Gravsättningsintyg

Gravsättningsintyg

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.5/5.0 på 30 betyg

Gravsättningsintyg utfärdas av Skatteverket. Ett intyg för gravsättning eller kremering är nödvändigt för att den avlidne ska kunna just gravsättas eller kremeras. Under vissa omständigheter kan det dock ta lite tid innan intyget kan utfärdas.

läkare

När någon avlider utfärdar ansvarig läkare två olika intyg. Det ena är ett dödsorsaksintyg som sänds till Socialstyrelsen. Det andra är ett dödsbevis som skall skickas till Skatteverket omgående. Med dödsbeviset som underlag registreras dödsfallet hos Skatteverket.

I normala situationer utfärdar Skatteverket därefter ett ”Intyg för gravsättning och kremering”. Utan detta intyg får inte den avlidne kremeras eller begravas i jord. Först när innehavaren av krematoriet eller begravningsplatsens förvaltare har mottagit intyget är det tillåtet att genomföra kremering resp. gravsättning. Ska den avlidne kremeras skickar Skatteverket två exemplar av intyget.

Varför är gravsättningsintyget så viktigt?

Det kan finnas omständigheter kring dödsfallet som gör att gravsättningsintyget blir försenat. Intyget får nämligen bara utfärdas om:

  • omständigheterna kring dödsfallet inte är sådana att en rättsmedicinsk undersökning (enligt lagen om obduktion) måste genomföras, det vill säga att man misstänker att ett brott har begåtts. I dessa fall skall läkaren anmäla dödsfallet till polisen istället för att skicka dödsbeviset till Skattemyndigheten.
  • polisen har utfärdat tillstånd till gravsättning eller kremering i de fall som avses ovan.
  • polisen har medgett tillstånd för stoft efter avliden som förts till Sverige från annat land.

Skatteverket utfärdar heller inget intyg om det är känt att det pågår en tvist eller medling mellan anhöriga om gravsättning eller kremering. Om en medlare inte kan ena parterna lämnas ärendet till Länsstyrelsen som prövar vem som har bestämmanderätt.

Stressfri begravning med Fenix

Det är mycket att hålla reda på, om man själv ska ordna med begravning. Hos oss på Fenix får du hjälp med hela eller delar av begravningen, allt efter vad du själv orkar med.

Kontakta oss gärna för kostnadsfri rådgivning – 7 dagar i veckan mellan 8.00 och 20.00. Du når oss via e-postadress kund@fenixbegravning.se och på telefonnummer 020-82 82 82.