Urnsättning

Urnsättning

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.4/5.0 på 30 betyg

En urnsättning är på många sätt lik den traditionella jordbegravningen, där urnan sänks ner på samma sätt som en kista. Men till skillnad från jordbegravning har man upp till ett år på sig att gravsätta urnan.

Vad är urnsättning?

kyrkogård för urnsättningMan skulle kunna beskriva urnsättning som en variant av jordbegravning, fast med urna istället för kista. Skillnaden är att vid urnsättning är den avlidne kremerad, vilket inte är fallet vid en jordbegravning. Urnan med askan efter den avlidne sänks ned i graven, och täcks sedan med jord.

Några av fördelarna med att gravsätta med urna i en urngrav:

 • Man har längre tid på sig att hålla ceremoni och gravsättning vid kremering. Vid jordbegravning måste begravningsakt och gravsättning ske inom en månad efter dödsfallet.
 • Större frihet för de anhöriga att utforma gravsättningen.
 • Man kan smycka graven på ett personligt sätt när man gravsätter i en urngrav.
 • Urngravar finns på landets alla begravningsplatser

Det finns flera olika alternativ att gravsätta askan efter den avlidne, och urngraven är den som mest liknar den traditionella kistgraven. Det brukar normalt finnas plats för 4–8 urnor i samma grav.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Endast de närmaste deltar i urnsättningen

Släkt, vänner och arbetskamrater bjuds normalt in till begravningsceremonin, i kyrkan eller kapellet, men vid urnsättningen brukar bara de allra närmaste i familjen vara med. Men det finns inga egentliga hinder för hur många som får vara med. Vanligast är dock att man vill hålla en enkel liten andakt eller annan ceremoni vid urnsättningen. Ett undantag är självklart om man väljer att avsluta en ceremoni med urna ute vid gravplatsen.

Gravsättning i urngrav

kyrkogård med gravstenarSenast ett år efter dödsfallet måste gravsättning av urnan ske. I väntan på gravsättningen förvaras askan på kyrkogården eller på krematoriet. Ni bokar tid för urnsättningen hos församlingen i god tid, för att man ska hinna iordningställa graven och se till att urnan är framtagen.

På många håll i landet erbjuder kyrkogårdarna möjlighet att själv välja ut den plats man vill gravsätta urnan på.

Själva urnsättningen brukar ofta vara en enkel och avslappnad ceremoni, men det är de anhöriga själva som bestämmer hur den ska se ut. Man är helt fri att utforma den som man vill. Man kan hålla den enskilt, och om man vill så kan en präst närvara vid urnsättningen. Vill du hellre att en av våra representanter ska vara med, går det oftast också att ordna.

Vid en kyrklig urnsättning får man ofta hämta askan inne i kyrkan eller kapellet. Man brukar ställa fram urnan på bord, och när ni kommer till kyrkan möter vaktmästaren er inne i kapellet. Ni får gå in till urnan, och får en stund för er själva, innan ni bär ut urnan till graven. Under tiden ringer kyrkan i klockorna. Bestäm gärna i förväg vem som ska bära urnan.

Graven är förberedd när ni kommer till gravplatsen, och i regel har man täckt graven och området runt den med någon form av matta. Man kan få hjälp med att sänka ned urnan, men det kan också göras av någon av er anhöriga.

När urnan har sänkts ned i graven kan ni få en stund för er själva, och hålla en ceremoni. Någon kanske vill läsa en dikt eller hålla ett tal, ni kan sjunga några sånger eller vad ni själva anser passar. I den här stunden finns inga rätt eller fel. De flesta väljer också att lägga ner blommor eller buketter i graven innan man fyller igen den.

I slutet av den svenska psalmboken finns ett avsnitt med texter som kan passa just vid en gravsättning med urna. Det kan vara en liten hjälp på traven om man som troende kristen inte riktigt vet vad man ska säga eller göra.

Man kan också utföra urnsättningen på borgerligt vis. Förutom att ingen präst närvarar, så går det till på samma vis som den kyrkliga urnsättningen. Dock möter i regel kyrkvaktmästaren upp med urnan ute vid graven istället för inne i kyrkan.

Om man inte vill – eller kan – utföra urnsättningen själv eller ens har möjlighet att närvara, kan kyrkogårdsförvaltningen göra gravsättningen utan att ni som anhöriga är med.

Gravstenen

En urngrav har en traditionell gravsten, och normalt sätter man en enklare gravmarkör vid graven i väntan på att stenhuggeriet ska göra inskriptionen. Är det en familjegrav där andra redan finns begravda hämtar de stenen och kompletterar texten, och renoverar och tvättar den om det behövs.

Att välja urna till urnsättningen

Det finns mycket att välja på när man ska köpa en urna. Antalet kremeringar är fem gånger så stort som jordbegravningar och utbudet av urnor har växt lavinartat på senare år. Man kan idag hitta urnor i alla möjliga former och material.

Det finns i grunden två olika typer av urnor. Dels förgängliga och dels icke förgängliga, vilket talar om huruvida de är biologiskt nedbrytbara eller inte. Vilket material man väljer hänger ihop med vilken typ av gravsättning man har valt. De vanligaste materialen är:

 • Keramik
 • Mässing
 • Brons
 • Rostfritt stål
 • Aluminium
 • Natursten
 • Glas
 • Trä
 • Koppar
 • Porslin

Urnor är ofta tillverkade i ett ganska tunt material. Detta för att det inte ska ta för lång tid för urnan att brytas ned.

Det råder stor fantasi när det kommer till utseendet på urnor. Det finns urnor som är formade som droppar, figurer, stenar, runda klot, änglar, skulpturer, vaser och en mängd andra fantasifulla former.

Den som vill kan även tillverka urnan på egen hand istället för att köpa en. Det finns dock en del krav som man måste beakta i valet av material och mått. Det vanligaste misstaget många gör är att urnan är för liten, med resultatet att askan inte får plats. Rekommendationen är att den ska rymma minst 5 liter. När det gäller storleken rekommenderar Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT) dessa mått:

 • Cylinderformad urna: innermått diameter ca 160 mm, höjd 250 mm
 • Kvadratisk urna: bottenplatta ca 130 x 130 mm, höjd 280 mm.

I de allra flesta fall ska urnan vara av förgängligt material, så att den bryts ned med tiden. De enda undantagen är om urnan ska placeras i ett kolumbarium eller i en urnmur. Dessa urnor ska vara av beständigt material.

Gravrätt

En urngrav upplåtes med en gravrättstid på 25 år, samma tid som gäller för alla typer av gravar. Om urnsättningen sker i en befintlig grav där tidigare gravsättning skett, gäller gravrätten i 25 år från den senaste gravsättningen. Vid denna typ av grav är det även du som är gravrättsinnehavare som är skyldig att hålla efter graven.

Andra alternativ för gravsättning

Urngraven är det minst anonyma gravskicket. Det finns en riktig gravsten med namn och datum för födelse och död, och du kan plantera blommor och dekorera gravplatsen. Men det finns flera andra sätt att gravsätta urnor.

 • Askgravplatsen är en grav inom ett gemensamt område, precis som t.ex. minneslunden. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer att det finns en liggande gravsten med inskription, och det är också de som sköter om gravens underhåll. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.
 • Minneslunden är ett anonymt gravskick, där man gravsätter urnan inom ett gemensamt område, utan att de anhöriga får närvara. Graven markeras inte och inga enskilda smyckningar får förekomma. Dock finns det en gemensam plats där man kan smycka med blommor och ljus.
 • Man kan också gravsätta en urna i en askgravlund. Det är egentligen samma sak som minneslunden, men här kan man sätta upp en namnskylt på en gemensam plats. Samma regler för utsmyckning som i minneslunden.
 • En kistgravplats har oftast plats för flera kistor i samma grav, och man kan också sänka ner urnan i en kistgrav.
 • Kolumbarium är enkelt beskrivet en nisch, ofta i en stenvägg under en kyrka, där man ställer in urnan.
 • En liknade form är urnmuren, som också är en nisch. Dessa hittar man dock vanligtvis utomhus.

Förutom att gravsätta askan efter den avlidne på en kyrkogård eller annan begravningsplats, kan man också sprida askan i naturen eller till havs. Det blir alltmer populärt, och många söker upp en plats som den avlidne tyckt mycket om i livet, och sprider askan där. Tänk bara på att man måste söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att sprida askan.

Vill man sprida askan till havs men inte har tillgång till någon båt, ställer ofta Sjöräddningssällskapet upp i mån av tid. Det finns också andra företag som erbjuder båtturer för urnsättning till sjöss. Getteröbåtarna i Varberg är t.ex. en av dem.

Planera en begravning utan stress med Fenix

Att begrava en älskad familjemedlem är en tung uppgift och kan dessutom vara krångligt, stressigt och fullt av svåra beslut. Många gånger känns det dessutom som om man skulle behöva bära med sig ett lexikon för att förstå alla begrepp när man pratar med andra människor om begravningen.

Ord som askgravlund och urnsättning är inte helt glasklart vad det betyder egentligen. Och det är så lätt att man blir förvirrad och inte vet vilket ben man ska stå på.

Vänd dig med förtroende till oss på Fenix Begravning. Vi kan guida dig genom begravningens alla steg, och hjälpa dig att ordna en vacker och stämningsfull begravning – utan att det kostar för mycket.

Det är du som bestämmer vad du vill ha hjälp med. Vi gör varken mer eller mindre än exakt det du vill ha hjälp med. Goda råd får du hela tiden helt gratis.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning. Vi finns här mellan 8.00 och 20.00 varje dag, alla veckans sju dagar. Du når oss på 020-82 82 82.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.