Sprida aska

Sprida aska

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.2/5.0 på 37 betyg

Det har blivit allt vanligare att man vill sprida askan efter en avliden anhörig i naturen, istället för att gravsätta denne på traditionellt vis, på en kyrkogård. Orsakerna är flera, bland annat att den avlidne på förhand har önskat det. Men det är inte bara att traska ut i skogen och sprida askan där man vill.

fartyg för askspridning

Att ansöka om att sprida aska

Innan man kan sprida ut askan måste man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Tillstånd ges bara om platsen är lämplig och man kan vara säker på att askan hanteras på ett respektfullt sätt. Du som vill sprida askan efter en avliden bör ansöka i god tid före du planerat att sprida askan. Handläggning av ansökan kan ta uppemot en månad.

Man kan inte ansöka om tillstånd i förväg, det vill säga medan man fortfarande är i livet. Det kan bara ske efter att någon har avlidit.

Vissa dokument skall medfölja ansökan. Dessa är:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning. Detta beställer du hos Skatteverket.
 • En skalenlig karta eller sjökort där platsen för den tänkta askspridningen är markerad.

Dessutom kan Länsstyrelsen begära in:

 • Medgivande från markägare.
 • Fullmakt för eventuellt ombud.
 • Annat intyg om dödsfallet. Detta gäller för personer som inte har ett svenskt personnummer

Några bestämmelser att följa om du ska sprida aska i naturen

Länsstyrelsen har lite olika regler beroende på var i landet du bor. Men här är några exempel på bestämmelser som måste följas för att de ska bevilja ansökan.urna till spridning av aska

 1. Askspridningen bör ske i stora skogs- eller markområden.
 2. Askspridning får inte ske närmare än 500 meter från bebyggelse. Detta gäller även ditt eget hus.
 3. Man får inte sprida aska på tomtmark eller allmänna platser, som t.ex. parker eller vandringsleder.
 4. Ska askan spridas över vatten måste detta ske på ett visst avstånd från land. (Vissa län säger 200 meter, i andra län är gränsen 1 000 meter.) Det får inte vara i närheten av badplatser eller rekreationsområden.
 5. Platsen där du sprider askan får inte märkas ut.
 6. Du får inte sprida askan över områden som är täckta av snö eller is.
 7. Vid spridning av aska på land skall markägaren tillfrågas.
 8. Inom en månad efter askspridningen skall man skicka ett intyg till Länsstyrelsen om att askan har spritts enligt tillståndet.

Det här är som sagt bara exempel på hur reglerna kan se ut. Det är viktigt att du kontrollerar hur det ser ut i det län du vill sprida askan. På många håll får man t.ex. inte sprida askan över sjöar och vattendrag, på grund av att de fungerar som dricksvattentäkter.

Varför ökar antalet askspridningar?

Antalet ansökningar till Länsstyrelsen ökar för varje år som går. Och självklart kan man diskutera orsakerna till det, men några vanliga orsaker går ändå att peka på.

Många äldre människor känner att de inte vill vara ”till besvär” för de anhöriga. Om man väljer att sprida askan i naturen behöver de inte känna sig tvungna att sköta om en grav. Ofta stämmer detta inte alls med hur de anhöriga faktiskt själva känner det. Tvärtom är det många som vill ha en fysisk plats att gå till för att sörja, och tala en stund med den bortgångne.

En annan anledning är att den avlidne haft ett speciellt band till en viss plats i naturen, eller till havet. Personen kanske var en sjöman, fritidsfiskare eller jägare – eller hade ett fritidsintresse som gör att det känns naturligt att sprida askan ute i det fria.

Det är också numera mycket vanligare att vi flyttar omkring i landet än det var förr. Många flyttar till och med utomlands. Därför känner man att det inte finns någon speciell plats som känns naturlig för en traditionell gravsättning. Havet, däremot, når överallt i världen, och oavsett i vilket land vi befinner oss kan vi alltid ta oss till havet. På grund av det kan det många gånger kännas som det naturligaste valet – att sprida askan till havs.

Val av urna till askspridning

Vilken typ av urna ska man använda till att sprida askan med? Svaret är att man i princip kan använda vilken urna man vill. Men det vanliga är dock att man väljer en enklare urna till askspridningen, då den har tjänat sitt syfte så fort askan har spridits.

Vid askspridning till havs kan man använda en speciell sjösättningsurna som heter Sand. Den är gjord av just sand, från vår egen svenska kust. Till skillnad från många andra urnor finns det ett löstagbart filter i botten, som gör urnan speciellt lämplig att använda. Men man kan också använda den till att gravsätta i jord, om man så vill.

Ett annat sätt att använda denna urna är att sänka ner den i vattnet. Den kommer då att flyta i några minuter för att sedan lösas upp och släppa ut askan i vattnet. På det sättet undviker man att askan fångas upp av vinden och blåser in i båten igen. I vissa län får man dock inte använda sjösättningsurnor på det viset.

Ny metod att gravsätta aska

Här på Fenix Begravning kan vi stolt berätta att vi har utvecklat en helt ny metod för att gravsätta aska i naturen. Principen är att man blandar askan med flytande näringsämnen, för att sedan pumpa ner blandningen ungefär 2,5 meter under markytan. Metoden gör det möjligt att begravas till exempel under ett träd – utan att man skadar trädets rotsystem.

Vi väntar med spänning på hur detta kommer att utvecklas, men vi tror att det ganska snart kommer att bli verklighet i Sverige. Vill du läsa mer om Rest in Tree, som metoden kallas, klicka här.

Vill du veta mer om att sprida aska?

Planerar du att sprida aska efter en avliden anhörig? Vi kan hjälpa dig med goda råd såväl som med allt det praktiska i samband med begravningen.

Från dag 1 får du tillgång till en personlig rådgivare, som tillsammans med hela vårt team kan ge stöd och hjälp – sju dagar i veckan mellan 8.00 och 20.00.

Hör av dig till oss om du vill boka hjälp med begravning eller om du har något du vill fråga om. Du når oss på telefonnummer 020-82 82 82. Eller via e-post: kund@fenixbegravning.se

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss