Dikter om äktenskap

Dikter om äktenskap

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
0.0/5.0 på 0 betyg

Äktenskapet är en av de mest betydelsefulla relationerna i livet, och poesi kan vara ett kraftfullt sätt att uttrycka de djupa känslor och löften som detta band innebär.

Här är några vackra dikter om äktenskap som fångar kärlekens och förbundets väsen, baserade på dikter du tillhandahållit:

 

1. “Så segrar inte döden” av Mikael Wiehe

“Så segrar inte döden fast åren har sin gång. Så stannar inte tiden. Den börjar bara om… sångerna om kärlek som aldrig kan förstummas ska nya röster sjunga.”

Denna dikt betonar att kärleken lever vidare genom tidens gång, och att nya generationer fortsätter att sjunga kärlekens sånger.

 

2. “Den kärlek som är” av Lars Forssell

“Den kärlek som är vill förkasta en annan och ändå likna den så som den var. 

Vindar som vet det grå, det sista – om dag i natt kvävs, ger skymningen svar?”

Forssell reflekterar över kärlekens komplexitet och dess eviga natur, något som är centralt i ett äktenskap.

 

3. “I hjärtat finns ett rum” av Siv Andersson

“I hjärtat finns ett rum som bara är för dig. 

Och var jag än tar plats så finns du här hos mig.”

Andersson beskriver hur kärleken till en speciell person alltid finns kvar i hjärtat, en vacker reflektion av äktenskapets varaktighet.

 

4. “Någonstans inom oss” av Erik Lindegren

“Någonstans inom oss är vi alltid tillsamman, någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly.”

Lindegren uttrycker en känsla av evig samhörighet och kärlek som aldrig försvinner, vilket är en stark symbol för äktenskapet.

 

5. “Man säger att ensam är fri” av Beppe Wolgers

“Man säger att ensam är fri. Den frie lär vara den starke. 

Men du och jag blir ändå vi och jorden får blommande marker.”

Wolgers betonar hur kärlekens styrka förvandlar ensamhet till gemenskap och blomstring, vilket är en kärna i ett äktenskap.

 

6. “När vi har blivit gamla” av Mikael Wiehe

“När vi har blivit gamla och vårt hår har blivit grått när livet börjar mörkna och dagarna har gått när våra kroppar kroknar och våra steg blir tunga ska nya röster sjunga ska nya röster sjunga.”

En vacker reflektion över hur kärleken och banden i äktenskapet består även när åren går.

 

7. “Allt vad med kärlek dem vid livet band” av Verner von Heidenstam

“Allt vad med kärlek dem vid livet band står kvar som minnen kring den stol de lämnat.”

Heidenstam beskriver hur kärleken och minnena lever kvar, även efter att livet tagit slut.

 

8. “Kärlek” av Maria Wine

“Kärlek men inte den som springer på glödande fötter till och ifrån snabba möten jagad och jagande sårad och sårande inte den som lever högt på ständigt smärtsamma avskedstaganden”

Wine reflekterar över den djupa, trygga kärleken som definierar ett äktenskap. En av de mest passande dikter om äktenskap som finns på vår lista. 

 

9. “Vi har delat samma minnen” av Mikael Wiehe

“Vi har delat samma minnen Vi har burit samma längtan Vi har sett med samma ögon Vi har trott på samma löften Vi har stått på samma sida… Du är med mej vart jag går.”

Wiehe beskriver hur delade minnen och gemensamma upplevelser skapar en stark och varaktig kärlek.

 

10. “Jag har varit med om dig” av Jacques Werup

“Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.”

Werup fångar känslan av en djup och varaktig samhörighet som aldrig försvinner, vilket är kärnan i ett äktenskap.