Vad gör en begravningsbyrå?

Vad gör en begravningsbyrå?

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.4/5.0 på 30 betyg

Vi vet i allmänhet mycket lite om hur en begravningsbyrå arbetar. De flesta av oss tänker inte ens på att de finns, förrän vi behöver deras tjänster. Så vad är det egentligen som händer innanför dörrarna på en begravningsbyrå? Vilken hjälp kan jag få, och hur vet jag att jag kan lita på dem?

En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt som rör begravningen

dator beställa begravningsbyråMånga som kontaktar en begravningsbyrå känner sig vilsna och befinner sig i ett tillstånd av chock. En viktig uppgift är därför att fungera som ett stöd, och bringa reda i kaoset som råder. I lugn och ro går en rådgivare igenom alla delar av planeringen och alla de beslut som ska tas. Några av de uppgifter en begravningsbyrå kan hjälpa till med är:

 • Rådgivning
 • Kontakter med sjukhus eller äldreboenden
 • Kontakter med skatteverket och andra myndigheter
 • Ordna med alla nödvändiga blanketter och handlingar
 • Omhändertagande och kistläggning av den avlidne
 • Transporter
 • Utformning och publicering av dödsannonser
 • Begravningsprogram och andra trycksaker
 • Välja urna, kista och blomsterarrangemang
 • Gravsten
 • Visning av den avlidne
 • Planering av själva ceremonin
 • Vara ceremonivärd
 • Val av gravsättning
 • Planering inför minnesstund, eventuellt med catering
 • Tömning och städning av bostad
 • Bouppteckning
 • Dödsboanmälan och hjälp med ansökan om begravningshjälp
 • Juridiska frågor

Många begravningsbyråer kan dessutom hjälpa till med många andra saker, som inte är direkt kopplade till redan inträffade dödsfall eller planering av begravningar. Ni kanske vill skriva ett äktenskapsförord eller samboavtal, eller upprätta ett testamente för att reglera vad som händer ifall någon av er skulle gå bort.

Likaväl som att man får hjälp att planera en anhörigs begravning kan man anlita dem för att få råd angående sin egen död. Om man har särskilda krav eller önskemål om hur ceremonin ska se ut, var hur gravsättning skall ske eller andra önskemål som rör begravningen, kan man få råd av begravningsbyrån. Här kan man också lämna in skriftliga önskemål, som sedan förvaras hos dem.

Måste man anlita en begravningsentreprenör?

Det finns ingenting som säger att man måste ta hjälp av en begravningsbyrå. Den som vill och orkar kan sköta allt det praktiska på egen hand. Det kan dock vara en god idé att överväga det både en och två gånger, om man inte har tidigare erfarenhet av det. Har man släkt eller vänner med tidigare vana kan det också fungera bra.

Men utan tidigare erfarenhet kan det bli besvärligt. Det är mycket att tänka på och hålla i minnet, och det är lätt att man helt missar något viktigt.

Det finns dock en gyllene medelväg. En bra lösning om man vill göra mycket själv är att låta begravningsbyrån göra en del medan man själv gör det man klarar av. Du kan göra så mycket eller lite du själv vill, och begravningsentreprenören gör inte mer än vad du beställer. På så sätt kan du hålla nere kostnaderna (vilket ofta är anledningen till att man vill göra allt själv). Samtidigt håller begravningsbyrån reda på allt så att inget glöms bort.

Många av de förberedelser som måste göras är inte så svåra att klara av på egen hand, så länge man känner att man orkar. Vissa av momenten är dock lite besvärligare – t.ex. som att hämta den avlidne på sjukhus, äldreboende eller i hemmet – och alla de andra transporterna som måste göras. Kistläggning och svepning kan kanske också vara skönt att slippa, även om det oftast går alldeles utmärkt att vara med vid kistläggningen.

Andra saker som kan vara skönt att få hjälp med är allt det juridiska, som bouppteckning och arvskifte som måste göras så småningom. Att låta begravningsbyrån sköta alla kontakter med skatteverket och andra myndigheter kan också vara en god idé, så att man inte glömmer bort något viktigt.

På själva ceremonin är det ofta en stor hjälp att ha en representant för begravningsbyrån på plats. Hon eller han kan hjälpa vilsna begravningsgäster tillrätta, och dessutom finnas till hands om något skulle gå fel.

När du kontaktar begravningsbyrån första gången, prata med rådgivaren om att du kan tänka dig att delta i planering och förberedelser så mycket som möjligt.

Många samarbetspartners är involverade

En begravningsbyrå har många strängar på sin lyra, och ofta har de anställda olika huvuduppgifter i samband med en begravning. Men allting görs inte av begravningsbyrån, utan av en av de många samarbetspartners eller underleverantörer som är involverade. Några exempel på detta:

 • Jurister. Upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften och andra juridiska dokument och ansökningshandlingar.
 • Kommuner. Vid t.ex. borgerliga begravningar kan kommunerna vara behjälpliga med att ordna officianter till ceremonin, om begravningsbyrån inte har egna anställda som är utbildade.
 • Blomsterhandlare. Genom att skapa avtal med olika blomsteraffärer kan man erbjuda ett stort urval av blommor för kistdekorationer, kransar och handbuketter, såväl som för dekoration av ceremonilokalen och lokal för minnestunden.
 • Stenhuggare. Gravstenen beställs i regel hos en stenhuggare. De tillverkar gravstenen efter din beställning, och monterar oftast även upp den på gravplatsen. De utför också andra arbeten på gravstenar, såsom renovering och tilläggsgravyr.
 • Cateringfirmor. Inte alla orkar ordna med fika eller mat till minnesstunden själva. Då kontaktas en cateringfirma som tillhandahåller såväl förtäringen som dukning, porslin och allt som hör till.
 • Tillverkare av urnor och kistor. Kistor och urnor måste uppfylla vissa krav för att få användas. Därför beställs dessa av utomstående företag som följer branschkraven.
 • Musiker. Många begravningsbyråer kan förmedla kontakt med professionella sångare och musiker som kan spela på begravningsceremonin.
 • Tryckerier. För utformning och tryckning av begravningsprogram, inbjudnings- och tackkort, minnesböcker och andra trycksaker.
 • Städfirmor. När man önskar hjälp med städning och tömning av bostad, anlitas i regel en lokal städfirma som utför arbetet. Många gånger kan dessa också vara behjälpliga med att tömma bostaden, och sälja möbler och övrigt bohag om de anhöriga själva inte vill ta hand om det.

Att välja rätt begravningsbyrå

När någon i vår närhet går bort och vi ska ta tag i planeringen av begravningen, är det kanske den allra första gången i vårt liv som vi ens tänker på begravningsbyråer. Så hur ska vi veta vilken byrå som är bra eller mindre bra? Det är ju inte riktigt som med affärerna på stan, som vi i regel känner till ganska väl.

För att bilda sig en uppfattning gäller det därför att göra lite efterforskningar och jämföra åtminstone några begravningsbyråer. Är de dyra? Vilket bemötande får du? Är de bra på det de gör?

Prisbilden är en av de faktorer som kan variera ganska kraftigt. Det kan t.ex. skilja ganska mycket mellan en traditionell firma och en begravningsbyrå online. Tack vare internet har vi idag alla möjligheter att jämföra de olika byråerna med varandra.

En annan mycket viktig aspekt är det bemötande man får. Begravningsbyråns attityd kan vara hela skillnaden mellan en vacker, värdig begravning och en besvikelse över människor som bara vill tjäna pengar.

Genom att ringa och prata med begravningsbyråns representant får man i regel snabbt en uppfattning om hur de är att göra med. De som ligger i närheten kan man med fördel besöka personligen. Dessutom kanske det finns vänner och släktingar med egna erfarenheter som kan komma med synpunkter på sina egna upplevelser.

På senare år har det pratats mycket om transparens inom branschen. Tydlig information har blivit allt viktigare. Det är alltför vanligt att den begravningsbyrå man anlitar också är den enda man kontaktat, vilket många gånger inneburit att byrån kan ta vilka priser som helst. Den anhörige har ju ändå ingen aning om vad det kostar på andra ställen.

Men kraven på ökad transparens och ordentlig redovisning av priserna har gjort att detta har börjat förändras. Allt fler arbetar i dag med fasta priser utan en massa dolda avgifter. Flera begravningsbyråer visar numera öppet sina priser på sina hemsidor.

Första kontakten med begravningsbyrån

Oavsett hur mycket eller lite du vill att en begravningsbyrå ska åta sig att hjälpa till med är det många beslut som måste övervägas när man planerar begravningen. Därför kan det vara bra om du är lite förberedd innan du ringer eller besöker oss.

Fundera gärna lite, och tala med övriga anhöriga först. På så sätt kan du enklare fatta beslut och inte stå handfallen inför de frågor som ställs. Några av de frågeställningar som kan komma upp är:

 • Finns det egna önskemål från den avlidne? Hon eller han kanske har förklarat muntligt för familjen, eller tecknat ner sin sista vilja i skriftlig form?
 • Trossamfund. Var den avlidne medlem i Svenska kyrkan eller något annat samfund?
 • Ceremoni. Vilken typ av ceremoni vill ni ha? Kyrklig, borgerlig eller enligt annat samfund?
 • Gravsättning. Jordbegravning eller kremering?
 • Begravningsplats. Var ska gravsättningen ske?
 • Hur ska kistan och/eller urnan se ut?
 • Personliga föremål. Vill ni lägga ned ett fotografi eller annat föremål i kistan?
 • Dödsannons. Fundera på utformning av annons och var den ska publiceras.
 • Kläder. Välj om den avlidne ska bära svepdräkt eller egna kläder.
 • Gravstenen. Val av ny sten, eller eventuellt tilläggsgravering på en befintlig gravsten.
 • Blomsterarrangemang. Kistdekorationer, sorgbuketter och smyckning av ceremonilokalen.
 • Klädkod vid ceremonin. Vilken klädsel gäller för begravningsgästerna – formell, ljus eller valfritt? Detta anges i dödsannonsen.
 • Minnesstund. Bestäm lokal, förtäring, antal inbjudna etc.
 • Den avlidnes uppgifter. Ta med uppgifter om den döde: Namn, personnummer, adress och datum för dödsfallet.
 • Kontaktperson. Någon ur dödsboet ska utses som kontaktperson.

Begravningsbyråer genom historien

Förr i världen fanns det ingen speciell yrkesgrupp som hade till uppgift att ta hand om de döda. Människor dog i regel i hemmet och det var familjen, grannar och bekanta som tog hand om begravningen.

Fortfarande långt in på 1600-talet begravdes många utan kista. Då kista användes byggdes den ofta ihop av antingen de anhöriga eller byns snickare. Vidskepelse medförde att den skulle göras på en dag och inga spikar fick användas. Man sammanfogade istället kistan med träplugg för att inte den döde skulle gå igen.

Först mot slutet av 1800-talet började de första begravningsbyråerna dyka upp, och vid sekelskiftet fanns ett tiotal firmor i Stockholm. Det var ofta snickerifirmorna, de som tillverkade kistor och svepningar, som utvidgade sin verksamhet och började erbjuda begravningstjänster.

20 år senare härjade Spanska Sjukan i landet och antalet dödsfall var många. Eftersom de dödas anhöriga ofta själva insjuknat kunde de inte ta hand om begravningen så som var brukligt. Som en följd av detta började antalet professionella begravningsentreprenörer öka i antal. 1922 bildade de ett eget förbund.

På grund av det stora antal dödsfall hann inte heller de lokala snickarna med. Kistor krävdes i högre takt än vad de orkade tillverka dem, och under 1920-talet började fabriker som tillverkade kistor växa fram. Fabrikstillverkningen tog ordentlig fart under 1940-talet och allt fler begravningsbyråer började inrikta sig helt på att erbjuda tjänster kring själva begravningsarrangemangen. Ungefär på samma sätt som det ser ut än idag.

Om Fenix Begravningsbyrå

Fenix Begravning är en uppstickare som utmanar den traditionella begravningsbranschen, genom att vi anpassat oss till modern tid. Istället för att inreda påkostade, lyxiga kontor i olika städer bokar de flesta av våra kunder begravningen med hjälp av internet och telefon.

På så sätt kan vi hålla priser som ofta ligger en bra bit under vad det normalt brukar kosta. Vi har fasta priser på allt, och du vet alltid i förväg vad allting kommer att kosta.

När Fenix Begravning grundades 2014 var grundtanken (och är det fortfarande) att det för det första måste vara möjligt att få en varm, minnesvärd och kärleksfull begravningsceremoni utan att man tömmer hela dödsboet på pengar.

För det andra är vi måna om att du ska få ett professionellt, såväl som omtänksamt, bemötande när du vänder dig till oss.

Fenix är en begravningsbyrå som tål att jämföras

Vi är en relativt ny begravningsbyrå, men våra kunders synpunkter har verkligen visat oss att vi är på rätt väg. Och flera år i rad har vi fått utmärkelsen ”Ett rekommenderat företag” av den oberoende rekommendationssajten RECO.

Är det något du undrar över är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Och om du vill ha hjälp med att planera en begravning så erbjuder vi kostnadsfri rådgivning alla dagar i veckan mellan 08.00 – 20.00 på telefonnummer.

Omdömen om Fenix Begravning