Fenix begravning

Planera begravningen enkelt

Berätta om era önskemål. Genom att göra detta så kommer du igång med planeringen.

Behöver du hjälp?
Ring 020‑82 82 82

ID: XXXXXXXX
0 1 2 3
1. Vilken typ av begravning vill du ordna?
i
Välj en begravning med eller utan ceremoni samt ceremoniordning så som kyrklig, borgerlig eller katolsk.
2. Vilken gravsättning önskar du?
i
Välj kremation eller jordbegravning samt vilken typ av grav ni önskar. Vanligast är kremering och minneslund.
3. Vill du ha en minnesstund efteråt?
i
Minnesstund är då anhöriga träffas efter ceremonin för att förtära något och minnas den avlidne.
4. Har personen avlidit?
i
Om ni behöver hjälp direkt så svarar du Ja.
Om ni behöver hjälp längre fram så svarar du Nej.
1. Var ska vi hämta den avlidne?
i
Vi behöver veta var vi ska hämta den avlidne. Om du ej känner till plats eller den avlidne finns på en annan plats så väljer du Vet ej / Annan plats
2. Var vill ni ha ceremonin?
i
Vi behöver veta i vilken kyrka eller ett kapell ceremonin ska vara. Välj därför en kyrka eller ett kapell. Tänk på att valet av kyrka eller kapell inte garanterar plats. Om du ej bestämt plats eller du önskar en annan plats så väljer du Vet ej / Annan plats
3. Var vill ni gravsätta den avlidne?
i
Vi behöver också veta på vilken kyrkogård eller begravningsplats gravsättningen ska ske. Tänk på att valet av kyrkogård eller begravningsplats inte garanterar plats. Om du ej bestämt plats eller du önskar en annan plats så väljer du Vet ej / Annan plats
4. Var vill ni ha minnesstunden?
i
Eftersom du önskar en minnesstund så behöver vi veta vart du vill ha minnesstunden. Många väljer ett församlingshem, men det kan också ske i hemmet eller på en restaurang. Tänk på att valet av församlingshem inte garanterar plats. Om du ej bestämt plats eller du önskar en annan plats så väljer du Vet ej / Annan plats
Välj tillval
i
I grundpaketen ovan så ingår alla de val som är krävs för en begravning. Nedan så väljer du de tillval som du önskar att lägga till så som blommor, program och annons. Om du är osäker så kan du ändra dina senare.
Sammanställning