Dikter som tröstar

Dikter som tröstar

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
0.0/5.0 på 0 betyg

Dikter har länge varit en källa till tröst och styrka under svåra tider. De hjälper oss att uttrycka och bearbeta känslor av sorg och saknad och ger oss hopp om bättre dagar. Här är några vackra och tröstande dikter som kan vara till hjälp vid svåra stunder.

 

1. “Gråt inte för jag är död” av Barbro Lindgren

“Gråt inte för jag är död jag finns inom dej alltid. 

Du har min röst den finns i dej den kan du höra när du vill.”

Denna dikt påminner oss om att våra kära alltid finns kvar inom oss.  Vilket kan ge tröst under tider av sorg och också påminna om att vi aldrig glömmer de vi älskar.

 

2. “I ljuset” av Ewa Åkerlind

“Du är i ljuset nu, du finns på andra sidan nu. Du har inte ont nu, jag saknar dig.”

Åkerlind beskriver hur den bortgångne nu är i frid och ljus. Det kan erbjuda en känsla av ro och acceptans för den som sörjer.

 

3. “Så segrar inte döden” av Mikael Wiehe

“Så segrar inte döden fast åren har sin gång. Så stannar inte tiden. Den börjar bara om… sångerna om kärlek som aldrig kan förstummas ska nya röster sjunga.”

Wiehe betonar att kärleken lever vidare genom tidens gång och att nya generationer fortsätter att sjunga dess sånger. Dikten kan ge hopp och tröst om att en person på det sättet lever vidare.

 

4. “När vi har blivit gamla” av Mikael Wiehe

“När vi har blivit gamla och vårt hår har blivit grått när livet börjar mörkna och dagarna har gått när våra kroppar kroknar och våra steg blir tunga ska nya röster sjunga ska nya röster sjunga.”

En vacker reflektion över hur kärleken och banden består även när åren går, vilket kan ge en känsla av kontinuitet och tröst.

 

5. “Farväl en stund, min kära” av Bo Setterlind

“Farväl en stund, min kära, vi skiljs men ej för evigt, vi ses måhända i drömmen ännu en vår, min kära.”

En trösterik dikt om att separationen inte är för evigt och att kärleken lever vidare. Dikten kan erbjuda lugn och hopp om att ni en dag får träffas igen.

 

6. “Kärlek” av Maria Wine

“Kärlek men inte den som springer på glödande fötter till och ifrån snabba möten jagad och jagande sårad och sårande inte den som lever högt på ständigt smärtsamma avskedstaganden utan den som ger trygghet och vila”. 

Wine reflekterar över den djupa, trygga kärleken som ger tröst och trygghet, även i tider av sorg.

 

7. “Livet tar sitt barn till sig” av Pär Lagerkvist

“Livet tar sitt barn till sig, öppnar slitna grinden. Ljungen står vid utnött stig, svalor flyr i vinden.”

Lagerkvist beskriver döden som en naturlig del av livets kretslopp. Även om det är svårt för stunden kan det ge en känsla av frid och acceptans.

 

8. “Jag har varit med om dig” av Jacques Werup

“Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.”

Werup fångar känslan av en djup och varaktig samhörighet som aldrig försvinner, vilket kan ge tröst under tider av förlust.

 

9. “Vad livet och stunden gav” av Gunnar Ekelöf

“Vad livet och stunden gav kan ingen ta ifrån oss.”

Ekelöf påminner oss om att de stunder vi har delat med våra kära alltid kommer att vara en del av oss, vilket ger en tröstande tanke.

 

10. “Aftonport till evigheten” av Pär Lagerkvist

“Aftonport till evigheten, tysta skymningsstund. Djupt fördold är hemligheten om vårt väsens grund.”

Lagerkvist beskriver döden som en övergång till en evig och mystisk plats, vilket kan ge en känsla av frid och evighet.

 

När det passar att använda dikter som tröstar

Dikter som tröstar kan användas i olika sammanhang för att ge tröst och styrka till någon som sörjer en närståendes bortgång:

  • Begravningen: Läs upp dikten under ceremonin för att erbjuda tröst till de sörjande.
  • Minnesstunden: Använd dikten som en del av en minnesstund eller i ett minnesalbum.
  • Privat: Dela dikten med vänner och familj för att erbjuda stöd och medkänsla.