Flaggning vid dödsfall

Flaggning vid dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.3/5.0 på 24 betyg

Vid flaggning på halv stång hissas först flaggan i topp, för att därefter omedelbart sänkas ner ca 1/3 av flaggstångens längd. Det är bara den svenska flaggan som flaggas på halv stång.

Varför kallar man det då för ”halv stång” när flaggan sitter två tredjedelar upp på flaggstången? Begreppet syftar på hur man flaggar vid sorg på en fasadstång. Där halas flaggan ner till halva stångens längd.

Först och främst är det den närmaste familjen som flaggar vid dödsfall. Men andra som sörjer den avlidne – vänner, arbetskamrater och andra som stod personen nära – kan naturligtvis också flagga för att visa sin sorg.

När flaggar man?

Flaggning sker vid dödsfall och på dagen för begravningen. När ett dödsfall inträffar flaggar man samma dag, men om det inträffar sent på dagen och flaggan skulle få sitta uppe en mycket kort tid, kan man istället flagga på halv stång dagen efter.

Man flaggar också på halv stång vid begravningen. När begravningen är över hissas åter flaggan i topp. Man kan antingen hala flaggan direkt (ta ner den) eller låta den sitta kvar för att halas vid den vanliga tidpunkten på dagen. Svenska flaggregler säger att flaggan skall hissas klockan 8 under mars till oktober, resten av året kl. 9. Flaggan skall halas vid solnedgången eller senast kl. 21.00. Detta är dock bara rekommendationer – det finns inga lagar som förbjuder dig att flagga dygnet runt, om du så vill.

Om en person avlider under veckoslutet kan hans eller hennes arbetsgivare eller skola istället flagga på närmast följande vardag. När flaggning på halv stång sammanfaller med en allmän flaggdag har alltid flaggning på halv stång företräde.

Allmänna flaggdagar i Sverige:

• Nyårsdagen

• 28 januari: Konungens namnsdag

• 12 mars: Kronprinsessans namnsdag

• Påskdagen

• 30 april: Konungens födelsedag

• 1 maj

• Pingstdagen

• 6 juni: Sveriges nationaldag och Svenska Flaggans dag

• Midsommardagen

• 14 juli: Kronprinsessans födelsedag

• 8 augusti: Drottningens namnsdag

• Dag för val till riksdagen

(ordinarie val: tredje söndagen i september vart fjärde år)

• 24 oktober: FN-dagen

• 6 november: Gustaf Adolfsdagen

• 10 december: Nobeldagen

• 23 december: Drottningens födelsedag

• Juldagen

• I övrigt flaggas på högtidsdagar inom orten och familjen.

Vart fjärde år tillkommer en flaggdag, då man flaggar även på valdagen.

Kan man använda andra flaggor?

Flaggning vid dödsfall görs enbart med den svenska flaggan. Aldrig med en vimpel. Samma bestämmelser gäller också för föreningsflaggor, företagsflaggor, EU-flaggor etc.

Flaggning vid dödsfall – hur det började

Bruket av flaggor är ursprungligen mest förknippat med sjöfarten, och har funnits sedan urminnes tider. Och det var också inom sjöfarten man först började flagga på halv stång när någon dog. Man arrangerade så att tågvirke och annat på däck var oordnat för att ge ett ”uppgivet” intryck. Flaggan halades på halv stång för att ge plats åt ”dödens flagga”.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss