Checklista vid dödsfall

Checklista vid dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
3.3/5.0 på 252 betyg

Det är ett hårt slag att förlora en närstående familjemedlem, oavsett vad orsaken är. Hur förberedda vi än tror att vi är, till exempel efter en lång tids sjukdom hos den anhörige, så är det överrumplande och chockartat. Och mitt i sorgen är det ingen enkel sak att börja tänka praktiskt.

Det är inte bara sorgen och chocken som gör att det kan vara svårt att tänka rationellt. De flesta av oss har ju heller inte någon erfarenhet av allt det praktiska som måste göras när någon går bort. Och det är inte så konstigt om du känner dig vilsen och obeslutsam.

ljus vid dödsfall

Vad gör jag när någon dör?

Det är många saker man som anhörig måste ta itu med vid ett dödsfall. Några är brådskande, andra kan vänta något. Glöm inte bort dig själv och ditt eget dagliga liv i allt detta kaos. Och var inte rädd för att be om hjälp eller ta emot den om den erbjuds.

Till din hjälp har vi tagit fram en checklista som kanske kan vara till hjälp. Alla punkter kanske inte är relevanta för dig, t.ex. i de fall den avlidne inte bodde ensam i bostaden. Det kan också finnas andra saker du behöver göra, som inte tas upp här.

En checklista vid dödsfall – 11 saker att tänka på

1. Vilka måste informeras? De som i första hand snarast måste få bud om dödsfallet är de närmast anhöriga och delägare i dödsboet, alltså de som ärver den avlidne. Därefter meddelas även:

 • Vänner
 • Arbetsgivare och kolleger
 • Grannar
 • Skola
 • Hemtjänst och städbolag
 • Andra som du anser bör informeras

Du behöver inte tänka på att informera myndigheterna inom landsting, stat och kommun. Dessa får information direkt från Skatteverket, som i sin tur har informerats av sjukvården om att ett dödsfall har inträffat.

2. Husdjur. Om den avlidne hade en hund, katt eller annat husdjur är det viktigt att det genast tas om hand för att få ett nytt hem. Inledningsvis är det viktigaste att djuret kommer i säkerhet och får mat och vatten. Frågor om vem som kan ta hand om det permanent kan vänta tills senare.

3. Matvaror. Vissa matvaror börjar lukta illa på bara några dagar. Töm kyl och frys, rensa skafferi på färskvaror och töm eventuella fruktskålar och annat runt om i bostaden. I samband med detta tömmer du även alla sopor.

4. Beställ intyg från Skattemyndigheten. Ett dödsfallsintyg behövs bland annat för att kunna utföra bankärenden och för att kunna avsluta konton på sociala medier.

5. Kontakta begravningsbyrå. Ju tidigare du kontaktar oss, desto större chans är det att ni hittar en tid för begravningen som passar alla. Om du börjar planera begravningen i god tid så får ni större möjlighet att utforma begravningen på ett personligt sätt.

Det finns många områden där vi kan hjälpa till. Men du bestämmer själv hur mycket eller hur lite du vill göra själv. Jämför oss gärna med andra begravningsbyråer. Hos oss på Fenix får du en personlig rådgivare som hjälper dig genom begravningens alla moment.

6. Om du inte vet, försök att ta reda på om den avlidne hade egna önskemål om hur begravningen ska ske, och om det finns något skrivet testamente. Det underlättar er planering enormt, och ni slipper många svåra beslut längs vägen. Uppgifter om detta kan finnas i någon pärm i bostaden, i bankfack eller hos någon anhörig. Önskemål om begravning kan finnas i Vita Arkivet, Livsarkivet eller i vårt begravningsarkiv.

7. Post till den döde. Sätt upp en skylt om att reklam undanbedes. Hos SPAR kan du begära att adresserad direktreklam spärras. Begär eftersändning av all post till den som ansvarar för dödsboet. Viktig post, som t.ex. räkningar och kontobesked samlas i en särskild pärm. Efter hand det kommer post kan du meddela berörda personer och företag om dödsfallet.

8. Ta kontakt med försäkringsbolag. En del försäkringar behöver sägas upp, och det finns försäkringar som faller ut vid dödsfall. Åter andra kanske behöver föras över till en annan person. Vanliga försäkringar är bilförsäkring, hem- och villaförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

9. Avsluta olika avtal och abonnemang. Dessa kan ligga och dra kostnader helt i onödan. Och det kan finnas en hel del olika avtal, abonnemang och prenumerationer i den dödes namn. Det är inte lätt att kolla upp allt, men efter hand som tiden går kommer du att se vilka räkningar som fortfarande skickas ut till den döde. Men de vanligaste kan ni undersöka direkt, såsom t.ex.:

 • TV-abonnemang. Kabelteve, bredbandsteve, TV-licens etc. Det kan också finnas abonnemang på TV och film genom onlinetjänster som Netflix och Dplay.
 • Fast telefoni och/eller mobiltelefonabonnemang.
 • Internetabonnemang.
 • Tidningsprenumerationer.
 • Avbetalningar.
 • Avtal för vatten & avlopp, el, hyresavtal, sophämtning, parkeringsplatser, olja eller pellets, olika leasingavtal.
 • Om den avlidne var medlem i några föreningar, meddela dessa. Det kan röra sig om idrottsklubbar, fackföreningen, pensionärsförening och kanske hobbyrelaterade föreningar.
 • Rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel skall lämnas tillbaka till hjälpmedelscentral.

10. Kontakta de banker som är aktuella. Det är viktigt att så snart som möjligt avsluta alla automatiska överföringar och autogiron. Saknas det pengar i dödsboet så är det här ett extra viktigt steg. I vissa kommuner kan chansen att få begravningshjälp vara i farozonen om man inte ser till att stoppa utbetalningar.

Det kan också finnas andra bankärenden att ta tag i. Tömma och säga upp bankfack, kontrollera om den avlidne hade några borgensåtaganden, spärra bankkort och ta fram kontouppgifter för att få en bild av den dödes tillgångar. Du kommer också att behöva bankkontot för att betala olika delar av begravningen.

11. Övrigt. Till ovanstående tillkommer en del praktiska göromål som man behöver tänka på.

 • Flytta på eventuell bil eller motorcykel.
 • Makulera ID-kort, pass och körkort.
 • Vattna blommor eller ta dem därifrån.
 • Förebygga inbrott genom att se till att bostaden ser bebodd ut. Sätt timers som tänder och släcker lampor etc.
 • Lämna in vapen och ammunition till polisen
 • Lämna in mediciner.
 • Sänka värmen i huset/lägenheten.
 • Samla in extra- och reservnycklar
 • Lämna tillbaka lånade filmer och böcker.
 • Ändra gravrättsinnehavare, om den avlidne haft gravar att sköta om.
 • Klippa gräs eller skotta snö.
 • Hämta eventuella tillhörigheter på sjukhus.

Vad händer med sociala medier vid dödsfall – checklista

stänga ned facebook dödsfallSociala medier är idag en mycket stor del av våra liv. Det har blivit ett sätt att hålla kontakten och att dela med sig av tankar, funderingar och upplevelser. Till exempel har halva Sveriges befolkning idag ett Facebookkonto.

Det pratas ibland om att sociala medier, och då kanske i synnerhet Facebook, håller på att bli den främsta plattformen för att publicera dödsannonser. Och för den lite yngre generationen är detta inte alls något märkvärdigt. Här finns alla vännerna, och när man utbyter information sker det ögonblickligen. Här kan man få tröst och prata av sig av bekymmer och glädjeämnen.

Så hur gör man då med en anhörigs alla konton på sociala medier? Ska man begära att de stängs ner, eller ska man kanske låta dem vara kvar som ett minne? Olika plattformar har olika regler, och här går vi igenom de vanligaste av dem.

Facebook

Facebook har miljarder användare över hela världen. Och för kontoinnehavare som har gått bort lämnas två alternativ:

 • Radera kontot. Du kan be Facebook att helt ta bort kontot, och då raderas allt: all information, alla inlägg och bilder försvinner. Ingen kan längre komma åt att titta på sidan. Du måste visa upp en dödsattest, ett dokument från domstol som ger dig fullmakten, personbevis eller ett testamente.
 • Göra om till en minnessida. Profilen, eller ”väggen” kan göras om till en minnessida som anhöriga och vänner kan besöka för att minnas. Där kan man dela med sig av minnen och kontot skyddas genom att ingen kan logga in på det. Före namnet i profilen läggs uttrycket ”Till minne av” till.

Facebook har funktioner där man som kontohavare kan styra i förväg vad som händer när man går bort. Man kan också namnge en ”efterlevande kontaktperson” som kan ta hand om ens konto. Läs mer.

Instagram

Instagram fungerar på liknande sätt som Facebook. Inte heller här ges anhöriga tillgång till kontot. En funktion för efterlevande kontaktperson kommer så småningom att implementeras.

Google och Youtube

Googlekontot (varav Youtube är en del) har en funktion där du själv kan bestämma vad som händer. Tjänsten kallas Inactivate account manager. De efterlevande kan också begära att kontot tas bort, men då måste man visa upp en dödsattest och ha juridisk rätt att företräda dödsboet. Det kan dock vara en bra idé att behålla kontot ett tag framöver, om den avlidne hade sin epost via Googles eposttjänst Gmail. Det är mycket information som sänds ut via mail idag, och den vägen kan du få reda på om den döde hade åtaganden och aktiviteter på nätet som du inte känner till.

Twitter

Om ett Twitter-konto har varit inaktivt under en längre tid stängs det ner automatiskt. Men efterlevande kan ändå begära att kontot avslutas innan dess. Även här krävs att du visar upp bevis på att du har rätt att företräda den avlidne.

Här är en lista på andra sociala medier som kan vara aktuella:

 • LinkedIn
 • Flickr
 • Snapchat
 • Google+
 • Hangout
 • Olika forum, t.ex. iFokus.

Andra aktiviteter på nätet

Vi blir alltmer aktiva online, och det skapas hemsidor och bloggar varenda sekund. Och kanske hade den avlidne egna webbplatser och bloggar? Att stänga ner dem känns ofta fel, och många väljer att låta dem ligga kvar som ett minne. Tänk i så fall på att hemsidor har en avgift för domännamn och webbhotell som måste betalas varje år. Kontakta respektive leverantör om du vill behålla sidorna.

boupptecknings mall

Checklista när någon dör – månaderna efter

Bouppteckning

En bouppteckning måste upprättast senast tre månader efter ett dödsfall. Det är lite förenklat uttryckt en sorts balansräkning över dödsboets tillgångar och skulder. När den är upprättad skall den registreras hos skatteverket.

Man kan göra bouppteckningen själv. Blankett finns att ladda ner från Skatteverket. Känner du att det är för krångligt kan du anlita oss på Fenix, så hjälper vi till med det.

Efter bouppteckningens upprättande

När bouppteckningen är registrerad och klar är det dags att ta itu med arvskifte och en del andra saker. Ett arvskifte talar om vem som ärver vad. Innehållet i denna handling reglerar:

 • Vilka tillgångar som finns att ärva, när alla skulder är betalda.
 • Vilka av de efterlevande som är dödsbodelägare, det vill säga vilka som ärver.
 • Om det finns något testamente eller äktenskapsförord.

Några andra saker som kan vara aktuella, i det fall den avlidne bodde ensam:

 • Kontakta mäklare, för att lägga ut bostaden till försäljning.
 • Alternativt kontakta hyresvärden för att säga upp lägenheten eller skriva nytt hyreskontrakt.
 • Lösa eller skriva om lån på bostaden.
 • Skriva över eventuella fordon på ny ägare.
 • Anmäla ändrade ägarförhållanden för bostad till Lantmäteriet för att ändra i lagfarten.

Om checklistan

Att göra en fullständigt komplett checklista för dödsfall, och vad som behöver göras i samband med någon dör, är i princip omöjligt. Här har vi försökt att få med så mycket som möjligt, men varje människa lever ett unikt liv. Därför gäller det för er som kände den bortgångne bäst att verkligen tänka noga efter om det finns andra saker som måste tas om hand.

Om det är något du undrar över, antingen det gäller denna checklista eller om du har andra funderingar kring begravningar – tveka inte att kontakta oss på Fenix Begravningsbyrå. Ring oss när som helst, alla dagar mellan kl. 08.00 och 20.00 på telefonnummer. Du kan också maila till oss: kund@fenixbegravning.se

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss