Visning av avliden

Visning av avliden

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.1/5.0 på 36 betyg

Det fanns en tid, då de flesta avled i hemmet. Traditionen på den tiden var att den döde låg kvar i sin kista i hemmet. Kistlocket var öppet och släkt, vänner, bekanta och alla andra som ville kom på besök för att ta ett sista farväl innan den avlidne begravdes. Det var på sätt och vis så en visning fungerade för länge sedan.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

I vår tid inträffar döden allra oftast på någon typ av institution. Ett vårdhem, äldreboende eller på ett sjukhus. Och för de anhöriga finns oftast en möjlighet att komma dit till sjukavdelningen eller akutmottagningen för ett sista avsked.

Innan de anhöriga kommer till platsen gör sjukhuspersonalen iordning den avlidne. Man ser till att den döde är ren och tar på rena kläder, patientskjorta eller de egna kläderna. All eventuell sjukvårdsutrustning tas bort. Ibland erbjuds också de närstående att närvara och delta i iordningställandet av den avlidne. Ofta finns ett speciellt visningsrum på sjukhuset dit man för den avlidne och gör iordning inför de anhörigas besök. Så här kan det se ut:

  • Den avlidne ligger i en väl bäddad säng i rummet
  • Det finns stolar utställda i rummet
  • Det finns tända ljus på ett bord vid sängen
  • Näsdukar eller pappersservetter finns tillgängliga i rummet.

Det här är en möjlighet för den allra närmaste familjen att ta avsked kort efter att döden inträtt, och är inte vad man menar när man talar om visning av avliden. Den formella visningen sker först senare, efter kistläggningen.

När någon dör i hemmet

När någon avlider i sitt hem är det relativt vanligt att de anhöriga vill ta avsked utan att först transportera den döde till bårhus, ungefär som traditionen var förr. Vi kommer då hem till er, eller till vårdhemmet, med en kista och sköter kistläggningen. Vi klär den avlidne i svepdräkt eller egna kläder och bäddar ner den döde i kistan.

Detta förutsätter ett ganska raskt beslut i valet av kista. Alternativt kan den avlidne ligga nedbäddad i sin säng under tiden anhöriga kommer för att ta avsked. Ta den tid ni behöver till avskedet. Det är ingen stress. Den avlidne kan ligga kvar i hemmet någon dag eller två om det är praktiskt möjligt.

Att ta avsked i hemmet har flera fördelar. Dels får ni vara i en bekant miljö istället för den ibland sterila institutionsmiljön det ofta är på ett sjukhus. Dessutom behöver den avlidne oftast inte transporteras till bårhus, utan kan föras direkt till bisättningslokalen i avvaktan på begravningen.

Visning av avliden i bisättningslokal

Det är inte bara de allra närmaste som bör få chansen att ta avsked. Det är också viktigt för många andra, som släktingar, vänner och arbetskamrater eller klasskompisar att ta ett personligt farväl av den avlidne.

När kistläggning är gjord förs kistan med den bortgångne till en så kallad bisättningslokal i väntan på begravningsceremonin. Och här finns möjligheten att anordna en mer formell visning av den avlidne. Visningen hålls i regel före begravningen, och bör helst göras så snart som möjligt efter kistläggningen, allra helst inom en vecka efter dödsfallet. Det här beror på att kroppen börjar förändras och brytas ned ganska snabbt.

Många har vittnat om att de först varit tveksamma inför att se den döde. Det kan upplevas som lite obehagligt att se en död människa. Men de allra flesta som trots detta valt att ta farväl av sin vän eller släkting på detta sätt har efteråt tyckt att det kändes bra och att de tog det rätta beslutet.

Att vara med vid visningen av en avliden kan för många innebära att man får bekräfta för sig själv att personen verkligen har gått bort, att man får ett definitivt avslut. Att få en stund till att i lugn och ro tillbringa några minuter med den döde, och att säga farväl, är viktigt för många.

I samband med visningen kan de som vill lägga ner en liten minnessak i kistan. Ett brev eller hälsning, barnen kanske har gjort en teckning. Det kan vara egentligen vad som helst så länge det inte kan ta eld eller explodera. Om man inte vill att sakerna ska förstöras vid en eventuell kremering, kan man istället lägga mer minnessaker i eller jämte urnan vid gravsättningen.

Vi hjälper er gärna om ni vill ha en visning. Då gör vi iordning allt och ser till att allt är i ordning och på plats innan visningen.

Bör barn vara med på visning av avliden?

Är det lämpligt att ta med barnen på visningen? Är det inte allt för skrämmande och obehagligt för dem? Det är en mycket vanlig fråga från omtänksamma och oroliga föräldrar.

Vi har en tendens att dramatisera döden och göra den till något hemskt. Döden finns inte nära oss idag, så som den gjorde förr när de flesta dog i sin hemmiljö. Numera sker döden oftast lite i skymundan på vårdhem och sjukhus, och är inte längre en naturlig del av livet. Därför ter sig också döden som ytterst obehaglig när vi ställs inför den.

Den finns en enkel lösning på frågan om barn ska närvara. Man låter helt enkelt barnen bestämma själva. Om de vill följa med så gäller det för dig som är förälder att man stöttar dem i det beslutet. Men förbered dem på vad som kommer att möta dem så att synen av den döde inte kommer som en chock.

Att gå emot barnens vilja i fråga om visningen är på sätt och vis att underskatta deras förmåga att ta egna beslut. Och medan man inte bör hindra barnen från att följa med, så ska man självklart inte heller tvinga ett barn som inte vill.

Öppen kista under begravningsceremonin?

Det hör inte till vanligheterna i Sverige, att man har öppen kista under begravningsakten. Men det förekommer ibland, och det möter inga hinder om man vill ha det så. Vi rekommenderar att du är noga med att förbereda alla som ska komma på begravningen i förväg, så att de är medvetna om det.

I dagens Sverige är det ovanligt att vi ser en död människa på nära håll, och för många kan det vara en obehaglig upplevelse. Om man ska gå på begravning som gäst och vet om att kistan ska vara öppen, så hinner man tänka över hur man vill göra om man får information i förväg. Tycker man att det känns för svårt behöver man kanske inte låta bli att gå på begravningen, men man kan sätta sig lite längre bak. Att gå fram till kistan är inte heller tvunget, det är upp till var och en. De anhöriga förstår säkert mycket väl att det kan vara för svårt för en del.

En öppen kista under ceremonin är annars en sista möjlighet till att ta ett personligt farväl av den avlidne.

Vad är bisättning och bisättningsrum?

Det är många som undrar vad ordet bisättning egentligen betyder, och varför det heter så. Begreppet är mycket gammalt, och olika instanser definierar det lite olika. Ordet betyder ursprungligen att man sätter kistan bi i väntan på att den avlidne ska begravas.

De olika momenten i en bisättning kan bestå av

  • Kistläggning
  • Svepning eller att man klär den avlidne i egna kläder
  • Bäddning i kistan
  • Transport av kistan
  • Placering av kistan i ett bisättningsrum fram till begravningen.

Bisättningslokal, eller -rum, är alltså den lokal där kistan förvaras tills det är dags för begravningsceremonin. Oftast är det också i denna lokal man håller visning av den avlidne.

Det är huvudmannen för begravningsverksamheten (vilket är kyrkan, utom i Tranås och Stockholm där kommunen är huvudman) som ska anvisa lämplig lokal för förvaring och eventuell visning. Kostnaden för förvaring bekostas inte av dödsboet utan ingår i den begravningsavgift som är en del av inkomstskatten.

Visning av avliden – vi hjälper dig

Så snart som möjligt efter bisättningen, dvs omhändertagande och transport av kistan till bisättningsrummet, bör man genomföra visningen av den avlidne. Det här är för att den avlidnes utseende inte ska hinna förändras för mycket.

Vi på Fenix kommer aldrig att hindra er från att hålla en visning även om vi skulle tycka att det inte längre är lämpligt för att det gått lång tid. Däremot kan vi ibland avråda från visning med öppen kista. I ett läge där man anser att en visning kan bli svår och obehaglig väljer många anhöriga att istället tillbringa en stund i bisättningsrummet med kistlocket stängt.

Om du vill att vi hjälper dig att genomföra visningen av den avlidne, så låt oss gärna veta det så tidigt som möjligt. Då ser vi till att är iordningställt innan ni anländer till lokalen.

Tveka inte att ta kontakt med någon av våra rådgivare om det är något du undrar över. Vi hjälper dig med allt det praktiska runt begravningen och gör alltid vårt allra bästa för att göra processen så skonsam som möjligt, och att du ska slippa all den stress och oro som en begravning kan innebära. Vi ger dig goda råd på vägen och guidar dig genom alla beslut som måste fattas. Du är välkommen att ringa oss mellan 08.00 och 20.00 alla sju dagar i veckan. Vårt telefonnummer är 020-82 82 82.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.