Dikter om himlen 

Dikter om himlen 

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
0.0/5.0 på 0 betyg

Dikter om himlen kan ge tröst och inspirera till reflektion över livet och det som väntar bortom det. Himlen symboliserar ofta frid, evighet och återförening med de vi har förlorat. Här är några vackra dikter som skildrar himlen och dess betydelse:

 

1. “Evigt är livet” av Arnulf Øverland

“Evigt är livet! Åter grönskar ängarna barnen samlas till lek och dans. 

Och medan du sover, vaknar din kärlek på nytt i unga ögons glans!”

Denna dikt beskriver himlen som en plats av evig förnyelse och kärlek som lever vidare i nästa generation.

 

2. “En dag är du en av dem” av Eva Sjöstrand

“En dag är du en av dem som har levat förut i en svunnen tid. 

En dag, kanske länge än ska du vaggas till ro, själen finna frid.”

Sjöstrand talar om himlen som en plats där själen finner ro och att våra gärningar lever vidare i våra efterkommande.

 

3. “Jag lyfter mina händer” av Jesper Svedberg

“Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus. Från dem han hjälpen sänder och skickar ut sitt ljus.”

En bön om att få hjälp och ljus från himlen, en plats där Gud sänder sitt stöd.

 

4. “Och människan vandrar på jorden om” av Gustaf Fröding

“Och människan vandrar på jorden om och ingen vet, 

varifrån hon kom, och ingen vet, vart leden bär, och ingen vet, vad livet är.”

Fröding reflekterar över livets mystik och kampen att nå bättre tider, med hopp om en fridfull himmel.

 

5. “Gråt inte för jag är död” av Barbro Lindgren

“Gråt inte för jag är död jag finns inom dej alltid. 

Du har min röst den finns i dej den kan du höra när du vill.”

En trösterik dikt som påminner om att den avlidne alltid finns kvar inom oss, som en del av vår själ.

 

6. “Men bortom är himlen” av Gabriel Jönsson

“Men bortom är himlen som rosor och rök. Där ligger mitt dagliga land. 

Vad var det för fjärran fläkt som beströk min människokind med sin hand?”

Himlen beskrivs som en drömsk plats bortom det dagliga livet, där vi kan finna ro och mening.

 

7. “Hon var här nyss” av Bo Setterlind

“Hon var här nyss, om dagen änglalik. Hennes ögon lyste livet rikt. 

På vägar inifrån Hon mot mig log ett ljus mer verkligt än en värld av ord.”

Setterlind skildrar himlen som en plats där vi kan känna närvaron av våra älskade även efter deras bortgång.

 

8. “Och gläds åt livets afton” av Atle Burman

 

“Och gläds åt livets afton som stilla sänder bud om himmel och uppståndelse och evigt liv hos Gud.”

En uppmuntran att glädjas åt livets slut som en övergång till en fridfull himmel.

 

9. “Farväl en stund, min kära” av Bo Setterlind

“Farväl en stund, min kära, vi skiljs men ej för evigt, 

vi ses måhända i drömmen ännu en vår, min kära.”

En trösterik dikt om att separationen inte är för evigt, och att vi en dag kommer att återförenas i himlen.

 

10. “Du klara gudomslåga” av Natanael Beskow

“Du klara gudomslåga, du sol som vår vigt in, Guds svar på livets fråga, i våra själar brinn.”

En dikt som uttrycker tron på himlen som en plats där själen finner sitt eviga ljus och frid.

 

Att välja rätt dikt om himlen

Dikter om himlen kan läsas vid begravningar, inkluderas i programbladet eller delas med nära och kära för att ge tröst och hopp. Dikter erbjuder ett sätt att uttrycka känslor av saknad och hoppet om återförening i en plats av frid och ljus.