamtal med jurist så att vi kan förstå er specifika situation

Juristen tar fram ett utkast på samäganderättsavtal

Utkastet skickas till er och ni får läsa igenom det i lugn och ro

Uppföljande konsultation där eventuella frågor reds ut

Justeringar av samäganderättsavtal till dess att ni är nöjda

Slutversionen skickas av oss till er för signering

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.
Förvaltning
Förvaltning
Det är ett omfattande arbete att förvalta ett dödsbo, framför allt under en tid kantad av sorg. Därför erbjuder Fenix en komplett förvaltningstjänst där vi tar allt ansvar så att ni som anhöriga kan ta ett steg tillbaka.
Arvskifte
Arvskifte
Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och alla kvarvarande skulder har betalats ska ett arvskifte genomföras och tillgångar delas mellan dödsbodelägare och arvingar. För ett fast pris ser vi till att processen genomförs korrekt och att alla med arvsrätt får vad de har rätt till.
Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.