Begravningshjälp

Begravningshjälp

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.4/5.0 på 32 betyg

När någon dör och det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala för begravningen, finns hjälp att få. Vänd dig till den avlidnes hemkommun och ansök om ekonomiskt bistånd, så kallad begravningshjälp.

pengar begravningshjälp

Hos kommunen kan man få bidrag för att täcka kostnaderna för en värdig begravning. Hur mycket man kan få i begravningshjälp varierar mellan kommunerna, men Socialstyrelsens riktlinjer säger att kommunerna kan betala ut upp till ett halvt basbelopp. 2017 motsvarar det 22 400 kronor.

6 saker att tänka på om du ska ansöka om begravningsbidrag

 • Kostnaderna för begravningen är en prioriterad kostnad, och skall alltså betalas i första hand.
 • Om du och den avlidne har olika hemkommuner, är det socialkontoret i den avlidnes hemkommun du ska kontakta och inte din egen.
 • Betala inga räkningar förrän du har ansökt om begravningshjälp.
 • Ansökan om ekonomisk hjälp skall göras innan du gör en beställning hos oss eller annan begravningsbyrå.
 • Om det kommer räkningar, kontakta avsändaren och begär tre månaders uppskov med betalningen. Hänvisa till att det är ett dödsbo och förklara att boutredning ska göras pga. att det saknas tillgångar.
 • Stoppa alla autogiron.

Det är viktigt att känna till att dödsboets tillgångar måste vara orörda, när du skickar in ansökan om ekonomiskt bistånd och/eller dödsboanmälan.

Så vanligt är det med ekonomiskt bistånd till begravningar i Sverige

Det är relativt vanligt att det saknas pengar till begravningen i dödsboet. Av alla begravningar som sker i Sverige bekostas ca 7% helt eller delvis med hjälp av bistånd från kommunen.

Men det skiljer sig mycket mellan kommunerna när det gäller vilka belopp man kan få. Hos vissa kommuner är maxbeloppet över 30 000 kronor, medan andra bara betalar ut en tredjedel så mycket.

Vem betalar begravningen?

I första hand är det tillgångarna i dödsboet som ska användas för att betala begravningskostnaderna. Om tillgångarna inte räcker, kan man få ekonomisk hjälp från kommunen. Hur stort belopp man kan få beror helt på hur mycket pengar det finns i dödsboet på dödsdagen. Det skiljer sig dock bland kommunerna och man räknar dessutom lite olika när man bedömer vad som är en värdig begravning. I vissa kommuner får man t.ex. inte hjälp till gravsten och dödsannons.

Därför är det mycket viktigt att man inte rör tillgångarna innan man ansöker om begravningshjälp. I värsta fall kan det i slutändan visa sig att det inte finns pengar kvar till begravningen. Dödsboets tillgångar räknas nämligen av från det maxbelopp man kan få i bidrag.

Ett exempel: I dödsboet finns 15 000 kronor. Om kommunens maximala belopp är t.ex. 22 000 kronor skulle det innebära att man har rätt till 7 000 kr i ekonomiskt bistånd. Om man gör utbetalningar från dödsboet och betalar räkningar för 10 000 kr, kompenseras inte detta från kommunen. Det maximala belopp som betalas ut är fortfarande 7 000 kr. Resultatet blir då att det endast finns 12 000 kronor kvar till att betala för begravningen.

I Socialstyrelsens riktlinjer till kommunerna kan vi läsa följande:

”Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet saknar tillgångar helt eller delvis, bör socialnämnden ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. Hänsyn bör tas till allmänt vedertagna begravningstraditioner och i förekommande fall olika religiösa och etniska gruppers speciella önskemål om hur en begravning ska ordnas. Då begravningen ska ske utomlands, bör nämnden ge ekonomiskt bistånd som motsvarar kostnaden för begravning i Sverige.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader bör i regel inte vara högre än ett halvt basbelopp.”

Hur ansöker man om begravningsbidrag?

Det första man ska tänka på om det finns för lite tillgångar i dödsboet, är att stoppa alla betalningar från den avlidnes konton. Betala inga räkningar, och se till att autogiron och andra automatiska överföringar från banken stoppas.

Kontakta därefter oss på Fenix för att få en offert på hela kostnaden för en begravning. Offerten kan du sedan använda som underlag i din ansökan. Vi hjälper dig självklart hela vägen, så att du inte riskerar att bli personligt betalningsansvarig om pengarna inte räcker till.

Till sist vänder du dig till den avlidnes kommun för att skicka in ansökan om begravningshjälp. Bifoga den offert du fått av oss.

Dödsboanmälan

När någon har avlidit måste normalt en bouppteckning upprättas för att redogöra för tillgångarna i dödsboet. Men om tillgångarna inte räcker till mer än att betala för en begravning kan bouppteckningen istället ersättas av en dödsboanmälan.

Det får inte finnas någon fast egendom eller tomträtt. Andra undantag från möjligheten att göra en dödsboanmälan är om dödsboets ekonomi är komplicerad eller om det finns ett testamente eller äktenskapsförord.

Några exempel på vad kommunens handläggare behöver för uppgifter för att kunna göra en dödsboanmälan:

 • Släktintyg (beställs från Skattemyndigheten)
 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt som möjligt)
 • Kopia av senaste deklarationen (beställs från Skattemyndigheten)
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen
 • Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen
 • Uppgift från bank om tillgångar på dödsdagen
 • Uppgift om eventuella försäkringar
 • Om bostaden är en bostadsrätt, marknadsvärdet
 • Uppgift om skulder på dödsdagen tex. hyra
 • Offert eller räkning på begravningskostnad, gravsten, minnesstund
 • Eventuellt testamente
 • Eventuellt fordringar pga. fastighetsöverlåtelser
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka
 • Har den avlidne andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack

Vart vänder jag mig för att söka begravningshjälp?

Ansökan om begravningsbidrag skall skickas till den kommun där den avlidne hörde hemma. Ofta, men inte alltid, är det socialkontoret som handlägger ansökan. Hit vänder du dig om du hör till någon av Sveriges 10 största kommuner.

 • Stockholm: Boutredningsenheten – tel. 08-508 33 080
 • Göteborg: Socialkontoret i den stadsdel den avlidne tillhör. Läs mer.
 • Malmö: Familjerättsbyrån – tel. 040-34 51 07, 040-34 52 36
 • Uppsala: Försörjningsstödet, socialtjänsten – tel. 018-727 72 22
 • Linköping: Dödsbohandläggare – tel. 013-20 89 82, 013-20 64 87
 • Västerås: Socialtjänsten – tel. 021-39 37 51
 • Örebro: Socialkontoret, dödsbohandläggare – tel. 019-21 36 77, 019-21 34 23
 • Helsingborg: Arbetsmarknadsförvaltningen – tel. 042-10 72 97
 • Norrköping: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret – tel. 011-15 77 24, 011-15 20 05
 • Jönköping: Enheten för försörjningsstöd – tel. 036-10 53 18, 036-10 68 10 (Råslätt) och 036-10 67 90 (Öxnehaga).

Vi hjälper dig att planera en värdig begravning

Vill du veta mer om begravningsbidrag och annan ersättning och dödsboanmälan eller få hjälp med att planera begravning, så är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer att hjälpa dig på bästa sätt för att underlätta för dig och din familj. Du kan ringa oss alla dagar mellan 08.00 – 20.00 på telefonnummer.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss