Dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.0/5.0 på 48 betyg

När någon avlider blir du som är änkling, änka, barn eller annan anhörig ansvarig för att sköta dödsboet. För att kunna göra det behöver du beställa ett dödsfallsintyg från skatteverket.

Vad är ett dödsfallsintyg?

skatteverket logoEtt dödsfallsintyg med släktutredning är en handling som utfärdas av Skatteverket. Dödsfallsintyget innehåller information om när en person har avlidit, och vilka efterlevande som finns. Här talar man t.ex. om vem som är nuvarande och eventuellt tidigare maka eller make, och vilka den avlidnes barn är. Om inga av barnen finns kvar i livet så presenteras istället barnbarnen, om det finns några.

Det händer att man behöver styrka att man är ett syskon till den avlidne. Då får man beställa ett utdrag från folkbokföringen på Skatteverket på ens gemensamma föräldrar, där man kan se deras barn. På så sätt kan man bevisa att man är syskon.

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

När någon dör ska alltid en läkare tillkallas. Han eller hon skriver två intyg. Ett dödsbevis, som skickas till Skatteverket som i sin tur meddelar andra myndigheter. Det andra intyget är ett dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen. Som anhörig behöver man aldrig kontakta någon myndighet.

Det finns ett undantag: Enligt begravningslagen ska, om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen om obduktion m.m. skall den läkare som fastställt att döden inträtt eller som i annat fall ska utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten.

Istället för Skatteverket ska då dödsbeviset lämnas till polisen. Polisen meddelar Skatteverket om dödsfallet och efter utredningen, om den görs, lämnar man dödsbeviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd för gravsättning eller kremering.

När Skatteverket har registrerat dödsfallet går det att beställa ett dödsfallsintyg för att kunna sköta dödsboets tillgångar.

Dödsfallsintyg – när behövs det?

Anhöriga som ska ta hand om dödsboet fram till begravningen och efterföljande bouppteckning och arvskifte behöver ha ett dödsfallsintyg från SKV. Detta för att styrka deras rätt att hantera den avlidnes ekonomi i kontakt med banker och myndigheter. Här är några exempel på när ett dödsfallsintyg krävs:

  • Om du har för avsikt att ansöka om efterlevandepension hos Pensionsmyndigheten behöver du ett dödsfallsintyg med släktutredning. Efterlevandepensionen ingår i den allmänna pensionen, och består av barnpension, omställningspension och änkepension. Efterlevandepensionen är avsedd att täcka en del av den försörjning som den avlidne tidigare bidrog med.
  • När du som företräder dödsboet ska betala räkningar som kommer till dödsboet.
  • När du ska avsluta abonnemang som till exempel telefon, Tv och internet.
  • Om du ska säga upp olika avtal som den avlidne ingått.
  • Vissa försäkringsbolag kräver också att du visar upp ett dödsfallsintyg.
  • Ärenden på Försäkringskassan.

Vem har rätt att beställa ett dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg är en offentlig handling, och vem som helst kan beställa ett. Du som företräder dödsboet kan ringa till Skatteverket, så snart de har registrerat dödsfallet, och beställa ett dödsfallsintyg att visa upp på banker och andra företag. Är ni flera dödsbodelägare behöver du dessutom en fullmakt från de övriga för att kunna sköta dödsboets ärenden.

Skatteverket har också en online-tjänst där begravningsbyråer, begravningshuvudmän, banker, försäkringsbolag, pensionsbolag och krematorier beställa och direkt skriva ut ett dödsfallsintyg med släktutredning. I samma e-tjänst kan de också skriva ut ”Intyg för gravsättning och kremering” och ”registerutdrag avliden”. För att kunna komma åt tjänsten behöver arbetsgivaren (firmatecknaren) skicka in en anmälan om det till Skatteverket.

Det kan hända att det inte är möjligt att skriva ut dödsfallsintyget. Då beror det troligen på att Skatteverket inte har hunnit registrera dödsfallet ännu. Om detta skulle hända finns det en automatisk bevakning i tjänsten, och när dödsfallsintyget finns tillgängligt får man ett meddelande via e-post. En beställning av dödsfallsintyg med släktutredning bevakas i en vecka, och innan de sju dagarna gått behöver man inte göra en ny beställning.

Vad händer om någon annan ska ta hand om dödsboet?

Efterlevande make/maka eller andra dödsbodelägare kan använda dödsfallsintyget när de tar hand om dödsboet. Men hur gör man om man utser någon annan, som inte står med i släktutredningen?

I de fall någon utomstående ska sköta om dödsboet behöver man istället ett så kallat vårdnadsintyg. Det är ett dokument som visar att man tar hand om den avlidnes bo. Med intyget kan man till exempel betala räkningar i den dödes namn och hämta ut försändelser på postens utlämningsställen.

Om du behöver ett vårdnadsintyg kan du vända dig till loss på Fenix, så utfärdar vi ett intyg till dig. Med vår underskrift intygar vi att du är dödsboets vårdare. Du måste kunna styrka din identitet, och du ska också skriva under på intyget.

Ett vårdnadsintyg kan utfärdas så snart som vi har fått ett dödsbevis. Det är giltigt i upp till 4 månader, eller tills en bouppteckning eller dödsboanmälan är gjord.

Hos Fenix får du hjälp med att beställa dödsfallsintyg

Om du undrar över något när det gäller dödsfallsintyg eller något annat kring begravningsplaneringen, är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig med allt som behövs och du kan planera begravningen utan att känna stress och osäkerhet.

Välkommen att ringa oss alla dagar mellan 08.00 – 20.00 på telefonnummer.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss