Bouppteckning

Vi hjälper dig med bouppteckningen från 12 570 kr
Bouppteckning är en sammanställning av dels dödsbodelägare och eventuella efterarvingar, dels den avlidnes tillgångar och skulder. Handlingen ska registreras hos Skatteverket. Våra juridiska experter kan hjälpa er upprätta bouppteckningen korrekt.
Vad är en bouppteckning?
Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av dels vilka som är dödsbodelägare och eventuella efterarvingar, dels den avlidnes tillgångar och skulder. Om den avlidne var gift ska även den efterlevandes tillgångar och skulder redovisas i bouppteckningen. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och blir därigenom en offentlig handling. Den registrerade bouppteckningen visar vilka som har rätt att företräda dödsboet.
Vem ansvarar för bouppteckningen?
Det är dödsbodelägarna som gemensamt ansvarar för att en bouppteckning kommer till stånd. I regel är det den dödsbodelägare som har hand om den avlidnes egendom som ansvarar för att bouppteckningen görs. Den som bäst känner till boet ska uppge boet och är så kallas bouppgivare. Boet ska uppges för två utomstående förrättningsmän som ansvarar för att allt blir korrekt antecknat samt att värderingen av tillgångar och skulder är riktigt. Bouppteckningen ska ges in till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet.
Låt oss hjälpa er
En bouppteckning är ett juridiskt dokument och ofta krävs det både kunskap och omfattande arbete för att upprätta en bouppteckning. Många väljer därför att anlita jurist för att få hjälp med bouppteckningen. Här på Fenix samarbetar vi med familjerättsjurister som har specialkompetens inom arvsrätt och som ser till att bouppteckningen upprättas korrekt.

Följande moment ingår i ett Bouppteckningsuppdrag

Inledande telefonmöte så vi kan förstå er specifika situation

Utredning av kretsen av dödsbodelägare och eventuella efterarvingar

Hantering av testamente, äktenskapsförord, gåvobrev och andra juridiska dokument i bouppteckningen inklusive delgivning av testamente

Kallelse till dödsbodelägare och efterarvingar

En bouppteckningsförrättning hålls per telefon

Brev till bouppgivaren för genomgång och undertecknade av bouppteckningen

Ingivande till Skatteverket för registrering

Utsändande av original samt kopior

Våra juridiska tjänster

Till ett fast pris hjälper vi dig när en anhörig gått bort

Bouppteckning
Bouppteckning
För ett fast och transparent pris kan våra experter upprätta en bouppteckning åt er. På så vis vet ni att redovisningen sammanställs på ett korrekt vis och att den registreras hos Skatteverket i tid.
Förvaltning
Förvaltning
Det är ett omfattande arbete att förvalta ett dödsbo, framför allt under en tid kantad av sorg. Därför erbjuder Fenix en komplett förvaltningstjänst där vi tar allt ansvar så att ni som anhöriga kan ta ett steg tillbaka.
Arvskifte
Arvskifte
Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och alla kvarvarande skulder har betalats ska ett arvskifte genomföras och tillgångar delas mellan dödsbodelägare och arvingar. För ett fast pris ser vi till att processen genomförs korrekt och att alla med arvsrätt får vad de har rätt till.
Testamente
Testamente
Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt testamente. Vi hjälper er att formulera ert testamente så att det blir skräddarsytt och passar dina önskemål. Detta gör vi till fast pris där allt ingår från rådgivning till att du har testamentet i handen.