Medlemskap i Svenska kyrkan

Medlemskap i Svenska kyrkan

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.6/5.0 på 27 betyg

Över 60% av Sveriges invånare är medlemmar i Svenska Kyrkan. Man blir medlem genom dopet, och ungefär hälften av alla barn som föds blir också döpta. Men vad är det egentligen som följer med ett medlemskap

Hur man blir medlem i Svenska Kyrkan

kyrka svenska kyrkanFram till 1996 blev fick man sitt medlemskap i Svenska Kyrkan redan vid födseln, förutsatt att någon av föräldrarna också var medlem. Numera är det alltså först vid dopet som det sker. Alla som föds i Sverige blir däremot antecknade i kyrkans register ”i väntan på dop”.

Men det finns andra sätt att bli medlem i kyrkan. Om du t.ex. är döpt i ett annat kristet samfund räcker det med att du tar kontakt med en präst i din egen församling så blir du medlem.

Det förekommer också att personer som har begärt utträde ur kyrkan kommer tillbaka efter ett tag och vill återgå som medlem i kyrkan. Även här kan du tala med prästen, eller skicka in en blankett, som du får från församlingsexpeditionen.

Kraven för att få vara medlem är att man är svensk medborgare, eller medborgare i ett annat land fast bosatt i Sverige. En svensk medborgare måste inte vara bosatt i Sverige.

Vad innebär ett medlemskap i Svenska Kyrkan?

Kyrkan spelar en stor roll för många i samband med de stora ögonblicken i livet. Traditioner och ritualer sträcker sig lång till tillbaka, och är en trygghet för många. Under kyrkans tak kan du ta del av många av kyrkans tjänster, som t.ex.:

 • Dopet, där du också blir medlem i kyrkan
 • Konfirmationen, som är en bekräftelse på dopet
 • Bröllop. Det räcker om ena parten är medlem i kyrkan
 • Begravning. I vissa fall kan man få en kyrklig begravning även om man inte är medlem. Det är då förenat med en avgift.
 • Rösträtt i kyrkofullmäktige. Från 16 års ålder har man rätt att påverka vad som händer i ens egen församling.

Detta betalas av kyrkoavgiften

Svenska Kyrkan är ett av många trossamfund som får ta ut en medlemsavgift via skattsedeln. En medlem i Svenska kyrkan betalar i genomsnitt ca 1% av sin inkomst i kyrkoavgift. Det mesta av avgiften går till den församling där du är medlem, och därigenom till verksamheter i din närhet.

Så vart går dina pengar? Här är några exempel:

 1. Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter för barn och ungdomar – läger, ungdomscaféer, samtalskvällar och musikverksamhet för att bara nämna några.
 2. Träffar för ensamma och äldre människor.
 3. Jourhavande präst.
 4. En stor post är underhåll av alla de tusentals kyrkor som finns i Sverige.
 5. Kyrkans insatser i krissituationer och katastrofer.
 6. Biståndsprojekt i olika delar av världen.
 7. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser.
 8. Familjerådgivning och själavårdssamtal
 9. Diakonverksamhet

Kyrkoavgiften ska inte förväxlas med den så kallade begravningsavgiften, som folkbokförda i Sverige betalar, oavsett tro och samfundstillhörighet. Begravningsavgiften täcker huvudmannens utgifter för begravningsplatser och dess underhåll, gravsättningar etc. Här kan du läsa mer om just begravningsavgiften.

Ett medlemskap i Svenska Kyrkan gäller på livstid

Den finns ingen tidsbegränsning på medlemskapet, och om du inte själv väljer att gå ur kyrkan så är du medlem hela livet.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss