Gravrätt

Gravrätt

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.1/5.0 på 42 betyg

Alla som bor och är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats. Rätten löper vanligtvis i 25 år, men kan därefter förlängas ytterligare. Den som har ansvaret för att sköta om graven kallas gravrättsinnehavare.

Rätten till en gravplats

avtal gravrättOavsett vilken tro man har och vilket samfund man tillhör har alla rätt till en gravplats på någon av våra kyrkogårdar. Det är Svenska Kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, och därmed skyldig att se till att det finns tillräckligt med begravningsplatser i församlingen. Enda undantagen är Stockholm och Tranås, där kommunen är huvudman.

Vad är gravrätt?

En gravrätt innebär att den avlidne har rätt till en gravplats i 25 år räknat från datumet för gravsättningen. Platsen är kostnadsfri eftersom den bekostas av den begravningsavgift vi alla betalar. När de 25 åren har löpt ut kan gravrättsinnehavaren förlänga gravrätten i ytterligare 25 år, men denna gång mot en avgift.

Skulle gravsättning ske av någon som avlider senare, t.ex. en make eller maka, i samma grav, så gäller gravrätten i 25 år från detta datum.

Vem kan vara gravrättsinnehavare?

En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare. Det är dödsboet som utser vem som ska ha uppdraget, och det måste göras inom sex månader efter dödsfallet. Samtliga dödsbodelägare måste vara överens. Dödsboet är dessutom skyldig att anmäla om det inte är någon som vill vara gravrättsinnehavare.

Endast någon som är släkt med den avlidne eller är närstående på annat sätt kan bli gravrättsinnehavare.

Gravplatser med gravrätt

Det finns många olika typer av gravplatser i Sverige. Och man skiljer på gravplatser med full gravrätt, begränsad gravrätt och de som är utan gravrätt.

  • Utan gravrätt: Askgravlund, minneslund och kistminneslund upplåts inte med gravrätt. Det betyder att det är kyrkogårdsförvaltningen som sköter om platsen, och de anhöriga får inte smycka platsen eller plantera blommor. Vid gravsättning i askgravlund brukar de anhöriga få delta, men i de båda andra är gravsättningen anonym.
  • Begränsad gravrätt: När gravplatsen har begränsad gravrätt får gravrättsinnehavaren besluta vem som får gravsättas där. Allt annat sköter huvudmannen om, som hur gravanordningen ska se ut och all skötsel av gravplatsen. Detta gäller för askgravplatser, urnmurar och kolumbarium.
  • Full gravrätt: Innebär att gravrättsinnehavaren har full bestämmanderätt över gravplatsen. Denne bestämmer hur gravstenen ska se ut, och över vem som får begravas. Med full gravrätt följer också vissa förpliktelser. Man är skyldig att hålla graven i ordnat skick, vilket bland annat innebär att, förutom skötsel, se till att gravstenen inte innebär en fara för andra. Om graven är misskött kan kyrkogårdsförvaltningen besluta om återtagande av gravrätten. Kistgravplatser och urngravplatser upplåts med full gravrätt. Kostnader som uppstår betalas av gravrättsinnehavaren.

Vad händer när gravrätten upphör?

Om gravrätten inte förnyas efter gravrättstiden återgår gravplatsen till huvudmannen för begravningsverksamheten, som beslutar vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas. Gravplatsen kan därmed nyttjas för ny gravsättning.

Planera begravningen med Fenix

Att planera en begravning med oss innebär att du får en begravning precis så som du vill ha den. Det är du som bestämmer, och vi kommer aldrig att försöka övertala dig att beställa sådant som är onödigt dyrt.

Planera och beställ per telefon eller via internet. Vill du hellre ha ett personligt möte ordnar vi det också. Slå oss en signal – vi ger kostnadsfri rådgivning alla dagar i veckan från 08.00 till 20.00. Du når oss på telefonnummer 020-82 82 82.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss