Istället för minnesstunden

Istället för minnesstunden

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
0.0/5.0 på 0 betyg

En begravningsceremoni åtföljs ofta av en minnesstund, det som ibland också kallas begravningskaffe. Oavsett hur många som kommer på begravningen kan det vara fler eller färre deltagande på minnesstunden. Kanske önskar ni att alla som vill deltar på begravningen men att minnesstunden är en stund endast för den närmaste familjen. Det finns också de som väljer att göra tvärt om.

Medan en begravningsceremoni brukar följa en fastställd ordning, med ett program som delas ut till deltagarna, är minnesstunden mer fri i sin utformning. Om begravningen är en stund för att ta avsked är minnesstunden framför allt till för att dela minnen av den avlidna. Ofta serveras också någon typ av förtäring – det kan vara allt från kaffe och kaka till smörgåstårta och kallskuret, vanligt är smörgåstårta men det finns inga krav.

Ni behöver inte ställa in minnesstunden

Minnesstunden brukar hållas i ett församlingshem eller en liknande lokal. Men hur går man tillväga när pandemi restriktionerna inte gör det möjligt att samla alla som vill till en minnesstund?

Från den 19 januari 2022 gäller att max 50 personer får samlas för minnesstund i hyrd lokal. Det ska gå att hålla en meters avstånd i lokalen. Om minnesstunden hålls på restaurang gäller restaurangens regler för avstånd, sällskapens storlek etc.

Digital minnesstund

Gravsättning eller kremering ska i normalfallet ske senast en månad efter dödsfallet. Det finns dock inget som säger att minnesstunden måste hållas i anslutning till gravsättningen eller kremeringen. Ni kan välja att låta det gå tid mellan ceremonin och minnesstunden om det gör det möjligt för fler att delta. Det är tillåtet att vänta upp till ett år med gravsättning av urnan, om kroppen har kremerats.

Ni kan också hålla minnesstunden på Zoom, Teams eller Skype, eller använda något annat digitalt verktyg.

Minnesstund utomhus

Just nu är restriktionerna stränga och det är inte tillåtet att samla hur många som helst inomhus. Eftersom Covid-19 är en droppsmitta sprids den också lättare i torr luft. Det är en viktig anledning till att smittspridningen är mer omfattande under vintern än på sommaren. Ett annat skäl är att ju varmare det är, desto mer tid tillbringar vi ute och då är det lättare att hålla avstånd.

Så varför inte vänta till dess att det blir varmare ute, och hålla minnesstunden då? Kom dock ihåg att kostnaden för begravningen ska tas med i bouppteckningen, och att ni har tre månader på er att lämna in denna. Oavsett hur ni väljer att lägga upp minnesstunden kan vi på Fenix hjälpa er med planeringen och genomförandet. Det viktigaste är ju att ni tillsammans kan dela ljusa minnen av den avlidna, och detta kan göras på många olika sätt.

Så varför inte vänta till dess att det blir varmare ute, och hålla minnesstunden då? Det svenska vädret är förvisso opålitligt även under den varma årstiden, men det finns ju partytält. Kom dock ihåg att kostnaden för begravningen ska tas med i bouppteckningen, och att ni har tre månader på er att lämna in denna.

Oavsett hur ni väljer att lägga upp minnesstunden kan vi på Fenix hjälpa er med planeringen och genomförandet. Det viktigaste är ju att ni tillsammans kan dela ljusa minnen av den avlidna, och detta kan göras på många olika sätt.