Stipendium för uppsats i juridik

Stipendium för uppsats i juridik

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
3.7/5.0 på 3 betyg

Fenix begravning AB delar årligen ut ett stipendium till bästa uppsats inom  juridik för att uppmuntra till ämnets fortsatta utveckling.

Fenix Stipendium

Fenix begravning AB är ett av Sveriges ledande företag inom begravning och familjejuridik. Bolaget har ett starkt fokus på digitalisering. Vi brinner för att öka kunskapen inom vår bransch. Nu vill vi belöna en student som bidragit med nya kunskaper till juridikämnet.

Vårt stipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom juridik. Stipendiet är värt 10 000 kr och delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är 15:e juni 2022 för uppsatser skrivna under läsåret 2021/2022.

Vem kan ansöka om stipendiet ?

Skriver du en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under läsåret 2021/2022 kan du vara med och ansöka om Fenix stipendium. Stipendiet delas ut till den bästa uppsatsen inom ämnet juridik.

Vilket belopp är stipendiet på?

Stipendiets värde är på 10 000 kr. Vid flera författare till uppsatsen fördelas vinstsumman lika mellan författarna.

Hur går ansökan till?

Ansökan ska innehålla följande:

  • Förnamn och Efternamn
  • Universitet eller Högskola
  • Utbildning
  • Kort sammanfattning av uppsatsen
  • Uppsatsen i dess helhet

Ansökan skickas till:

stipendium@fenixbegravning.se

Sista ansökningsdag:

15:e juni 2022

Hur koras vinnaren?

En jury utser vinnaren. Juryn består av medarbetare på Fenix begravning AB. Bidragen bedöms utifrån ett helhetsperspektiv där kreativitet, nyskapande och ett välskrivet material lönar sig. Juryns beslut går inte att överklaga. Jurydeltagare: Johannes Ekblad, Mikael Novak, Charlotte Runius, Mathias Loryd.

Har du frågor?

Har du frågor kring Fenix stipendium? Hör av dig till: stipendium@fenixbegravning.se