Anmälan av dödsfall

Anmälan av dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.3/5.0 på 31 betyg

När någon avlider sätts en lång kedja av händelser igång. Det är många som är involverade och det mesta kring dödsfall och begravningar regleras av lagar och förordningar. Det första som sker är att en läkare anmäler dödsfallet till folkbokföringen.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

läkare anmälan dödsfall

Det är läkarens ansvar att anmäla dödsfall

De flesta dödsfall sker på sjukhus eller någon form av vårdhem. Orsakerna är i regel sjukdom eller helt enkelt hög ålder. Och när någon avlider ska alltid en läkare tillkallas. När det är fastslaget att döden har inträtt skriver läkaren två olika intyg.

  • Ett dödsbevis, som skickas direkt till folkbokföringen på Skatteverket, Det innehåller information om vem det är som har dött och vad dödsorsaker var.
  • Ett dödsorsaksintyg, som skickas till Socialstyrelsen.

Ofta är dödsfallet väntat. I de fallen är det inte nödvändigt att läkaren konstaterar dödsfallet. Då räcker det att en sjuksköterska gör en undersökning för att fastslå att döden har inträffat. Baserat på den undersökningen utfärdar läkaren sedan de två intygen.

Dödsbeviset skall skickas till Skatteverket senast den första vardagen efter dödsfallet. Det kan ske per post eller genom en särskild e-tjänst.

Som anhörig behöver man aldrig tänka på att kontakta andra myndigheter. Skatteverket har ett rapportsystem som automatiskt meddelar alla andra myndigheter. Även många banker, försäkringsbolag och privata företag får information genom samma system.

Den läkare som har skrivit dödsbeviset har också ansvaret för att dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsen. Intyget ligger till grund för ett register över dödsorsaker, ett register som används för statistik och forskning.

Förutom att skriva de båda intygen och se till att de skickas till rätt mottagare skall läkaren ha identifierat den avlidne och sätta på ett ID-band. Hur identiteten fastställts skall dokumenteras i journalen. Vidare skall läkaren ombesörja att de närstående blir kontaktade.

Om det inte finns några anhöriga eller en god man, lämnas ärendet till en boutredare, som fortsätter att leta efter anhöriga.

När ska man anmäla dödsfall till Polisen?

Det finns ett undantag från kravet att skicka dödsbeviset till Skatteverket. Om förhållandena vid dödfallet är sådana att man har skäl att genomföra en rättsmedicinsk undersökning, ska dödsbeviset snarast lämnas till Polisen istället.

Polisen meddelar sedan Skatteverket om dödfallet. Och om man gör en utredning lämnar man dödsbeviset till SKV efter utredningen, tillsammans med ett tillstånd för kremering eller gravsättning.

En rättsmedicinsk undersökning är av naturliga skäl aktuell om det föreligger misstanke om att ett brott har begåtts. Men det kan också vara påkallat i andra fall.

  • Vid olyckor
  • Om den avlidne begått självmord
  • Vid långt framskriden förruttnelse
  • När en missbrukare påträffas död
  • Om ett dödfall inte kan förklaras av tidigare sjukdom, det vill säga plötsligt dödsfall hos spädbarn eller vuxna
  • Om någon har avlidit i samband med ett myndighetsingripande

Vid oväntade dödsfall

Skulle någon oväntat mista livet i hemmet eller ute på allmän plats ska man först och främst tillkalla ambulans genom att ringa larmnumret 112. Då skickas ambulansen ut, samtidigt som polisen kontaktas. Väl på plats tar polisen beslut om det krävs en rättsmedicinsk undersökning för att utesluta att ett brott har begåtts.

Så anmäls ett dödfall om man är utomlands

När en svensk medborgare avlider utomlands brukar det normalt vara en läkare på platsen eller polis som identifierar den avlidne. Därefter kontaktas den svenska ambassaden (eller konsulatet) i landet. Ambassaden vidarebefordrar informationen till UD som ser till att de anhöriga underrättas, via lokalpolisen.

Vid dödsfall utomlands är det ambassaden som skriver ut ett dödsbevis, tillsammans med alla andra intyg som krävs för att kunna transportera hem kroppen. Försäkringsbolaget tar han om transporten hem, om det ska göras. De ordnar i annat fall med begravning på plats.

Om den avlidne inte hade någon försäkring får man ändå hjälp med hemtransport, men då är det de anhöriga som står för kostnaden.

Om ett brott har begåtts – eller om man misstänker brott – så är det ambassaden som ordnar tillstånd för polisutredning och eventuell obduktion av den avlidne.

Behöver jag själv anmäla ett dödsfall till någon?

Det är många som behöver informeras om att ett dödsfall har inträffat, och de första som bör får reda på det är de som blir dödsbodelägare, det vill säga de som ärver den avlidne. Men informera också övriga släktingar, vänner och arbetskamrater. Om den avlidne var medlem i olika klubbar och föreningar informerar du även dessa.

Som nämnts får myndigheter inom stat, kommun och landsting information om dödsfallet från Skatteverket. Om det ändå kommer brev och tidningar i den bortgångnes namn får man kontakta avsändaren för att berätta att mottagaren avlidit, och avsluta eventuella prenumerationer och liknande.

Andra som måste kontaktas är banker, försäkringsbolag, eventuell hemtjänst eller städbolag och andra som du vet att den avlidne haft regelbunden kontakt med. Du kan läsa mer om vad som behöver göras vid ett dödsfall i vår checklista vid dödsfall.

Dödsolycka på arbetsplatsen

Vad händer om någon förolyckas under arbetstid? Förutom att man tillkallar ambulans måste arbetsgivaren snarast anmäla dödsfallet till Arbetsmiljöverket. Detta gäller även vid alla allvarliga olyckor, men också vid olyckstillbud (händelser som kunde medfört en allvarlig eller dödlig olycka).

Tvånget att anmäla finns där för att Arbetsmiljöverket ska kunna komma till platsen snabbt, och göra en inspektion för att avgöra om det handlar om ett arbetsmiljöbrott. Om en arbetsgivare inte anmäler olyckan riskerar han att bötfällas.

Fenix hjälper dig att planera begravningen

Låt oss ta hand om det du inte själv orkar med eller hinner. När du anlitar Fenix är det du som bestämmer hur mycket du vill ha hjälp med. Med vår hjälp kan du ordna med begravningen utan att känna oro och stress.

Kontakta oss vilken dag som helst i veckan. Vi finns på plats mellan 8.00 och 20.00. Ring oss för kostnadsfri rådgivning på telefonnummer 020-82 82 82.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.