Juridiska tjänster

Vi har alla rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Detta blir särskilt tydligt i samband med dödsfall, skilsmässor och bodelningar.
Juridik kan vara komplicerad att förstå, men vi på Fenix vill bidra till att göra den enklare. På våra juridiksidor kan du få mer kunskap om hur den svenska lagstiftningen fungerar. Vi erbjuder också hjälp i alla de situationer du kan ställas inför i livet.

Kunskap

Kunskapsartiklar om allt som gäller dödsboet
 

Produkter

Juridiska och praktiska tjänster relaterat till att hantera dödsboet efter en avliden.