Ledighet vid dödsfall

Ledighet vid dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.2/5.0 på 44 betyg

För många av oss kan det vara nödvändigt med en kortare permission, eller ledighet, vid ett dödsfall i familjen. Och lagen ger oss rätt att vara ledig av trängande familjeskäl. Dessutom finns det flera kollektivavtal som låter oss vara hemma ett litet tag.

Lagen om ledighet vid dödsfall

lagbok med regler för ledighetNär en nära anhörig går bort har man enligt lagen rätt till ledighet. Det innebär att du har rätt att stanna hemma, men inte automatiskt rätt till permission, det vill säga ledighet utan löneavdrag. Här hittar du lagtexten i sin helhet: Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Permission vid dödsfall

Hos många arbetsgivare kan du få en kortare ledighet beviljad utan att de drar av på din lön. Det här regleras oftast i kollektivavtalet, där flera avtal medger upp till 10 dagar per år i permission, alltså med bibehållen lön. Här är länkar till några förbunds regler:

Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal har ibland en policy som ger dig rätt till permission vid en nära anhörigs bortgång. Många arbetsgivare ser det som självklart att bevilja permission vid dödsfall inom familjen. Eftersom kollektivavtal saknas är det arbetsgivaren som tar ställning i varje enskilt fall hur många dagars permission du kan få. På många håll kan du dock få tjänstledigt i fler dagar, utöver permissionen.

Kontakta din arbetsgivare för information om vad som gäller på just din arbetsplats. Rätten till ledighet eller permission brukar oftast innefatta:

 • I samband med att någon närstående avlider
 • Ledighet för begravning eller gravsättning
 • Bouppteckning – i vissa fall

Behöver du vara ledig en längre tid?

Det är inte alltid det är tillräckligt att vara hemma i några dagar. Om du känner att du måste vara hemma en tid har du förhoppningsvis semesterdagar eller kompledighet kvar som du kan ta ut. Ibland kan man må så dåligt att man blir sjukskriven en tid.

Nära anhörig – vem räknas dit?

Det skiljer sig lite grann mellan de olika förbunden och man reglerar vanligtvis i kollektivavtalet vem som anses vara nära anhörig. Oftast brukar man beteckna dessa personer som nära anhöriga, när det gäller rätten att få permission vid dödsfall:

 • Maka
 • Make
 • Sambo
 • Registrerad partner
 • Barn
 • Barnbarn
 • Syskon
 • Föräldrar
 • Mor- och farföräldrar
 • Svärföräldrar

Ta ledigt om du kan och behöver

Omedelbart efter ett dödsfall i familjen eller släkten kan det kännas svårt att ens orka med sin egen vardag. Det kräver tid att bearbeta sorgen, och för många av oss är det bästa att få slippa jobbet ett tag. Just nu är man nog ändå inte arbetsgivarens bästa resurs.

Prata gärna med dina jobbarkompisar om vad som hänt och att du kommer att stanna hemma ett tag. Då vet de vart du tog vägen och slipper gå och undra varför du inte är på jobbet. Under tiden hemma, försök att vila och slappna av så mycket du kan – tids nog är krafterna tillbaka igen och du kan gå tillbaka till jobbet.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss