Arvskifte

Professionell hjälp med arvskifte från 14 665 kr
Om det finns mer än en dödsbodelägare ska det upprättas ett arvskifte efter att bouppteckningen registreras av Skatteverket. Juristerna på Fenix hjälper bistår gärna med upprättandet av arvskifteshandlingen.
Vad är ett arvskifte?
Arvskiftet är ett privat skriftligt avtal mellan dödsbodelägarna som talar om hur arvet efter den avlidne ska fördelas. Normalt så fördelas arvet enligt lag eller enligt den avlidnes vilja som uttryckts i ett testamente. Då arvskiftet är ett privaträttsligt avtal kan dock dödsbodelägarna komma överens om en annan fördelning så länge samtliga dödsbodelägare är eniga om det.
Vem ansvarar över arvskiftet?
Till skillnad från bouppteckningen som registreras hos Skatteverket ska ett arvskifte inte registreras någonstans och det finns heller ingen bortre tidsgräns för dess upprättande. Det är dödsbodelägarna som gemensamt ansvarar för förvaltningen av dödsboet och att det kommer ett arvskiftet till stånd så att dödsboet efter att arvskiftet verkställts kan upplösas. Var den avlidne gift ska det normalt också göras en bodelning med efterlevande och detta görs då normalt i samma dokument som arvskiftet, d.v.s. en bodelning- och arvskifteshandling.
Låt oss hjälpa er
Till skillnad från bouppteckningen är arvskiftet ett juridiskt avtal som kräver samtliga dödsbodelägares godkännande för att bli giltigt. Alternativt kan ett s.k. tvångsskifte förrättas av en skiftes- eller boutredningsman. I arvskiftet är det viktigt att alla juridiska och skatterättsliga aspekter beaktas och därför tar många hjälp av en jurist. Här på Fenix samarbetar vi med familjerättsjurister som har specialkompetens inom arvsrätt och stor erfarenhet av att upprätta arvskiften.

Följande moment ingår i ett Arvskiftesuppdrag

Inledande telefonmöte med jurist så vi kan förstå er specifika situation

Juristen går igenom rellevanta handlingar såsom exempelvis bouppteckning och testamente

Genomgång av vad som skett med tillgångar och skulder sedan dödsdagen och förutsättnignar för arvskifte och eventuell bodelning. Skatteberäkning vid behov

Löpande korrespondens med dödsbodelägare

Inhämtande av nya värden för tillgångar per skiftesdagen samt beräkning av skiftesvärden

Upprättande av förslag till arvskifte och eventuell bodelning inklusive lottläggning

Brev till samtliga dödsbodelägare för godkännande av arvskiftet

Verkställande av arvskifte samt avslut av konton och eventuellt ändra ägandet av bostad

Fenix som dödsboförvaltare
Fenix som dödsboförvaltare
Fenix som dödsboförvaltare

När det kommer till förvaltning av dödsbo kan vi på Fenix hjälpa dig så mycket eller så lite du vill. Vi kan exempelvis svara på enkla frågor, hjälpa dig utforma en plan för dödsboet, betala räkningar, säga upp abonnemang och hantera en eventuell bostad. Naturligtvis kan vi också hjälpa till med att planera begravningen, ta hand om allt det judiska såsom bouppteckning och arvsskifte.


För att använda oss som förvaltare krävs det en skriftlig fullmakt från dödsboet och även det kan vi hjälpa er med.

Tänk på att mycket av processen är tidskänslig så ju snabbare vi kommer igång, desto smidigare blir det.

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Arvskifte
Arvskifte
Arvskiftet genomförs efter att en Bouppteckning registrerats hos Skatteverket och alla kvarvarande skulder har betalats. Det är en skriftlig handling som klargör vem som ärver vad när dödsboet löses upp. För ett rättvist pris ser vi till att arvskiftet genomförs enligt gällande regler.
Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.
Förvaltning
Förvaltning
Dödsboförvaltning är en krävande uppgift där de ansvariga har många juridiska krav på sig. På grund av det väljer många att låta oss på Fenix ta hand om arbetet så att ni som anhöriga kan ta ett steg tillbaka under denna påfrestande tid.
Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.