Askgravplats

Askgravplats

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.1/5.0 på 29 betyg

En askgravplats kan ses som blandning av den traditionella gravplatsen och minneslunden. Den förenar önskemålet om en personlig grav med minneslundens frihet från att vårda och sköta om graven.

askgravplats med träd

Askgravplats är, precis som askgravlund, ett relativt nytt begrepp när det gäller de olika alternativen till gravsättning som finns. Det började bli populärt i början av 2000-talet och det finns numera kvarter med askgravplatser på de flesta håll i landet. Dessa finns dock inte ännu på alla kyrkogårdar och begravningsplatser, medan du kan hitta minneslundar i stort sett överallt. Det som utmärker en askgravplats är i första hand:

  • Graven är utformad som en traditionell gravplats
  • Du har inget personligt ansvar för skötseln
  • Anhöriga får vara med vid gravsättningen
  • Det måste finnas ett ombud för de anhöriga
  • Askan gravsätts löst eller i ett stycke tyg
  • Gravplatsen är markerad med namn
  • Man har en plats att gå till som anhörig.
Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Detta är en askgravplats

Askgraven är något av ett mellanting mellan en minneslund och en traditionell kist- eller urngrav. Gravplatsen är enskild och har plats för flera medlemmar i familjen. Det antal askor som får plats varierar mellan begravningsplatserna, och det kan vara alltifrån 2 till 6–8 st.

När minneslunden en gång kom till, någon gång på 1950-talet, var det för att möta önskemål från anhöriga som inte själva orkade eller kunde ta hand om en traditionell grav, med all skötsel det innebär. Och när askgravplatserna dök upp i början av 2000-talet var det för att många tyckte att det var trist med anonymiteten i minneslunden. Man vill ha en fysisk plats att gå till för att sörja och tala med den avlidne. Så man skulle kunna säga att askgravplatsen skapades som en kompromiss mellan minneslund och konventionell gravplats.

Gravplatsen upplåts med en gravrättstid på vanligtvis 25 år. När de 25 åren har löpt ut kan man om man så vill förlänga den mot att man betalar en avgift.

Eftersom gravplatsen inte är anonym kan de anhöriga vara med vid gravsättningen. För många är detta ännu ett bra argument för att välja denna gravform.

Gravens utformning

Askgraven ser ut ungefär som en traditionell gravplats. Intill gravkvarteren finns en eller flera gemensamma platser avsedda för utsmyckningar. På den enskilda graven sätter kyrkogårdsförvaltningen en liten liggande gravsten, eller stenplatta. Denna platta kan man sedan gravera med namn och datum på den avlidne. Ibland fäster man istället en metallplatta, ofta brons, på stenen och förser denna platta med inskriptionen. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer att stenplattan läggs dit, och ordnar även inskriptionen.

Avgifter

Kostnaden för gravsättning och gravplats betalas via begravningsavgiften, medan man tar ut en engångsavgift för stenplattan, gravering eller namnplatta samt tyghöljet till askan.

Begravningsavgiften täcker dock oftast inte kostnader för förvaltning och underhåll av gravplatsen. En traditionell grav sköter gravrättsinnehavaren om och ser till att allt är i ordning. Men en askgravplats är det kyrkogårdsförvaltningen som tar hand om. För detta tar man ut en avgift på cirka 3 000 – 9 000 kronor som betalas i förskott. Priset varierar mellan olika kyrkogårdar, och på vissa håll ingår namnplatta och gravering i denna avgift.

Du kan ofta välja plats på begravningsplatsen

Om du har för avsikt att begrava en anhörig på en askgravplats är det en sak som är viktigt att veta. Olika kyrkogårdar definierar askgravplats på olika sätt. De kan med andra ord se ut på lite olika sätt.

Därför är det viktigt att ta reda på hur det ser ut på den begravningsplats som du har i tankarna så att du vet exakt hur det ser ut just där. Enklast gör du det genom att helt enkelt besöka kyrkogården och se dig omkring.

Det finns en anledning till att besöka kyrkogården. På flera kyrkogårdar och begravningsplatser runt om i landet har du möjlighet att själv välja ut den plats där du vill att den avlidne ska få sin sista vila. Genom att gå runt på kyrkogården kan du bilda dig en uppfattning, och i samråd med kyrkogårdsförvaltningen utser du den plats du vill att gravsättningen ska ske på.

Gravsättning kan ske var som helst

Enligt begravningslagen kan man välja att gravsätta en avliden anhörig på vilken begravningsplats som helst i landet. Det enda villkoret är egentligen att det ska finnas plats för en ny grav. Det vanliga är dock att man begravs i sin hemort eller födelseort.

Tänk på att även om man ibland kan välja ut en gravplats på kyrkogården, måste man alltid skriva en ansökan om askgravplats. Detta gör man direkt till den församling där kyrkogården ligger.

Sök efter begravningsplatser

Kanske vill du hålla begravningen och gravsättningen i en annan del av landet? Vi på Fenix har ett omfattande register över alla kyrkor, kapell, begravningsplatser och var man kan hålla minnesstunden.

Under menyvalet Platser kan du själv söka efter information om vad som finns tillgängligt. Vi har dessutom en mängd lokala representanter, officianter och musiker som kan hjälpa till med allt kring begravningen. Titta gärna runt, och tveka inte att ringa oss om det är något som känns oklart – du når oss på 020-82 82 82.

När sker gravsättning på en askgravplats?

Lagen säger att gravsättning skall ske senast ett år efter dödsfallet, i de fall kroppen kremeras. Och när det gäller askgravplatser är det alltid frågan om kremering, av naturliga skäl.

Gravsättning av askan sker normalt under sommarmånaderna, när det inte finns någon tjäle i marken. Men det finns vissa kyrkogårdar där man klarar att genomföra en gravsättning även under vintern.

Skötsel och utsmyckning av en askgravplats

En av anledningarna till att askgravplatser ökar starkt i popularitet är att de anhöriga inte behöver sköta om underhållet av den själva, samtidigt som den inte har den anonymitet som en minneslund har.

Till skillnad från en urngrav eller kistgrav får man inte anlägga en plantering med blommor eller andra växter, men man kan smycka det gemensamma smyckningsområdet med lösa blommor. Under de mörka vintermånaderna oktober till och med mars får man dessutom sätta gravljus på den gemensamma smyckningsplatsen. På en del begravningsplatser gäller detta även för den individuella gravplatsen.

Skötseln av askgravplatser står Kyrkogårdsförvaltningen för. Som anhörig behöver man inte tänka på att hålla graven i bra skick. Kyrkogårdsförvaltningen underhåller gravplatserna och även den gemensamma platsen för utsmyckningar.

Askgravplatsens ombud

När man begravs i en grav med full gravrätt måste de anhöriga utse en gravrättsinnehavare som ansvarar för graven och dess skötsel. Vid upplåtelse av en askgravplats ska de istället utse en bland de anhöriga till ombud. Ombudets uppgift är att bestämma vilka andra personer som ska gravsättas på samma askgravplats.

Kommer askgravplatserna att slå ut minneslundarna?

Kanske är det att överdriva en smula att påstå att minneslundar kommer att försvinna. De kommer nog alltid att ha sin plats. Men faktum är att askgravplatser växer stadigt i popularitet för varje år som går, och största anledningen till det är förmodligen att man får en plats att gå till samtidigt som man slipper sköta om gravplatsen. Kanske bor man på en annan ort än där gravsättningen skett, eller så är man själv inte kapabel att underhålla en gravplats.

I samma takt som antalet askgravplatser ökar i antal sjunker efterfrågan på att gravsätta i minneslundar.

Behöver du hjälp med att planera begravning?

Det är inte lätt att hålla reda på alla begrepp när man talar om gravsättning. Och när dessutom gravskicken inte ser exakt likadana ut från en ort till en annan gör det ju inte saken lättare. Vad är det till exempel för skillnad mellan askgravplats och urngrav? Minneslund och askgravlund?

Är det något du undrar över när det gäller olika alternativ för gravsättning, eller behöver du hjälp med att planera hela begravningen? Tveka inte att höra av dig till oss på Fenix Begravning!

Våra rådgivare sitter redo vid telefonen mellan 8.00 och 20.00 alla dagar i veckan – även lördag och söndag. Rådgivningen är självklart gratis. Slå oss en signal på 020-82 82 82.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.