Undvik familjekonflikter genom att planera inför döden

Undvik familjekonflikter genom att planera inför döden

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
0.0/5.0 på 0 betyg

Antalet begravnings- och arvsrelaterade familjekonflikter fortsätter att öka. Det finns ett klart samband mellan dessa konflikter och de allt mer komplexa familjesammansättningarna. Därför är det viktigare än någonsin att planera inför sin död. Genom att upprätta välskrivna testamenten, framtidsfullmakter och gåvobrev minimerar du risken för en konflikt.

För ett par år sedan rapporterade tidningen Dagen om en skrämmande ökning av familjekonflikter vid dödsfall.

Ökningen av antalet konflikter i samband med begravning och arvsfrågor ökade med hela 200 procent från 2011 till 2018. Närmare bestämt såg vi en ökning från 7 fall 2011 till 21 stycken 2018. Sedan dess har trenden bara tilltagit.

Var och en måste ta ansvar inför sin egen död och skapa förutsättningar för efterlevande att komma överens.

Här är några konkreta tips:

  • Fundera: Hur ser situationen ut just för dig och din familj? Förutsättningarna varierar från familj till familj. Är du gift eller lever du som sambo? Finns det barn från tidigare äktenskap? Kanske är det någon familjemedlem som du inte haft så bra kontakt med på senare tid? Och så vidare.
  • Vad är rätt? Ibland har man en idé om hur man vill att arvet ska fördelas men det är inte alla gånger det är förenligt med lagen. Undersök vilka rättigheter dina efterlevande har. Här kan en jurist som känner till terrängen väl vara till stor nytta.
  • Var noggrann: Det som sägs muntligen faller inte sällan i glömska eller misstolkas. Därför är det viktigt att upprätta gåvobrev, skriva testamente och ordna framtidsfullmakter. Hur tråkigt det än låter kommer dessa formaliteter att upplevas som en lättnad för de anhöriga i en i situation som är nog så jobbig som den är.
  • Förmedla ditt budskap: Var tydlig när du berättar för din familj om dina beslut. Motivera hur du tänker, helst skriftligen. Ju tydligare du är desto mindre risk är det att det uppstår konflikt mellan de efterlevande.

Om du inte lever i en kärnfamilj är dessa förberedelser särskilt viktiga. Åsikterna om vad som är ”normalt” går då lättare isär. Något av barnen kan exempelvis uppleva att du favoriserat ett eller flera av de andra barnen, kanske genom pengar eller dyrbara gåvor. Genom noggranna förberedelser minskar du risken att bli ifrågasatt av dina närmaste.

Det är lätt hänt att man skjuter denna typ av frågor på framtiden. Många känner ett obehag inför att tänka på döden. Försök motivera dig genom att tänka på vilken nytta ett sådant beslut kan få för dina anhöriga. Ingen av oss vet när vi ska dö och vilka möjligheter vi har att fatta rationella beslut mot slutet av livet. Därför är det bättre att lösa det praktiska i god tid.

Egentligen går det att ta hand om det mesta på egen hand men de flesta som anlitar juridisk hjälp upplever den som ett stort stöd. En expert på arvsfrågor vet inte bara vad som är juridiskt korrekt utan även vad som brukar fungera bäst i praktiken.

Man skulle kunna undvika många tråkiga släktfejder med förberedelser. Det behöver egentligen inte vara så svårt. Med gåvobrev, testamente och framtidsfullmakter kommer man långt. Vår vision med Fenix Juridik är att göra familjejuridik något som alla kan känna att de har råd med.

 Välkommen att ringa oss på telefonnummer eller använd vårt kontaktformulär!