Gravkors

Gravkors

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.3/5.0 på 27 betyg

Det är inte tvunget att ha en gravsten på gravplatsen. Den som vill kan sätta upp ett enkelt gravkors eller annat minnesmärke. Ett enkelt träkors kan också fungera som en tillfällig gravmarkör i väntan på att den permanenta gravstenen kommer på plats.

Gravsten eller gravkors?

Det är många beslut som måste fattas i samband med en begravning. Och att välja gravvård är enligt många ett av de svåraste besluten att ta. Utbudet av gravvårdar är stort, och man vill ju så gärna att det ska bli en personlig gravsten, och ett vackert minnesmärke.

Den vanligaste gravvården är fortfarande den traditionella gravstenen. Förr såg nästan alla gravstenar likadana ut, men idag finns de att köpa i alla tänkbara former: höga, breda, liggande hällar, runda stenar etc. Det finns gravstenar som ser ut som nallebjörnar, böcker och hjärtan.

Men det finns också andra alternativ. När du går omkring på en kyrkogård kan du till exempel få se fantasifulla skulpturer i olika material, och med inskriptioner på samma sätt som på en vanlig gravsten.

Järnkors

Gravkors är ännu ett alternativ. Även bland korsen finns det mängder med olika varianter i trä, järn eller sten. Järnkorsen var mycket populära under 1700- och 1800-talet, då antalet smedjor var många i landet. Många av dem togs dock bort i början av 1900-talet på grund av att de rostade sönder. Många ansåg också att de var omoderna.

Men bara några decennier senare blev gravkorsen av järn populära igen. Ett av de mest kända järnkorsen är det så kallade Ekshäradskorset i form av ett livsträd. Ekshärads Kyrka är för övrigt vida känt för alla gravkors av järn, varav ett har stått där ända sedan 1700-talet.

Gravkors av trä

Känns det meningslöst att sätta upp ett träkors som gravvård? Ett träkors som man måste byta ut om några år för att det ruttnar?

Faktum är att ett gravkors i trä som behandlas på rätt sätt kan hålla i upp till 50 och till och med 100 år. Genom att behandla trät med t.ex. linolja och sätta en fot av rostfri metall ser man till att korset håller sig fräscht mycket länge.

Tillstånd att sätta upp gravvård

Innan du beställer ett gravkors eller annat minnesmärke behöver du kontrollera vilka regler som gäller för den begravningsplats som är aktuell för dig. Kyrkogårdar har nämligen olika regler. Oftast är de indelade i olika kvarter och områden, som var och en har sin speciella utformning.

Bestämmelserna finns där för att man vill skapa en harmonisk helhet och att gravplatsen smälter in i helheten. Därför måste alla som ska sätta upp en gravsten ansöka om tillstånd för den gravvård man vill ha – ungefär som ett slags ”bygglov”.

Gravkors som tillfällig markör

Oavsett om du vill att den permanenta gravvården skall vara ett gravkors eller en traditionell gravsten, kan man sätta upp ett enkelt, tillfälligt gravkors i trä. Det kan dröja innan man får gravstenen levererad, i synnerhet vintertid då tjälen i marken gör det omöjligt att montera stenen.

Medan man väntar på att gravstenen ska levereras behöver man markera graven på annat sätt, för att anhöriga och vänner ska kunna hitta rätt gravplats. Denna gravmarkör är ofta ett gravkors i trä.

Det är dock inte säkert att du själv måste ordna med en gravmarkör. På många håll ser kyrkogårdsförvaltningen till att ett tillfälligt kors placeras på graven i samband med gravsättningen.

Inget tvång att ha gravkors eller gravsten

De allra flesta sätter upp en gravvård av något slag vid graven. Men faktum är att det inte finns några som helst krav på att göra det. Som gravrättsinnehavare kan det vara bra att känna till att du kan montera en gravvård när som helst under den till gravrätten gäller – i normala fall 25 år.

Vill du ha hjälp med att beställa gravkors?

Det finns ett enormt utbud av gravstenar, hällar, kors och andra typer av gravvårdar. Och det är lätt att man känner sig vilsen och inte vet vad man ska välja.

Många söker efter ett sätt att göra gravstenen så personlig som möjligt, att den i största möjliga mån ska spegla vem den avlidne var i livet. Ofta är man dock begränsad eftersom man inte riktigt har koll på vad som finns.

Här kan vi på Fenix vara till hjälp. Baserat på vad du berättar för oss, kan vi tillsammans hitta en gravsten eller gravkors som känns rätt för dig och övriga anhöriga.

Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan vara till hjälp. Vi finns här sju dagar i veckan mellan 8.00 och 20.00 – du når oss via e-postadress kund@fenixbegravning.se och på telefonnummer 020-82 82 82.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss