Dikter om vänskap av Karin Boye

Dikter om vänskap av Karin Boye

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
0.0/5.0 på 0 betyg

Dikter om vänskap av Karin Boye

Karin Boye, en av Sveriges mest älskade poeter, har en unik förmåga att uttrycka känslor av vänskap och lojalitet genom sina dikter. Hennes verk fångar essensen av mänskliga relationer, stöd och samhörighet. Här är några av hennes mest gripande dikter som handlar om vänskap:

 

1. Till Carolina Rediviva

“Ser jag dig skymta, å Carolina, min vän, bakom björkens frostiga ris,

faller stillaste ljus på min väg som sol i dis.”

Denna dikt beskriver en vänskap som lyser upp livets väg, likt ett stilla ljus. Carolina Rediviva representerar en trogen och vis vän som skänker värme och trygghet. Vårt första val för en dikt om vänskap av Karin Boye. 

 

2. Uppvaknande

“Livet får en annan färgton – skälvande, skälvande lyss det och tiger, 

när likt skimret från Vätterns sten i sagan tanken på dig ur djupen

 genomglödgande helt all världen stiger.”

Här beskriver Boye hur tanken på en vän kan förvandla ens syn på världen och ge den ny energi och liv. Även den här dikten är en passande dikt om vänskap av Karin Boye. 

 

3. Du är min renaste tröst

“Du är min renaste tröst, du är mitt fastaste skydd, 

du är det bästa jag har, ty intet gör ont som du.”

Boye beskriver hur en nära vän kan vara både en källa till tröst och smärta, men ändå vara det mest värdefulla man har.

 

4. Små ting

“Orkar du inte ett steg mer, inte lyfta ditt huvud, dignar du trött under hopplös gråhet – tacka då nöjd de vänliga, små tingen, tröstande, barnsliga.”

Boye påminner oss om de små sakerna i livet, ofta delade med en vän, som kan ge tröst och styrka i svåra tider.

 

5. Vandraren

“Säg mig, dis från Kunskapsbrunnarna, finns det väl ting att visa mig här? 

Svindel griper mig, skratt och skrämsel. Luften har stigar som bär!”

Denna dikt reflekterar över vänskapens roll i livets vandring, hur vänner kan visa oss nya vägar och ge oss styrka att fortsätta, även när vägarna är svåra och osäkra.

 

6. Sköldmön

“Jag drömde om svärd i natt. Jag drömde om strid i natt. 

Jag drömde jag stred vid din sida rustad och stark, i natt.”

Boye beskriver en dröm om att kämpa tillsammans med en vän, stå vid deras sida genom strider och utmaningar, vilket speglar lojalitet och styrka i vänskap.

 

7. Stjärnornas tröst

“Jag har frågat en stjärna i natt – ett ljus långt bort där ingen bor – 

‘Vem lyser du, främmande stjärna? Du går så klar och stor.'”

En konversation med en stjärna som symboliserar evighet och tröst. Stjärnans ljus, trots dess ensamhet, erbjuder symbolisk tröst i mörkret.

 

8. Osårbar

“Osårbar, osårbar är den som fattar ursprungsordet: Det finns inte lycka och olycka. 

Det finns bara liv och död.”

Boye reflekterar över livets grundläggande sanningar och hur en förståelse av dessa kan göra en osårbar, en insikt som ofta delas med en nära vän.

 

9. Bekännelse

“Passar inte till upprorsman och tvangs ändå bli det. 

Varför är inte mitt öde privat? Varför rotar jag i det?”

Dikten uttrycker en känsla av att kämpa med sitt öde och hur vänskap kan vara en del av denna kamp, ge stöd och förståelse.

 

10. Din värme

“Din värme, din mjuka värme ber jag om, 

som strömmade långt innan mänskan på jorden kom.”

Boye beskriver en djup, grundläggande värme som en källa till tröst och styrka, vilket kan spegla den trygghet och värme som finns i en äkta vänskap.