Mind Sverige

Mind Sverige

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
5.0/5.0 på 1 betyg

Samtal med leg psykoterapeut vid sorg och förlust, ett
samarbete mellan Mind Sverige och Fenix Family

Sorg är ofta en mycket smärtsam, om än naturlig reaktion. Den kan även innebära fysiska symptom som magont, yrsel, oro eller
sömnsvårigheter. Alla reagerar olika på sorg och det är viktigt att identifiera dina behov och vad som hjälper just dig under denna svåra period.

Om du önskar professionellt stöd så kan vi hjälpa dig med stödjande samtal. I samtalen får du bl.a:

  • Förståelse för sorgens olika faser.
  • Hjälpa att vara i din sorg och bearbeta den.
  • Förståelse för hur du kan få stöd från din
    omgivning och av rätt rutiner.

Om Mind Sverige

Mind Sverige har sedan 2012 erbjudit barn, vuxna och arbetsplatser behandlande och förebyggande insatser för psykisk ohälsa. Vi har mottagning på flera platser i Sverige samt nationell räckvidd digitalt. Mind Sveriges personal består av kuratorer, leg psykologer och leg psykoterapeuter med olika expertområden. Vi har mottagning i Stockholm samt nationell räckvidd digitalt.

Våra kunder är regioner, kommuner, privata företag och privatpersoner.

Vi ingår kontinuerligt nya samarbeten inom andra branscher för att nå ut till fler som har utmaningar med psykisk hälsa, prestation eller som är öppna för att rusta sig inför framtidens utmaningar.

Mind Sverige startades 2012 av leg psykoterapeuter (då Mind Sthlm), verksamheten ägs och drivs fortfarande av samma ägare. Vi har en stark efterfrågan på våra tjänster och har stadigt vuxit, från att göra 1600 insatser för psykisk hälsa per år (2012) till ca 21000 insatser per år (2021). Både ledning och personalgrupp är kliniskt utbildade (psykolog, psykoterapeut eller kurator).

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA TID