Pensionsutbetalning vid dödsfall

Pensionsutbetalning vid dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.2/5.0 på 32 betyg

Vad händer egentligen med våra pensioner när vi går bort? Går den till min partner eller försvinner pensionsutbetalningen bara bort i pensionsrymden vid dödsfall? Svaret är att det varierar lite, beroende på om du har valt efterlevandeskydd eller inte.

Pensionsmyndigheten om utbetalningar vid dödsfall

logo pensionsmyndighetenNär någon avlider betalar Pensionsmyndigheten ut din pension till dödsboet under hela månaden då dödsfallet inträffade. Men sedan upphör de. Och om man inte har valt att ha ett efterlevandeskydd så går dina pensionspengar till övriga pensionssparare och pensionärer. Dessa pengar kallas för arvsvinster.

Om du väljer att ha efterlevandeskydd blir din egen pension lite lägre medan du själv lever. Det är för att pengarna ska räcka även till din partner. Om du går bort före din partner får denne din premiepension utbetald till sig under resten av livet.

För att kunna teckna efterlevandeskydd måste ni båda uppfylla något av dessa krav:

  • Ni är gifta med varandra eller har ett registrerat partnerskap
  • Ni är ogifta i ett samboförhållande, men har tidigare varit gifta med varandra eller haft registrerat partnerskap
  • Ni är ogifta och sambo och har eller har haft barn tillsammans

Efterlevandepension vid dödsfall – så funkar det

Efterlevandepensionen en del av det allmänna pensionssystemet. När någon avlider kan den efterlevande få denna pension i form av ett ekonomiskt stöd. Syftet är att täcka upp för en del av den försörjning som den avlidne bidragit med. Efterlevandepensionen består av tre olika förmåner och stöd utgår ifrån den avlidnes pensionsrätt.

  1. Omställningspension: Har din partner avlidit och du själv ännu inte fyllt 65 år kan du ha rätt till omställningspension. Det är en ekonomisk hjälp som betalas ut under ett års tid. Har du barn under 18 år kan den förlängas med ytterligare ett år. Har du barn som är yngre än 12 år, kan du få förlängd omställningspension till och med den månad barnet fyller 12. Hur mycket du kan få och vilka villkor som gäller kan du läsa om på Pensionsmyndighetens sida om Omställningspension.
  2. Änkepension: Ett ekonomiskt stöd till enbart kvinnor. Om din make har avlidit och ni var gifta före 1990 (då lagen avskaffades) kan du ha rätt till änkepension. Men har du egen pension och omställningspension etc. minskar beloppet du kan få i änkepension.
  3. Barnpension: Även barn kan få ekonomiskt stöd när någon i familjen avlider. Är du barn till en avliden kan du få barnpension till och med juni det år du fyller 20 år. Har du låg eller ingen barnpension kan du istället ha rätt till efterlevandestöd. Här kan du läsa mer om barnpension.

Privata försäkringar som faller ut vid dödsfall

Som en extra trygghet för partnern tecknar många en privat livförsäkring. Om du skulle gå bort faller försäkringen ut med ett engångsbelopp till din partner. Det skapar lite extra trygghet för familjen och kan innebära att den efterlevande slipper sälja bostaden.

Nästan alla försäkringsbolag har olika alternativ för livförsäkringar att erbjuda.

Fler försäkringar och pensioner vid dödsfall

Här har vi bara skummat på ytan av de vanligaste alternativen. Kanske har du själv en annan lösning på plats? Många som har en anställning har TGL, tjänstegrupplivförsäkringen som ger ett engångsbelopp till familjen om du går bort.

Hör med din arbetsgivare om vad som gäller på din arbetsplats.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss