Begravningsskatt

Begravningsskatt

Sanningen är att det inte finns något som heter just begravningsskatt. Men det kunde ha gjort det. Frågan om att göra om det vi kallar begravningsavgift till en ren skatt har varit upp i riksdagen för debatt.

Begravningsskatten som aldrig blev av

blog_image7.jpgÅr 2008 lades 4 olika motioner till riksdagen, gällande översyn av begravningsavgiften. Bland annat vill man sära på församlingsavgiften till Svenska Kyrkan och utöver det en s.k. begravningsskatt för begravningsverksamheten. En av de bakomliggande orsakerna var att man inte tyckte att det var rimligt att människor med en annan syn än den kristna skulle vara med och bekosta kyrkans verksamhet, och därmed betala för tjänster man inte hade för avsikt att utnyttja.

Samtliga motioner avslogs dock, och begravningsavgiften finns fortfarande kvar, och betalas som en del av skatten av alla som är folkbokförda i Sverige.

Vad är begravningsavgiften?

Begravningsavgiften som vi alla betalar har till syfte att täcka Svenska Kyrkans (och i Tranås och Stockholm, kommunernas) kostnader för begravningsverksamheten. De kostnader som betalas med begravningsavgiften är:

  • Vissa av de transporter som uppstår i samband med ett dödsfall
  • Gravplats och gravrätt i 25 år
  • Gravsättning
  • Kremering
  • Bisättningsrum
  • Ceremonilokal

Samtliga av dessa tjänster är oberoende av trostillhörighet. Oavsett vilken tro du bekänner dig till eller om du inte är troende alls, är kyrkan skyldig enligt lag att tillhandahålla dessa tjänster.

Vill du läsa mer om begravningsavgiften hittar du en utförlig artikel här.

Ordna en vacker begravning

Vill ni ha en begravning med ceremoni i kyrka/kapell?

Hjälp

Hur vill du planera begravningen?

Hjälp

• du sparar 1 000 kr via internet

• spara 1 000 kr via telefon

 

Du får kostnadsfri offert och rådgivning.

Ange dina kontaktuppgifter.

Ange dina kontaktuppgifter.

Vi kontaktar dig och bokar tid.

Tack för din förfrågan

Vi återkommer inom en arbetsdag