Skulder vid dödsfall

Skulder vid dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.6/5.0 på 32 betyg

Blir jag betalningsskyldig för min pappas banklån? Många är bekymrade för vad som händer om någon som avlider lämnar efter sig stora lån och skulder. Men i de allra flesta fall kan du som dödsbodelägare andas ut.

Kan man ärva skulder vid dödsfall?

Det är en fråga vi får ofta. Det är dödsboet som är betalningsskyldigt för alla skulder, och då kan man som dödsbodelägare vara orolig för att man ska bli personligt betalningsskyldig.

Men i Sverige har vi en lag som säger att man inte kan ärva skulder. Om personen som avlidit hade skulder så kan alltså inte du som ärver personen bli skyldig att betala. Det är tillgångarna i dödsboet som ska täcka dessa kostnader.

De skulder som inte kan betalas med tillgångarna i dödsboet avskrivs.

Gemensamma skulder vid dödsfall

Om man har gemensamma banklån har man i regel ett solidariskt betalningsansvar gentemot banken. Det innebär att banken skulle kunna kräva vem som helst på hela summan. När någon avlider och det finns gemensamma lån kan banken kräva dödsboet på hela beloppet, och då blir den efterlevande skyldig dödsboet halva den summan. Detta förfarande kallas regressrätt.

Om det inte finns pengar i dödsboet kan banken kräva den andre låntagaren. Men vanligtvis kan den efterlevande maken ta över lånet i sin helhet.

Är några speciella skulder prioriterade vid ett dödsfall?

Om den avlidnes skulder överstiger tillgångarna finns ingen möjlighet att betala alla skulder.

I första hand ska tillgångarna användas till att betala för begravning och bouppteckning. I övrigt finns det ingen given ordning för hur skulder ska betalas – förutom att skulder med någon form av säkerhet (t.ex. huslån) går före de ”vanliga” skulderna.

Finns det pengar kvar i dödsboet när dessa har betalats, har resterande skulder lika stort ”värde”, vilket betyder att varje fordringsägare får betalt i proportion till skulden.

Uppskov och avskrivning av skulder

Om det saknas pengar i dödsboet är det viktigt att man kontaktar alla fordringsägare och ber om uppskov. Är det klarlagt att pengarna inte räcker till alla skulder får man inte betala några skulder förrän en månad efter bouppteckningen är gjord.

Räcker inte pengarna till begravningen eller bara nätt och jämt kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Man kan också ansöka om begravningshjälp från kommunen. Har du beviljats en dödsboanmälan, bifoga den när du ber om uppskov hos fordringsägarna.

Begravningshjälp

Du ansöker om begravningshjälp på socialkontoret i den kommun där den avlidne var skriven. Saknas pengar i dödsboet kan kommunen skjuta till ett bidrag till en värdig begravning – ibland också en dödsannons och gravsten.

Det är viktigt att inte betala några räkningar. Det kompenseras inte av det bidrag du kan få av kommunen. Se också till att avsluta alla autogiron och andra stående överföringar från den avlidnes bankkonton. Kontakta också socialkontoret innan du beställer begravningen.

Skulder vid dödsfallet kan sluta med konkurs

Ett dödsbo är vad som kallas en juridisk person med egna skulder och tillgångar. Detta innebär att man kan begära att dödsboet försätts i konkurs, om skulderna överstiger tillgångarna. Då sköter konkursförvaltaren betalningen av skulderna och i vilken ordning det ska ske.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss