Platser för begravningsceremonin

Platser för begravningsceremonin

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.5/5.0 på 26 betyg

Säg begravningsceremoni och de flesta tänker på kyrkan. Och det är kanske inte så konstigt då tre fjärdedelar av alla begravningar sker enligt den Svenska Kyrkans ordning. Men det finns ett antal andra alternativ, beroende på om du väljer en religiös eller borgerlig begravning.

Valet av plats för begravningen

Vid millennieskiftet år 2000 blev Svenska Kyrkan huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, och därmed ansvarig för att tillhandahålla lokaler för begravningar. Detta gäller för alla, alltså även de som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Är du en av kyrkans medlemmar får du kostnadsfri tillgång till församlingens kyrkor och kapell för ceremonin. I vissa fall kan man hålla ceremonin även på andra platser om man så vill och det är praktiskt möjligt. Andra trossamfund får tillgång till andra lokaler eller nyttjar sina egna. Det gäller även vid en borgerlig begravning.

Här är några exempel på vilka lokaler som används för de som inte tillhör Svenska Kyrkan:

 • Islam: Ofta bärs den avlidne till en moské, där man utför Salat al-Janaaza, begravningsbönen. Därefter tar man sig till själva begravningsplatsen där man håller en kortare ceremoni.
 • Hinduism: Inom hinduismen kremeras nästan alla som avlider. Traditionen är också att man gärna vill bära kistan till kremeringen efter ceremonin. Därför håller man ofta begravningsakten i ett krematoriekapell.
 • Buddhismen: Vanligt med många begravningsgäster. Ceremonin hålls oftast i ett kapell eller i en lokal som inte är smyckad med några religiösa symboler.
 • Judendomen: En judisk begravningsceremoni hålls i en synagoga eller i ett judiskt kapell. Men det förekommer också att man genomför ceremonier direkt på begravningsplatsen.
 • Katolicismen: Helst vill man genomföra begravningen i en katolsk kyrka, men det går utmärkt att hålla den även i annan kristen kyrka. Det förekommer också att akten hålls i ett begravningskapell.
 • Ortodoxa kyrkor: Begravningskapell är vanligt, men det är önskvärt att vara i en ortodox kyrka. Ibland hålls ceremonin i en av Svenska Kyrkans kyrkor.
 • Jehovas Vittnen: Många olika platser kan vara aktuella, men det vanligaste är att akten hålls i Rikets Sal, i ett kapell eller direkt vid graven.
 • Humanismen: Lokalen bör vara fri från religiösa utsmyckningar. Normalt använder man någon av Svenska Kyrkans neutrala lokaler.
 • Frikyrkorna: De egna kyrkorna är vanligast. Men det förekommer också att man är i ett av Svenska kyrkans kapell.
 • Borgerlig begravning: De allra vanligaste för ceremonin är en av kyrkans begravningskapell eller krematoriekapell. Vid ett stort antal gäster måste kyrkan kunna tillhandahålla en annan lokal, tillräckligt stor för att rymma alla. Utöver dessa lokaler står det var och en fritt att hålla till egentligen var som helst, så länge man inte stör andra.
  Några platser som kan komma ifråga är hemma i trädgården, i en vanlig samlingslokal, vid en sjö eller en glänta i skogen.

Läs mer om platser för begravningsceremonier

Planerar du en begravning enligt något trossamfunds ordning eller en borgerlig? Oavsett vilket kan du enkelt läsa mer om vilka platser som finns på olika orter runt om i landet. Besök vår hemsida för att läsa om ett stort antal kyrkor, kapell och begravningsplatser.

Vill du fråga oss om något? Ring oss på telefonnummer 020-82 82 82.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss