Obduktion

Obduktion

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.4/5.0 på 27 betyg

Att göra en obduktion innebär att man gör en undersökning av en person som har avlidit. Man öppnar kroppen för att försöka ta reda på mer om dödsorsak och eventuella sjukdomar. Obduktionen kan vara antingen klinisk eller rättsmedicinsk.

Vad gör man vid en obduktion?

Vid en obduktion undersöker man kroppen både utvändigt och invändigt. Kroppen öppnas, och om det behövs får man plocka ut inre organ och andra kroppsdelar för undersökning. Obduktionen kan också omfatta blodprover eller andra mindre ingrepp.

En obduktion utförs alltid av läkare, som arbetar tillsammans med en obduktionstekniker. Även annan personal kan vara närvarande. Enligt lag måste alltid en obduktion utföras med respekt för den avlidne. Även de anhöriga ska behandlas med respekt och hänsyn.

Klinisk obduktion

Det är alltid läkaren som fattar beslut om klinisk obduktion ska göras. Obduktionen har flera olika syften:

 • Att fastställa orsaken till dödsfallet
 • Att få kunskap om den sjukdom som är orsak till dödsfallet
 • Att lära sig mer om effekterna av en viss behandling
 • Att ta reda på orsaker till varför en behandling inte har gett önskat resultat
 • Att undersöka skador eller sjukliga förändringar i den avlidnes kropp
 • Att ta prover för att ta reda på om den avlidne hade någon ärftlig sjukdom eller smittsam infektion

Utgångspunkten till om en klinisk obduktion kan göras är alltid den avlidnes inställning till obduktion. Även de närmast anhöriga ska ges tillfälle att yttra sig, om det kan ske inom rimlig tid. Med rimlig tid menas vanligen en eller ett par dagar, då en obduktion bör göras så snart som möjligt efter dödsfallet.

Även om den avlidne har motsatt sig en obduktion eller om de anhöriga har invändningar kan läkaren ta beslut om obduktion, om det är av stor vikt för att kunna fastställa dödsorsaken eller om man misstänker en smittsam sjukdom.

Däremot får man inte utföra en obduktion i forskningssyfte mot den avlidnes eller de anhörigas vilja.

Vid obduktionen avlägsnar man implantat som t.ex. pacemaker, insulinpump eller batteridrivna nervstimulatorer, eftersom de kan explodera vid en kremering.

Rättsmedicinsk obduktion

När någon avlider under oklara omständigheter kan det bli aktuellt med en rättsmedicinsk obduktion. Det är läkaren som ska fastställa dödsorsaken som avgör om det finns skäl till det. Det kan bero på:

 • Plötsligt och oväntat dödsfall
 • Olycka
 • Mord eller självmord
 • Felaktig behandling i vården
 • Personen har varit död så länge att obduktion krävs för att utröna dödsorsaken
 • För att avgöra identiteten hos en okänd avliden person

Läkaren gör då en polisanmälan och polisen tar sedan beslut om rättsmedicinsk obduktion ska utföras.

Syftet med en rättsmedicinsk undersökning är att utesluta eller konstatera brott, att utreda onaturliga dödsfall och att ta reda på dödsorsaken.

En rättsmedicinsk obduktion får genomföras för att utreda om dödsfallet har ett samband med brottslig handling eller om man misstänker fel eller försummelse inom vården. Om dödsfallet orsakats av yttre omständigheter får obduktion göras också för att fastställa dödsorsaken och för att få information av vikt i samband med miljöskydd, arbetarskydd, trafiksäkerhet etc.

Vem kan begära en rättsmedicinsk obduktion?

Förutom polisen kan också en domstol eller åklagare besluta om obduktion av en avliden. Men även någon som är anhörig kan göra en polisanmälan om han eller hon misstänker att dödsorsaken inte är naturlig.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss