Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänst

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.3/5.0 på 26 betyg

En begravningsgudstjänst är en akt av djup kärlek och respekt för en avliden person. Här är tid för försoning, att be om förlåtelse för allt som inte blev som det borde, och för att tacka för vad den döde givit oss i livet. Begravningsgudstjänstens djupaste innebörd är att vi lämnar den döde i Guds händer.

En begravningsgudstjänst inom Svenska Kyrkan

dam inför begravningsgudstjänstTre av fyra begravningar sker enligt Svenska Kyrkans ordning. Begravningsceremonin sker enligt en fastställd ordning, men med möjlighet att lägga till extra psalmer eller solosång. Begravningsgudstjänsten hålls i kyrkan eller i ett av församlingens kapell, och är förbehållen kyrkans medlemmar.

Vad en begravningsgudstjänst skall innehålla och hur den utformas regleras i Den Svenska Kyrkohandboken och Kyrkoordning för Svenska Kyrkan. Utöver den fasta ordningen finns det utrymme för de anhöriga att t.ex. lägga till extra musik.

Det är församlingens präst som har ansvaret för innehåll och genomförande av begravningsgudstjänsten. I samråd med den avlidnes anhöriga bestäms bland annat vilka psalmer som ska sjungas och övrig musik. Så här kan en begravningsceremoni vara utformad:

 • Klockringning
 • Ingångsmusik, i regel på orgel
 • Eventuell extra musik eller solosång
 • Psalmsång
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen
 • Läsning ur bibeln
 • Psalmsång
 • Begravningsbön / Herrens bön / Fader Vår

Fram till och med begravningsbönen är en begravningsgudstjänst densamma oavsett om den avlidne ska kremeras eller begravas i jord. Vid en jordbegravning fortsätter ceremonin med följande innehåll:

 • Välsignelsen
 • Psalmsång
 • Eventuell extra musik / solosång
 • Medan orgelmusik spelas bärs kistan ut. Under klockringning följer begravningssällskapet kistan till graven.
 • Kistan sänks ned i graven
 • Avsked vid graven. De anhöriga tar farväl och lägger ner sina handbuketter i graven. Därefter följer övriga deltagande. Eventuellt håller någon ett kort tal.
 • Slutbön, där prästen läser en kort bön, och läser eller sjunger en psalm
 • De anhöriga lämnar graven, följd av övriga gäster
 • Klockringning

Vid en kremationsbegravning sker avslutningen av begravningsgudstjänsten i kyrkan.

 • Psalmsång
 • Avsked. De församlade defilerar fram till kistan och lägger sina medhavda blommor på eller vid kistan. Någon kan hålla ett tal
 • Slutbön, där prästen läser en kort bön, och läser eller sjunger en psalm
 • Välsignelsen
 • Eventuell extra musik / solosång
 • Utgångsmusik, under vilken först de anhöriga och sedan övriga gäster lämnar lokalen
 • Klockringning

Griftetalet

Ett av momenten i en begravningsgudstjänst är griftetalet, där prästen vänder sig till de anhöriga och talar på ett personligare sätt om den avlidne. Hon eller han talar om dennes liv och gärningar, om döden och om sorgen och saknaden efter en anhörigs frånfälle. Prästen talar också om framtiden för den avlidne, ett evigt liv i Guds närhet.

Om prästen kände den avlidne är det till stor hjälp när griftetalet ska hållas. I annat fall måste de anhöriga berätta om personens liv, hur han varit som person och annat som beskriver den döde. Ett griftetal är i regel personligt, men också respektfullt.

Överlåtelsen

Överlåtelsen är den del av ceremonin där prästen lämnar över den döde i Guds händer. Församlingen står upp, och prästen läser orden ” I Guds den barmhärtiges namn överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila”. Sedan lämnar prästen den avlidne i Guds händer genom att ösa tre skopor mull över kistan, eller genom att göra korstecknet.

En begravningsgudstjänst är offentlig

svensk lyrka begravningsgudstjänstIbland kan man se i dödsannonser att de anhöriga önskar hålla begravningen i enskildhet. En begravningsgudstjänst enligt Svenska Kyrkan är dock en offentlig akt. Det innebär begravningen är öppen för vem som än vill besöka den. Och som anhörig bör man kanske tänka på att det i regel finns människor utanför den innersta familjekretsen som behöver få ta ett sista avsked av sin vän eller arbetskamrat.

Men även om vem som helst faktiskt har rätt att besöka begravningen, så ses det som opassande att man går på en begravning om man inte har någon som helst anknytning till den avlidne eller de anhöriga.

Andra kyrkliga samfund

Det är inte bara inom Svenska kyrkan man håller begravningsgudstjänster. En kristen begravning kan också hållas för de som är medlemmar i någon av frikyrkorna, som till exempel Equmeniakyrkan (en sammanslagning av Missionskyrkan, Pingstkyrkan och Baptistkyrkan). Ibland räknar man även in de katolska och ortodoxa kyrkorna i begreppet frikyrkor.

De flesta frikyrkorna har begravningsgudstjänster liknande Svenska Kyrkans, och de följer i stort samma ordning. De styrs dock av samfundens egna skrifter, och är generellt sett något friare till sin utformning.

En begravningsgudstjänst är gratis för kyrkans medlemmar

förberedelse minnesstundAlla som är medlemmar i Svenska Kyrkan, vilket är ca 65–70% av befolkningen, betalar en kyrkoavgift via skattsedel. Denna avgift täcker delar av de kostnader som uppstår i samband med en begravning. Det innebär att gudstjänsten med präst, kyrkomusiker och ceremonilokal är kostnadsfri för kyrkans medlemmar.

Men en kyrklig begravning är inte helt omöjlig att få, även om du inte är medlem. Under vissa förutsättningar kan den lokala församlingsprästen bevilja en kyrklig begravning även för någon som inte är medlem. Dock är det inte kostnadsfritt utan är förenat med en avgift för lokal och personal.

Vi hjälper dig att planera begravningsgudstjänsten

Fenix är en begravningsbyrå som skiljer sig en hel del från de traditionella byråerna. Vi grundade Fenix för att vi tyckte att en begravning inte alls behöver vara så onödigt dyr som ofta är fallet. Dessutom vill vi hjälpa människor i en svår stund i livet att planera en begravning utan all den stress och oro som många känner.

Vi håller kostnaderna nere genom att anlita lokala samarbetspartners istället för att bygga dyra och flashiga kontor i varje ort där vi verkar. De flesta av våra kunder planerar begravningen med hjälp av vårt planeringsverktyg på nätet, och via telefon.

Slå oss en signal om du önskar hjälp med att planera en begravningsgudstjänst. Vi finns på plats sju dagar i veckan mellan 8.00 och 20.00. Till din hjälp får du en personlig rådgivare som hjälper dig i varje steg av planeringen, ger tips och råd utan att pressa dig och fungerar som en problemlösare om något skulle gå galet på vägen.

Ring oss på telefonnummer 020-82 82 82. Du kan också självklart besöka oss på vårt kontor: Klarabergsgatan 35 i Stockholm. Eller kontakta oss via e-post: kund@fenixbegravning.se.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss