Dödsfall utomlands

Dödsfall utomlands

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.5/5.0 på 29 betyg

flyg för transport dödsfallMellan 400 och 500 svenskar avlider utomlands varje år. Och när drömresan förvandlas till en tragedi, vad ska man då ta sig till? Att transportera hem den avlidne är förenat med stora kostnader och det gäller att man ser över sitt försäkringsskydd innan man reser utomlands.

Det finns en mycket vanlig missuppfattning att svenska staten hjälper till att bekosta hemtransport i kista, om någon avlider utomlands. Men så är inte fallet. Det finns hjälp att få från ambassader och Utrikesdepartementet, men det handlar om att man får stöd och hjälp till att klara situationen på egen hand.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Svenska Ambassaden hjälper till vid dödsfall utomlands

Svenska utrikesdepartementet hanterar ungefär 2 000 fall varje år, där svenska medborgare hamnat i nödsituationer utomlands. Det kan vara allvarlig sjukdom, frihetsberövande eller att någon avlidit. Det kan tyckas vara en mycket hög siffra, men det ska ses mot den bakgrund att svenskarna gör närmare 15 miljoner utlandsresor varje år.

När en svensk medborgare, eller någon med permanent uppehållstillstånd i Sverige, avlider utomlands, är det vanligen en lokal läkare eller polis som identifierar den döde. Sedan kontaktar man svenska ambassaden eller konsulatet i det aktuella landet.

Några av de uppgifter som ligger på ambassaden är att:

  • Hjälpa till att identifiera den avlidne, eller bekräfta gjord identifiering
  • Informera Utrikesdepartementet Sverige
  • Utfärda dödsbevis
  • Utfärda alla dokument som krävs från Skatteverket och för transport hem till Sverige.
  • De praktiska arrangemangen i samband med flygtransport till hemlandet
  • Praktiska råd och hjälp till anhöriga

Som anhörig bör man kontakta UD. De kommer att vilja ha information om vilka eventuella försäkringar som finns och hur man vill att den avlidne ska tas om hand.

Dödsfall i utlandet kan bli mycket kostsamt

För de flesta är det en självklarhet att man vill ha begravningen och gravsättningen här hemma i Sverige. Men beroende på i vilket land den avlidne befann sig, kan en hemtransport av kistan kosta så mycket som upp emot 100 000 kronor och kanske ännu mer. Skulle då den avlidne inte ha en försäkring som täcker hemtransport, så är det de anhöriga som får stå för alla kostnader. Dock får man hjälp av UD och ambassaden med att lösa allt det praktiska.

Man kan alltså inte få någon ekonomisk hjälp med bidrag från staten. Man kan dock i vissa fall få ett kortfristigt lån. Det är dock ytterst sällsynt, och återbetalningstiden är mycket kort. Det handlar dessutom om hela beloppet på en gång – det är aldrig fråga om några avbetalningsplaner.

Om den avlidne inte hade fullgott reseskydd och de anhöriga inte har några möjligheter att betala för hemtransporten, bekostar staten en enkel men värdig begravning på plats i det land den avlidne befann sig.

Det finns dock ett alternativ som är mycket billigare än att flyga hem kistan. Det är om man väljer att kremera den avlidne före hemtransporten. Hemtransport till Sverige med urna brukar kostnadsmässigt ligga på ungefär samma nivå som en flygbiljett. Hemma i Sverige kan man då hålla begravningsceremonin med urna istället för kista.

Viktigt att se över sitt försäkringsskydd före resan

Enligt en undersökning som Utrikesdepartementet har gjort har 9 av 10 svenskar en hemförsäkring. Men det är bara drygt hälften av dem som faktiskt vet vilken omfattning den har.

Det är alltså av största vikt att se över försäkringsskyddet innan man reser utomlands. Se till att du har en hemförsäkring som täcker kostnaderna för läkarvård och transport hem. Förutom dödsfall kan det ju också hända att du blir så sjuk att du måste ordna med hemtransport.

Vanligen täcker dessa hemförsäkringar ovanstående kostnader i 45 dagar. Planerar du att vara borta längre än så behöver försäkringen kompletteras eller förlängas.

Vid sjukdom eller dödsfall utomlands tar försäkringsbolaget hand om transporten hem till Sverige.

Vad händer efter ett dödsfall i annat land?

Om en svensk medborgare avlider under resa utomlands skall i första hand ambassaden (eller konsulatet) informeras. Ambassaden deltar vid behov vid identifieringen av den döde, och kontaktar därefter UD i hemlandet. UD vidarebefordrar informationen till lokalpolisen i den avlidnes hemkommun, och polisen underrättar de anhöriga om dödsfallet.

Ambassaden ger sedan instruktioner till myndigheterna i det aktuella landet om hur hemtransport av den avlidne ska gå till. De utfärdar också dödbevis och alla andra intyg som behövs.

Varför anlita Fenix Begravningsbyrå?

Vi är en oberoende begravningsbyrå med huvudkontor i Stockholm. Fenix grundades för att vi tycker att det borde vara smidigt att ordna en begravning. Vi hjälper dig att planera begravning utan att du behöver oroa dig, och utan onödiga kostnader.

Hos oss får du en personlig rådgivare från första stund. I varje steg får du kunnig hjälp hela vägen fram till begravningen och de juridiska frågorna som följer senare. Du är välkommen att ringa oss mellan 08.00 och 20.00 alla sju dagar i veckan. Vårt telefonnummer är 020-82 82 82.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.