Samboavtal

Vi hjälper er med samboavtal från 3 495 kr
Bestäm fördelningen av er gemensamma bostad och bohag. Trygga er egendom vid separation eller dödsfall.
Vad är ett samboavtal?
Ett samboavtal är ett juridiskt dokument som reglerar hur sambors samboegendom ska fördelas mellan dem vid separation och dödsfall. Samboegendom är bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk. Vid en eventuell separation eller dödsfall görs en bodelning av samboegendomen och enligt huvudregeln delas samboegendomen med hälften vardera. Om ni önskar en annan fördelning av den gemensamma bostaden vid en eventuell separation eller dödsfall ska ni upprätta ett samboavtal. Viktigt att komma ihåg är att ett Samboavtal reglerar hur samboegendomen ska fördelas samborna emellan. Ett samboavtal reglerar inte hur arvet ska fördelas.
Vem bör skriva ett samboavtal?
Om ni köper en bostad för att bo där tillsammans blir den gemensam egendom oavsett vem som betalat och vad det står i köpekontraktet. Om man vill undanta delar av bohaget eller bostaden från det gemensamma måste man skriva ett samboavtal.
Låt oss hjälpa er
För att samboavtalet ska vara giltigt ska vissa formkrav vara uppfyllda. Dessutom finns risken att samboavtalet kan tolkas på olika sätt om det inte är upprättat av experter. Vi rekommenderar därför alltid att man tar hjälp av en jurist vid upprättande av samboavtalet för att minska risken för framtida konflikter.

Vad ingår i priset 3 495 kr?

Inledande telefonsamtal med jurist så att vi kan förstå er specifika situation

Juristen tar fram ett utkast på samboavtal
 

Utkastet skickas till er och ni får läsa igenom det i lugn och ro

Uppföljande konsultation där eventuella frågor reds ut

Justeringar av samboavtalet till dess att ni är nöjda

Slutversionen tas fram och skrivs ut och skickas till er

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.
Förvaltning
Förvaltning
Det är ett omfattande arbete att förvalta ett dödsbo, framför allt under en tid kantad av sorg. Därför erbjuder Fenix en komplett förvaltningstjänst där vi tar allt ansvar så att ni som anhöriga kan ta ett steg tillbaka.
Arvskifte
Arvskifte
Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och alla kvarvarande skulder har betalats ska ett arvskifte genomföras och tillgångar delas mellan dödsbodelägare och arvingar. För ett fast pris ser vi till att processen genomförs korrekt och att alla med arvsrätt får vad de har rätt till.
Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.