Försäkring vid dödsfall

Försäkring vid dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.2/5.0 på 26 betyg

Har dina anhöriga något skydd om du går bort, i form av någon försäkring? Vid ett dödsfall kan de få ersättning från flera olika håll. Några försäkringar är lagstadgade eller ingår i kollektivavtalet, medan andra är försäkringar man tecknar på egen hand.

Ersättning från försäkringar vid dödsfall

Vet du vilka försäkringar du har, och vad som händer om du eller din make eller maka skulle gå bort? Det finns idag flera olika typer av ersättning som betalas ut i form av försäkringar vid dödsfall. De tre vanligaste är:

  1. Efterlevandepensionen, som består av tre delar; omställningspension, änkepension och barnpension. Betalas ut av Pensionsmyndigheten.
  2. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) eller Avtalsgrupplivförsäkring (AGL). Betalas ut av AFA eller KPA Liv.
  3. Privata livförsäkringar

Efterlevandepension

Omställningspension, änkepension och barnpension är ersättningar som Pensionsmyndigheten betalar ut. När någon i Sverige avlider får Pensionsmyndigheten automatiskt information om det från Skatteverket, och de utreder om den efterlevande har rätt till ersättning, oftast utan att man behöver ansöka om det själv. Här kan du läsa mer om efterlevandepension: Pensionsutbetalning vid dödsfall.

Ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring, förkortat TGL, är en försäkring som ingår i de kollektivavtal som tecknats mellan LO och Svenskt Näringsliv inom avtalsområdet LO-Privat. En liknande försäkring finns för alla som omfattas av avtalet mellan LO och KFO, Kooperationens Förhandlingsorganisation. Denna försäkring heter AGL, Avtalsgrupplivförsäkring.

Båda dessa försäkringar gäller från det att du börjar jobba och fram till dess att du slutar eller pensioneras. Är du privatanställd ligger försäkringen hos AFA, medan KPA sköter försäkringen för anställda inom kommun och landsting, region, Svenska Kyrkan och vissa kommunala bolag.

Om någon avlider i förtid, dvs. före pensionen, betalas ett engångsbelopp ut till de anhöriga, tillsammans med ett belopp i form av begravningshjälp.

Hur stort beloppet är varierar. Det har att göra med den avlidnes ålder vid dödsfallet och hur stor familjen är. Försäkringsbeloppet kan betalas ut till maka eller make, registrerad partner, sambo – eller barn, om du är ensamstående. Barn under 21 får ett eget belopp (under 20 för KPA Liv).

Inbakad i TGL och AGL finns också en så kallad makeförsäkring. Det är en försäkring som faller ut med ett engångsbelopp om din partner avlider och inte har någon försäkring. Detta belopp betalas ut till dig som efterlevande.

I tidningen Kommunalarbetaren gjordes en sammanställning över villkor för de olika ersättningarna i maj 2017. Här kan du läsa den i sin helhet.

Egen livförsäkring

Många tecknar en livförsäkring själv, genom sitt försäkringsbolag. I regel handlar det om ett engångsbelopp som betalas ut om man avlider före en viss ålder. Vanligen måste man genomgå en hälsokontroll först, och det kan på vissa håll finnas särskilda villkor som t.ex. att du inte får utsätta dig själv för onödigt stora risker.

Vid dödsfall får de anhöriga ofta leta efter försäkringar

Som anhörig är det kanske inte så lätt att ha koll på vilka försäkringar partnern omfattas av. Så även om det aldrig är roligt att fundera över döden kan det vara en bra idé att samla alla viktiga papper på ett ställe. Där kan du spara all dokumentation som har med de olika försäkringarna som finns, och uppgifter om vem som är förmånstagare.

I samma pärm kan du också anteckna alla banker och kontonummer du har, var ett eventuellt testamente finns förvarat och andra saker som du anser viktigt att de anhöriga hittar den dagen du inte längre finns.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss