Rest in tree

Rest in tree

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.3/5.0 på 32 betyg

English

Nu finns en helt ny metod för gravsättningar i Sverige. FENIX Begravningsbyrå ruskar om i begravningsbranschen med ett fantasieggande koncept för hur man kan sprida askan i naturen. Inom en snar framtid kan det bli möjligt att bli begravd under den magnifika eken som växer i din egen trädgård.

Visste du att antalet ansökningar om att få sprida aska på en annan plats än en kyrkogård har ökat kraftigt[1] under det senaste decenniet? Därför har FENIX Begravning i tagit fram en metod för att underlätta för anhöriga att sprida aska utanför kyrkogården.

Metoden kallas ”Rest in Tree” och går ut på att askan efter den avlidne blandas med näringsämnen i flytande form, för att sedan tryckas ner till trädets rotsystem på drygt 2,5 meters djup.

Genom att låta en plats med särskild betydelse för den avlidne och efterlevande få utgöra graven skapas ett personligare avsked och en unik närhet mellan dem, säger Charlotte Runius, VD på FENIX Begravningsbyrå.

Tanken att bli begravd under ett träd är inte unik. På flera håll i världen har man diskuterat ett koncept med så kallade trädkyrkogårdar, där man efter gravsättningen planterar ett träd på graven. ”Rest in Tree” är en metod som nuddar vid samma tanke. Skillnaden mot tidigare idéer är att denna metod gör det möjligt att utföra en gravsättning under ett befintligt träd – utan att man gör någon som helst åverkan på trädet eller dess rötter.

Om du inte tilltalas av tanken på att vila under ditt favoritträd, finns det andra lösningar. Kanske vill du gå till den sista vilan på ängen där du lekte som barn, i parken du träffade din signifikanta andre eller någonstans i din egen trädgård?

Behovet av ny teknik växer med ökat antal kremeringar

Antalet människor som väljer att kremeras ökar ständigt[2]. Hittills har valet av gravplats begränsats till urngravar, olika typer av minneslundar och askspridning i det vilda eller till havs.

I takt med att antalet kremeringar ökar ställs det också hårdare krav på större valfrihet när man ska gravsätta den avlidne.

Rest in Tree” erbjuder en praktisk lösning, och på FENIX tror man att metoden kan bli verklighet inom en ganska snar framtid.

Om FENIX Begravning

FENIX är uppstickaren som utmanar den traditionella begravningsbranschen. Vi vill skapa en bättre upplevelse av begravningen – en sådan vi själva skulle vilja ha för våra närmaste. Vill du veta mer om FENIX? Besök oss på https://fenixbegravning.se.

Kontaktperson

Vill du veta mer om ”Rest in Tree” eller oss på FENIX – hör av dig till Charlotte Runius!

charlotte runius

Charlotte Runius

VD FENIX Begravningsbyrå

charlotte@fenixbegravning.se

+46 (0)70 828 36 38

 

  1. I Sverige så har från 2006 till 2016 antalet ansökningar om tillåtelse till askspridning utanför kyrkogårdar och begravningsplatser ökat med 129%.
  2. Från 1990 till 2016 så har andelen kremerade i Sverige ökat med 6,27%.Källor: Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund