Planera sin egen begravning

Planera sin egen begravning

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.6/5.0 på 29 betyg

När någon avlider lämnas ofta de anhöriga med många obesvarade frågor. Men genom att planera sin egen begravning i förväg gör man att de efterlevande får det mycket lättare att ordna med begravning precis som man själv vill ha den.

Många anser att de anhöriga kan göra som de vill. ”Jag märker ju ändå ingen skillnad” kan det heta. Men du skänker dina efterlevande stor trygghet i planeringen, om de redan vet hur du vill ha det.

Några viktiga saker att fundera över

begravningsprogramDet blir alltmer vanligt att planera begravningen själv, istället för att överlåta det åt de anhöriga. Dels för att begravningen ska utformas så som man själv vill ha det, men kanske framförallt för att underlätta för de närmast anhöriga, som ska ta hand om förberedelserna för begravningsceremonin.

Den första frågan som brukar dyka upp när man talar om att planera sin egen begravning är huruvida man vill begravas i jord eller kremeras. Och många gånger är detta det enda man tänker på. Men det finns en mängd saker som kan vara värt att fundera över. Här är några av de viktigaste i sammanfattning.

10 viktiga punkter för dig som vill planera din egen begravning

 • Begravningsordning. Vill du ha en kristen begravning eller en borgerlig? Eller kanske en annan ordning? Och var ska begravningen ske?
 • Gäster. Ska begravningen vara öppen eller bara för de allra närmaste?
 • Musik. Vad ska spelas under ceremonin?
 • Vill du ta fram ett begravningsprogram, och hur ska det i så fall se ut?
 • Hur ska dödsannonsen utformas?
 • Val av kista. Vill du begravas i en enkel kista eller ska den vara påkostad?
 • Vilka kläder ska du bära? Klädkod för gästerna?
 • Hur vill du att gravsättningen ska se ut? Kistgravplats, askgravlund eller minneslund är några alternativ.
 • Var ska minnesstunden hållas?
 • Testamente. Vem ärver dig när du är borta?

Att skriva ned sina önskningar om den egna begravningen behöver inte vara några märkvärdigheter. Ett enkelt dokument där du anger hur du vill ha det i varje del av begravningen räcker gott.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Begravningsordning

En begravningsceremoni kan ske enligt Svenska Kyrkans ordning, eller enligt någon annan religions ordning. I en kristen begravning är man bunden till en viss ordning, där man inte kan bestämma så mycket själv.

Du kan också välja att hålla en borgerlig begravning, och i det fallet har du mycket stor frihet att utforma ceremonin som du vill. Tvärtemot vad många tror, kan en borgerlig ceremoni mycket väl vara religiös. Men poängen med ett borgerligt alternativ är att det inte måste vara det. Ceremonin kan ske i en lokal som är helt fri från religiösa symboler.

Du som väljer en borgerlig ceremoni, behöver också fundera på vem du vill ska leda begravningsakten, det vill säga vem som ska vara officiant. Det kan vara en god vän, någon ur familjen eller någon av våra egna utbildade officianter. Du väljer helt själv.

Platsen för ceremonin beror på vilken typ av begravning du väljer. En kristen begravning hålls i regel i kyrkan eller i ett kapell, andra samfund har antingen egna lokaler, eller lånar kapell av Svenska Kyrkan. Även vid en borgerlig begravning sker ceremonin ofta i ett kapell, men kan lika gärna hållas någon annanstans.

Gäster på begravningen

I utformningen av dödsannonsen kan det vara bra att nämna om begravningen endast ska hållas för den allra närmaste familjekretsen. I annat fall skriver man helt enkelt att begravningen är öppen för alla som vill komma.

Planera din begravningsmusik

Om du vill begravas enligt kyrkans traditioner, är du bunden till en ritual med ingångs- och utgångsmusik och ett visst antal psalmer.

Har du valt en borgerlig ceremoni har du mycket större frihet att planera musiken. Här finns inga direkta restriktioner om vilken sorts musik som får spelas, eller hur den framförs. Det är ganska vanligt att någon anhörig eller vän spelar något instrument och sjunger.

I samband med detta kan du som vill hålla tal på din egen begravning. Låt gästerna höra din röst i ett sista avsked, inspelat på en CD – eller skriv ner ett tal som någon får läsa upp under begravningsakten.

Begravningsprogrammet

Hur begravningsprogrammet ska se ut hör kanske inte till de ”stora” besluten, och faktum är att det inte alls är nödvändigt att ha ett. Men ett tryckt begravningsprogram kan vara bra att ha av flera anledningar.

Många har aldrig varit på en begravning förut, och det är lätt att man känner sig lite bortkommen. Om man då får ett program i handen när man kommer, blir det enklare att följa med i vad som händer. Många tar dessutom gärna med sig programmet hem efter ceremonin, som ett vackert minne.

Om du vill ha ett program för din begravning, så fundera lite kring hur du vill att det ska se ut. Lek med papperskvalitet, färger och typsnitt – det finns mycket man kan göra med enkla medel för att skapa ett personligt program. Kanske ett fotografi på dig själv tillsammans med en kort levnadsbeskrivning?

Annonsera i tidningar?

Att skriva sin egen dödsannons kan kanske kännas märkligt och lite obekvämt. Men om du vill överlåta själva utformningen av annonsen, så kan du kanske ändå fundera lite över var den ska publiceras. Släkt och vänner är ganska ofta utspridda i landet, och i vilka orter ska annonsen sättas in?

Det blir också allt vanligare att man publicerar dödsannonser på nätet, på grund av att så många inte köper eller prenumererar på dagstidningar längre.

Val av kista/urna

Många anhöriga hamnar i ett moraliskt dilemma, i samband med planeringen av en närståendes bortgång. Att välja kista hör till ett av de svårare besluten. Många är rädda för att välja en billig, enkel kista och köper istället en dyrare, för att inte framstå som snåla.

Och det är inte bara priset som ställer till besvär. Utbudet av kistor och urnor är i dag så stort att det kan vara svårt att välja bara av den anledningen.

Att planera sin egen begravning underlättar mycket för de anhöriga när det kommer till den här typen av beslut. Här kan du själv ange vilken typ av kista du vill ha. Likaså när det gäller urnan, ifall du vill att begravningen ska vara en kremationsbegravning.

Klädsel vid begravningen

Hur vill du vara klädd?

Det finns en urgammal tradition i Sverige, att man klär den avlidne i en svepning. Förr lindade man kroppen med ett vitt lakan, något som senare förändrades till en svepdräkt. Det är helt enkelt en vit skjorta som är öppen i ryggen. Svepdräkten kan kompletteras med vita strumpor och kanske också någon form av huvudbonad.

Men ofta vill man klä den döde i något annat, något mer personligt. Därför är det idag vanligt att man bär kläder som kanske betytt något särskilt i livet. Det kan vara kostymen eller klänningen från ett speciellt tillfälle, vanliga brukskläder eller till och med favoritpyjamasen.

Har du några krav på hur gästerna ska vara klädda?

noter begravningsmusikTraditionellt sett brukar vi i regel klä oss enligt den klädsel som kallas mörk klädsel, när vi går på en begravning. Både kvinnor och män klär sig i mörka färger där de vanligaste är svart, grått och mörkblått.

Vill du hellre att begravningsgästerna ska klä sig på annat sätt, kan det vara bra att nämna det i t.ex. dödsannonser. Ljus eller valfri klädsel innebär att man klär sig så som man finner lämpligt, men kvinnor bör undvika att bära urringat, ärmlöst, barbent och liknande.

Men kanske du hellre vill att gästerna ska klä sig i ett särskilt tema? Det kan till exempel vara kläder som knyter an till ett stort intresse eller gemensam hobby.

Gravsättning

Här finns det mycket att fundera över. Det finns många alternativ för gravsättning, och många som själva planerar sin begravning väljer utifrån huruvida de vill vara till besvär för de efterlevande eller inte. Men kanske ska man inte fundera alltför mycket i termer som om man ”är till besvär” eller inte. De anhöriga tycker i de flesta fall inte alls att det är särskilt betungande att sköta om en grav. Dessutom uppskattar många att det finns en given plats att gå till för att sörja och ”tala” med den bortgångne familjemedlemmen eller vännen.

Så fundera istället på hur du skulle vilja ha det. Kanske är just en jordbegravning i kista det du vill ha. Kanske finns det redan en gravplats där det känns givet att även du ska vila, tillsammans med en annan familjemedlem?

Om du valt att kremeras finns en mängd alternativ, såsom t.ex. urngravplats, askgravplats eller -lund och även minneslund. Mer om olika typer av gravsättningar finns att läsa på annan plats på vår webbplats, bland annat under respektive samfunds olika begravningstraditioner.

En stunds eftertanke – minnesstunden

En minnesstund kan utformas på många olika sätt. Traditionellt sett förknippar vi den ofta med en samling i församlingshemmet eller annan plats där man bjuds på kaffe och något enkelt tilltugg. Här ges de anhöriga och begravningsgästerna en chans att samtala med varandra en stund, om minnen och fina stunder i livet.

Men minnesstunden kan se ut nästan hur som helst. Det är till exempel vanligt att man ordnar en fin middag eller kanske till och med en fest till den bortgångnes ära. Och minnesstunden efter fiskeentusiasten kanske hålls vid stranden av den sjö han eller hon brukade fiska i. Är du en vinkännare kanske du vill skicka iväg hela sällskapet till en vinprovarkväll? Gör minnesstunden till något personligt!

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.

Vem ärver dig när du går bort?

Juridik är oftast både trist och krångligt. Men tyvärr också många gånger nödvändig, i synnerhet om du vill ändra på vem som ärver dig enligt ärvdabalken. Ett testamente är därför många gånger nödvändigt. Det är ett skriftligt dokument där du bestämmer vad som ska hända med din egendom när du inte längre finns kvar. Några saker att tänka på:

 • Det finns inget annat sätt att ändra lagens arvsregler än att upprätta ett testamente, som dessutom måste vara juridiskt korrekt. Det vill säga att det ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två personer över 15 år, och som inte är testamentstagare eller närstående till testatorn eller annan testamentstagare.
 • Barn och barnbarn har alltid rätt till sin laglott.
 • Har ni särkullbarn bör ni skriva ett testamente för att skydda den efterlevande makan eller maken.
 • Om ni är sambo är det viktigt att känna till att den efterlevande sambon inte har laglig rätt till något arv överhuvudtaget. För att sambon ska kunna ärva måste ett testamente skrivas. Man rekommenderar också starkt att man tar en livförsäkring som faller ut till den efterlevande, som annars kan hamna i en mycket besvärlig ekonomisk situation.

Ett testamente måste inte registreras hos myndigheterna, men det måste kunna återfinnas den dag du går bort. Därför kan det vara lämpligt att förvara det på ett säkert ställe, som i ett bankfack, hos en anhörig eller i Testamentsbanken.

Skulle du ångra dig vid ett senare tillfälle kan du helt enkelt upprätta ett nytt testamente eller förstöra det gamla.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du med förtroende vända dig till oss på Fenix.

Vad händer med mina konton och inloggningar på nätet?

Det här förbises av många. Man tänker inte på det, helt enkelt, när man sätter sig ner för att planera sin egen begravning. Men vi lever i en uppkopplad tid, och många av oss kan ha hundratals olika konton och inloggningar på olika webbplatser. Facebook är ett tydligt exempel, där du bör ta ställning till vad som händer med ditt konto när du inte längre finns här.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.

Prata gärna med någon anhörig, som kan ställa upp och rensa bland dina internetkonton. Bestäm vilka som kan få vara kvar (om du driver egna webbplatser kan det vara av värde för de efterlevande att ha dem kvar) och vilka konton som bör raderas.

För att enkelt kunna låta den anhörige få tillgång till alla dina lösenord, finns många program, så kallade ”password managers” som sköter lösenordshanteringen åt dig. Allt du behöver tänka på är att den som hjälper dig får tillgång till huvudlösenordet för just det programmet, så kommer han eller hon åt alla dina konton med hjälp av det.

Men jag är inte så bra på det här med att skriva?

Som tidigare nämnts behöver det inte vara så krångligt att skriva ner hur du vill ha din egen begravning. Det behöver inte vara välskrivet – bara tydligt så att inga missförstånd sker. Men vill du ha hjälp med att teckna ner din vilja finns utförlig information på Livsarkivet, där du kan fylla i ett formulär som sparas digitalt. Du kan också ladda ner dokumentet och lämna in den till oss eller annan begravningsbyrå. Du kan när som helst uppdatera och ändra informationen.

Att planera sin egen begravning är till stor hjälp för dina anhöriga. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!