Testamente

Professionell hjälp med testamente från 4 995 kr
Ett testamente borde upprättas av den som önskar att ens egendom ska fördelas annorlunda än enligt lag. Testamentet kan till exempel möjliggöra för en make eller sambo att bo kvar i den gemensamma bostaden.
Vad är ett testamente?
Testamentet är en handling där man kan beskriva vad som ska ske med sina egendomar när man går bort. Testamentet måste alltid vara skriftligt och undertecknas av den som testamentet gäller samt minst två vittnen. Med tanke på att testamentet kommer läsas och tolkas när den som skrivit det inte längre lever så är det viktigt att det upprättas korrekt och våra juridiska experter står redo att hjälpa er eller svara på era frågor.
Vem bör skriva ett testamente?
Om du vill fördela egendomen på något speciellt sätt eller vill bestämma att något ska vara annorlunda än vad det är enligt lag så bör du skriva ett testamente. Exempel på detta kan vara att man vill att det någon ärver ska inte ska behöva delas med en sambo eller make/maka. Ett annat exempel kan vara om man vill att någon särskild egendom ska ärvas av en specifik person.
Låt oss hjälpa er
Testamentet har vad som kallas formkrav. Det innebär att om det inte upprättas på rätt sätt så gäller det inte. Dessutom finns risken att testamentet kan tolkas på olika sätt om det inte är upprättat av experter som vet hur testamenten ska tolkas. Det är därför alltid rekommenderat att man tar hjälp av jurist vid upprättande av testamente för att vara säker på att testamentet blir som man vill.

Det här ingår i priset 4 995 kr

En enkel testamente inkluderar

Inledande telefonmöte med jurist så vi kan förstå din specifika situation

Juristen tar fram ett utkast på testamente

Utkastet skickas till dig och du får läsa igenom det i lugn och ro

Uppföljande konsultation där eventuella frågor reds ut

Justeringar av testamentet till dess att du är nöjd med ditt testamente

Slutversionen skickas tas fram och skrivs ut och skickas till dig i original

Fenix som dödsboförvaltare
Fenix som förvarare av testamente
Fenix som dödsboförvaltare

Fenix erbjuder förvaring av testamente. I tjänsten ingår det att vi förvarar testamentet hos oss och vi bevakar om du som testator går bort. Om du gör det så kommer vi dela information om ditt testamente med de parter som vi kommit överens om på förhand. Denna tjänst erbjuder vi alla som skrivit testamente med Fenix till ett fast pris om 1 695 kr.

Tänk på att mycket av processen är tidskänslig så ju snabbare vi kommer igång, desto smidigare blir det.

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.
Förvaltning
Förvaltning
Det är ett omfattande arbete att förvalta ett dödsbo, framför allt under en tid kantad av sorg. Därför erbjuder Fenix en komplett förvaltningstjänst där vi tar allt ansvar så att ni som anhöriga kan ta ett steg tillbaka.
Arvskifte
Arvskifte
Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och alla kvarvarande skulder har betalats ska ett arvskifte genomföras och tillgångar delas mellan dödsbodelägare och arvingar. För ett fast pris ser vi till att processen genomförs korrekt och att alla med arvsrätt får vad de har rätt till.
Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.