Askgravlund

Askgravlund

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.3/5.0 på 25 betyg

Allt färre väljer att gravsätta sina anhöriga i minneslundar på grund av dess anonymitet. Istället blir det allt mer populärt med askgravplatser och askgravlundar, där du slipper skötseln av gravplatsen samtidigt som den inte är så anonym.

Vad är en askgravlund?

askgravlund med stenarEn askgravlund är en anonym begravningsplats vari askan gravsätts inom ett visst område utan att platsen anges.

Askgravlunden skulle kunna beskrivas som en personligare variant av minneslunden. Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda är att minneslunden är fullständigt anonym, medan askgravlunden medger att man sätter upp en namnskylt på en gemensam plats. De som utmärker en askgravplats är huvudsakligen:

  1. Den enskilda gravplatsen markeras inte
  2. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen
  3. Gravsättning sker med eller utan urna
  4. Gravplatsen har inget krav på att de anhöriga ska sköta om den
  5. Man får sätta upp en namnskylt
  6. Inga utsmyckningar på de enskilda gravplatserna får förekomma
Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Askgravlundens bakgrund

Precis som askgravplatsen är askgravlunden ett av de nyare gravskicken i Sverige. Båda har kommit till på grund av att de traditionella gravskicken inte kunde tillgodose önskemålen från de anhöriga. Därför började man under tidigt 2000-tal fundera på andra lösningar som skulle bättre kunna möta allmänhetens krav.

Ett av resultaten är askgravlunden, som skulle kunna kallas den moderna tidens minneslund. Det är egentligen inte mycket som skiljer dem åt, förutom två viktiga skillnader:

Anonymt men ändå inte

Först och främst sker inte gravsättningen helt anonymt som den gör i en minneslund. Dock markerar man inte den enskilda gravplatsen i en askgravlund heller, men däremot har de anhöriga möjlighet att sätta upp en skylt med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum på en gemensam plats. På de flesta håll får denna namnskylt sitta uppe i 25 år, många gånger med möjlighet till förlängning.

Den andra stora skillnaden jämfört med minneslunden är att de anhöriga är välkomna att delta vid gravsättningen. Detta gör att de får ett välbehövligt sista avslut och dessutom vet de exakt var den avlidne är begraven, även om ingen annan kan se vem som har begravts var.

Gravsättning i en askgravlund

allé på kyrkogårdVid gravsättning använder man ibland en urna, vilken i så fall ska vara av ett material som är lätt nedbrytbart. Andra gånger gräver man ned askan i en påse av tyg eller lägger ned den som den är. Till skillnad mot en del minneslundar så sprider man aldrig askan över marken i en askgravlund.

Det finns vanligtvis plats för två askor på varje plats. Det gör att man kan gravsätta en make eller make tillsammans i samma grav.

De anhöriga får som sagt gärna vara med vid gravsättningen. Observera att man måste höra av sig till aktuell kyrkogårdsförvaltning och boka en tid, om man vill delta vid gravsättningen.

Vintertid har vi ofta tjäle i marken i Sverige. Därför sker i regel gravsättningar under årets varmare månader, det vill säga april till oktober. Det gäller dock inte överallt – på en del håll har man möjlighet att gravsätta även vintertid.

Före gravsättning kräver man på de flesta kyrkogårdar att du som anhörig skriver på ett medgivande om att askan får gravsättas i askgravlunden.

Om man vill att förvaltningen ska sätta upp en namnskylt i askgravlunden, bör man beställa den samtidigt som man bokar tid för att närvara vid gravsättningen. På vissa platser kan man få namnet ingraverat i ett glasblock istället för att sätta upp en skylt. Andra variationer förekommer också.

En gravplats i en askgravlund har i regel en upplåtelsetid på 25 år. Oftast erbjuds man möjlighet att förlänga den när tiden löper ut.

Utsmyckning och skötsel av askgravlundar

Allt underhåll av askgravlundar står kyrkogårdsförvaltningen för. De sköter hela gravområdet inklusive den gemensamma smyckningsplatsen, liksom alla planteringar inom området. Som anhörig behöver man aldrig tänka på att man måste åka till begravningsplatsen och ta hand om vissna blommor och hålla rent.

Det finns alltså inga krav på att anhöriga ska sköta gravplatsen, och detta för också med sig att man inte får anlägga planteringar eller smycka den enskilda gravplatsen med blommor eller andra föremål. Inte heller får man förse gravplatsen med egna avgränsningar eller gravstenar. Däremot kan man smycka den gemensamma smyckningsplatsen med snittblommor och ljus. Olika kyrkogårdar har olika regler, och på en del håll får man lägga t.ex. en krans eller gravljus medan andra inte tillåter detta.

Vad kostar en grav i en askgravlund?

Själva gravplatsen och gravsättningen betalas via begravningsavgiften, som är en del av den skatt vi alla betalar. Däremot tar man ut en engångsavgift för namnplattan med gravyr. Dessutom får man betala en avgift för att kyrkogårdsförvaltningen sköter allt underhåll av gravplatserna. Denna kostnad kan variera kraftigt beroende på vilken församling man tillhör. Allt från ett par tusenlappar för 25 års skötsel och upp till en bra bit över 10 000 kronor förekommer.

Andra gravskick utan krav på underhåll från anhöriga

Askgravlund är ett gravskick där gravplatsen upplåtes utan så kallad gravrätt. De anhöriga behöver inte ta hand om underhållet. Det sköts av respektive begravningsplats. Men asklundar är inte de enda som man som anhörig slipper att sköta underhåll och utsmyckning av gravplatserna. Här är några exempel på andra alternativ för dig som inte själv orkar ta hand om skötsel, eller kanske bor för långt ifrån gravplatsen.

  • Askgravplats: Ungefär samma sak som en askgravlund eller minneslund, men med den skillnaden att här märker man ut varje enskild gravplats med en liten liggande gravsten med namnplatta.
  • Minneslund: Askan begravs anonymt inom ett gemensamt område, utan gravstenar eller att platsen markeras på något sätt. Eftersom man inte får veta var askan är gravsatt får de anhöriga inte heller vara närvarande vid gravsättningen.
  • Kolumbarium: En liten nisch eller kammare, oftast i en vägg under jord eller i särskilda lokaler, där man förvarar urnorna.
  • Gravkammare: Ett rum, ofta under jord. Kan vara i form av en gjuten betonglåda under mark, som täcks av ett lock. Kistor ställs in allt eftersom medlemmar i familjen avlider.

Begravning i askgravlund på annan ort?

Oavsett var man är bosatt kan man fritt välja var i landet man vill att gravsättning skall ske, så länge det finns ledig plats på den begravningsplats du valt. Dock sker begravningen oftast på den plats man är bosatt eller på födelseorten.

Men om du vill hålla begravning och gravsättning någon annanstans i Sverige kan du hitta information om alla begravningsplatser här på vår hemsida. Gå till menyvalet Platser, så kan du själv söka på orter över hela landet. Här finns ett stort register över kyrkor och kapell såväl som begravningsplatser och lokaler där man kan hålla minnesstund.

På många platser har vi lokala representanter som mer än gärna hjälper dig med allt det praktiska runt begravningen. Bläddra gärna runt i lugn och ro, och är det något du saknar eller undrar över så slå oss en signal direkt på 020-82 82 82.

Svenska gravskick i förändring

När de första minneslundarna skapades i mitten av 50-talet blev de ganska snart populära. Plötsligt kunde man som anhörig slippa att ta ansvar för skötsel och underhåll av gravsten och planteringar de närmsta 25 åren – om inte gravrättstiden förlängdes. Minneslundarna växte snabbt i antal och idag finns de på i stort sett varje begravningsplats i landet.

Men med tiden började man tycka att det här med att begrava sina anhöriga utan att ha en aning om var de låg begravda kändes fel. Man ville ha någonstans dit man kunde gå och sörja, man ville veta gravens plats. Men fortfarande fanns önskemålet om att slippa skötseln av graven kvar. Många är själva gamla och orkar inte, andra kanske bor på en ort på en helt annan plats i landet.

Människor förändras, och gravskicken med dem. Och när askgravlundarna introducerades i början av 2000-talet hade man hittat en lösning som fungerade. Även om gravarna inte markeras här heller så fick anhöriga delta vid gravsättningen och på sätt få vetskap om exakt var deras anhörige är begravd.

Även runt om i världen sker en utveckling när det gäller begravningar. En stor ”trend” just nu är det man kallar gröna begravningar. Tänk till exempel om våra kyrkogårdar hade formen av en skog istället för ett fält med gravstenar? I Italien pågår ett projekt, Capsula Mundi, som går ut på att man begravs i en kapsel formad som ett ägg. Antingen i en urna eller, vid jordbegravning, i en stor kapsel som är biologiskt nedbrytbar.

Ovanpå urnan eller kapseln planterar man sedan ett träd som den avlidne själv valt ut medan hon eller han fortfarande var i livet. Trädet blir ett levande minnesmärke av den avlidne som de anhöriga sköter om, och en påminnelse om att livet går vidare.

I mars 2017 började man sälja urnan, och nu arbetar man vidare på att försöka få till stånd en lagändring i Italien så att även kapseln för jordbegravning blir tillåten.

Det återstår att se om vi får uppleva detta gravskick i Sverige.

Vill du veta mer om askgravlundar?

Askgravplatser askgravlundar och minneslundar – det kan vara svårt att hålla isär begreppen och veta vad som är vad. Men är det något du undrar över så finns vi på Fenix Begravning bara ett telefonsamtal bort. Ring oss för kostnadsfri rådgivning vilken dag som helst mellan 8.00 och 20.00 på telefonnummer020-82 82 82.

Vi hjälper dig med allt det praktiska runt begravningen och även med den krångliga juridiken som uppstår ibland.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.