Arvskifte

Professionell hjälp med arvskifte från 11 995 kr
Arvskiftet sker efter att en bouppteckning registrerats hos Skatteverket och det är nu man delar upp alla kvarvarande egendomar mellan arvingarna. Är det mer än en person som ska ärva behöver en Arvskifteshandling uppföras och det kan våra juridiska experter hjälpa er med.
Vad är ett arvskifte?
Arvskiftet är en skriftlig överenskommelse gällande fördelningen av ett arv. Dokumentet ska tydligt klargöra vem som ärver var och måste signeras av alla dödsbodelägare innan arvskiftet anses giltigt och dödsboet kan lösas upp. Det är viktigt att arvskiftet upprättas korrekt och våra juridiska experter står redo att hjälpa er eller svara på frågor.
Vem ansvarar över arvskiftet?
Till skillnad från Bouppteckningen som måste registreras hos Skatteverket är arvskiftet ett avtal mellan alla dödsbodelägare och arvingar. Har ni frågor gällande arvskiftet eller känner att ni behöver hjälp? Kontakta då våra juridiska experter idag!
Låt oss hjälpa er
I likhet med Bouppteckningen är arvskiftet en juridisk handling och det är viktigt att den upprättas på rätt sätt. Dessutom finns risken att tvister uppstår vid ett arvskifte och därför rekommenderas det att man tar hjälp av ett proffs. Fenix Begravning kan sätta dig i kontakt med juridiska begravningsrådgivare för ett fast och transparent pris.

Det här ingår i grundpriset på 11 995 kr

Ett enkelt arvskifte inkluderar

Inledande telefonmöte med jurist så vi kan förstå er specifika situation

Juristen går igenom alla relevanta handlingar som bouppteckning, testamente m.m.

Ett arvskifte tas fram och skickas ut till dödsbodelägarna.

Löpande support och svar på era frågor

När arvskiftet är undertecknat så kan detta användas för att avsluta konton och föra över pengar eller ändra lagfart på en fastighet.

Fenix som dödsboförvaltare
Fenix som dödsboförvaltare
Fenix som dödsboförvaltare

När det kommer till förvaltning av dödsbo kan vi på Fenix hjälpa dig så mycket eller så lite du vill. Vi kan exempelvis svara på enkla frågor, hjälpa dig utforma en plan för dödsboet, betala räkningar, säga upp abonnemang och hantera en eventuell bostad. Naturligtvis kan vi också hjälpa till med att planera begravningen, ta hand om allt det judiska såsom bouppteckning och arvsskifte.


För att använda oss som förvaltare krävs det en skriftlig fullmakt från dödsboet och även det kan vi hjälpa er med.

Tänk på att mycket av processen är tidskänslig så ju snabbare vi kommer igång, desto smidigare blir det.

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Arvskifte
Arvskifte
Arvskiftet genomförs efter att en Bouppteckning registrerats hos Skatteverket och alla kvarvarande skulder har betalats. Det är en skriftlig handling som klargör vem som ärver vad när dödsboet löses upp. För ett rättvist pris ser vi till att arvskiftet genomförs enligt gällande regler.
Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.
Förvaltning
Förvaltning
Dödsboförvaltning är en krävande uppgift där de ansvariga har många juridiska krav på sig. På grund av det väljer många att låta oss på Fenix ta hand om arbetet så att ni som anhöriga kan ta ett steg tillbaka under denna påfrestande tid.
Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.