Förvaltning av dödsbo

Vi hjälper dig få ordning på det juridiska i samband med en anhörigs bortgång från 9 995 kr.
Vad är ett dödsbo?
I samband med att någon går bort övergår allt som personen ägde till ett så kallat dödsbo. Dödsboet inkluderar ägodelar, post, räkningar, bankkonton, skulder, etc. Men även ansvaret över testamente, arvskifte och bouppteckning.
Vem ska förvalta dödsboet?
Ansvaret att förvalta dödsboet faller på den eller de som är närmast anhöriga – änka, änkling, sambo, föräldrar, barn, syskon, osv. Förvaltningen kan man antingen sköta på egen hand eller som delägare, dvs. att mer än en anhörig delar på bördan.
Låt oss hjälpa dig
Vidare kan man även få professionell hjälp med förvaltningen, något många föredrar då det är ett omfattande arbete som måste skötas under en tid kantad av sorg. Samtidigt måste mycket juridiskt ordnas såsom bouppteckning, och för det rekommenderas det att man tar hjälp.

Det här ingår i grundpriset på 9 995 kr

Förvaltning av dödsbo inkluderar

All post från dödsboet eftersänds till oss och vi hanterar den löpande.

Vi hanterar löpande alla inkommande fakturor för dödsboets räkning

Vi tar fram kontoutdrag från den avlidnes konton.

Vi tar fram underlag från fastighetsregister/​bostadsrättsförening/​hyresvärd för den avlidnes bostad.

Fenix som dödsboförvaltare
Fenix som dödsboförvaltare
Fenix som dödsboförvaltare

När det kommer till förvaltning av dödsbo kan vi på Fenix hjälpa dig så mycket eller så lite du vill. Vi kan exempelvis svara på enkla frågor, hjälpa dig utforma en plan för dödsboet, betala räkningar, säga upp abonnemang och hantera en eventuell bostad. Naturligtvis kan vi också hjälpa till med att planera begravningen, ta hand om allt det judiska såsom bouppteckning och arvsskifte.


För att använda oss som förvaltare krävs det en skriftlig fullmakt från dödsboet och även det kan vi hjälpa er med.

Tänk på att mycket av processen är tidskänslig så ju snabbare vi kommer igång, desto smidigare blir det.

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Förvaltning
Förvaltning
När ork och tid inte finns hos er anhöriga kan vi på Fenix hjälpa till med dödsboförvaltning. Genom att skriva över ansvaret på oss ser vi till att allt från ägodelar, post och bankärenden till bouppteckning, arvskifte och begravningen hanteras på rätt sätt.
Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.
Arvskifte
Arvskifte
Efter att en bouppteckning upprättas och skulder betalats ska alla kvarvarande tillgångar delas mellan de dödsbodelägare som har rätt att ärva. För ett fast pris kan vi hjälpa er sammanställa en arvskifteshandling där det tydligt framgångar vem som ärver vad.
Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.