Bårtransport

Bårtransport

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.3/5.0 på 26 betyg

Man hör ibland sägas att ”förr eller senare hamnar vi alla på bårhuset”. Men det är bara ett uttryck för att ingen lever för evigt – och sanningen är att vi inte alls måste hamna i bårhuset den dag vi går bort.

Hämtning av en avliden på bårhus

bår för bårtransporterDet är sju eller åtta grader i bårhuset. På vita lakan ligger några avlidna människor på utdragbara bårar. Här inne på bårhuset tas många av de som avlider om hand tills begravningsbyråns representant kommer för att transportera dem till en bisättningslokal.

På många bårhus finns ett så kallat visningsrum i anslutning till kylrummet. Hit kommer många anhöriga för att ta ett sista farväl, om de inte tidigare fått möjlighet att göra det på sjukhuset. Personalen ställer iordning rummet och tänder ljus, för att sedan finnas till hands lite i skymundan för att kunna svara på frågor efter avskedet.

Transporten till bisättningslokal sköts ofta av en begravningsbyrå. Hämtningen kan gå till så att byråns representant/er anländer och bär in kistan. Den avlidne görs iordning, kläs på för att till sist bäddas ner i kistan. Därefter förs den avlidne till bisättningslokal.

Bårhus på sjukhusen

Många av våra sjukhus har egna bårhus dit man för personer som avlider på sjukhuset. Ofta är det vaktmästaren eller någon annan ur personalen som för dit de avlidna. Däremot är det mindre vanligt att det finns bårhus på sjukhem och äldreboenden.

Bårtransport från sjukhem

Det vanligaste när någon avlider på ett äldreboende eller sjukhem, är man utför en s.k. bårtransport till bårhuset vid närmaste sjukhus.

När någon avlider i hemmet

Om dödsfallet sker i hemmet behöver personen sällan föras till ett bårhus. De enda gångerna det är aktuellt är egentligen om det behöver utföras en obduktion. Istället kan transporten göras direkt till bisättningslokal. Detta kan dock bara ske om de anhöriga kan ta ett snabbt beslut om vilken kista som ska användas och vilken begravningsbyrå de vill anlita.

Begravningsbyråns representanter kommer då till hemmet och sköter svepning och kistläggning, för transport till bisättningslokalen. Om de anhöriga inte har beslutat vilken ceremonilokal som ska användas kan man föra kistan till en tillfällig bisättningslokal.

Vem betalar bårtransporten?

Frågan om vem som står för kostnaden för transport till bårhus är omdebatterad runtom i hela landet. Det skiljer sig nämligen mellan olika kommuner vem som betalar vad.

Vid dödsfall i hemmet är det landstinget som ansvarar för transporten till bårhuset, eller i vissa fall polisen. Vissa kommuner står för transport från sjukhem till bårhus, men inte från hemmet. Men – om den avlidne tidigare har haft hjälp från kommunen med t.ex. hemsjukvård, kan kommunen ta även den kostnaden.

Vissa kommuner betalar varken för transport från sjukhem eller hemmet. Åter andra betalar begravningsbyråernas kostnader för att sedan fakturera dödsboet.

Det är kanske inte så konstigt att regelsystemet för bårtransporter är så omdiskuterat. Det är ingen lätt sak att hålla reda på för de anhöriga. Ändå är det viktigt att höra sig för om vad som gäller eftersom kostnaden kan komma att springa iväg till flera tusen kronor.

Så ta noga reda på vad som gäller. Det kan till och med hända att det är du som beställer transporten som får betala i sista änden.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss